Strona główna » Sławomir Mentzen – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

Sławomir Mentzen – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

przez Jarosław Woźnicki
Sławomir Mentzen - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki  (1)

Sławomir Jerzy Mentzen, urodzony 20 listopada 1986 roku w Toruniu, jest polskim politykiem, przedsiębiorcą oraz doradcą podatkowym. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych. Od 2022 roku pełni funkcję prezesa partii politycznej Nowa Nadzieja. Od 2023 roku jest współprzewodniczącym rady liderów federacyjnego ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ponadto, jest posłem na Sejm X kadencji.

Sławomir Jerzy Mentzen wyróżnia się aktywnością zarówno w sferze politycznej, jak i biznesowej oraz w dziedzinie doradztwa podatkowego. Jego zaangażowanie polityczne obejmuje nie tylko rolę prezesa własnej partii, ale także kluczową pozycję we współprzewodnictwie federacyjnej rady Konfederacji Wolność i Niepodległość. Jest także doświadczonym przedsiębiorcą, co potwierdza jego wszechstronne podejście do działalności zawodowej.

Dzięki uzyskanemu stopniowi doktora nauk ekonomicznych Mentzen dysponuje solidnym teoretycznym i praktycznym podłożem, co sprzyja skutecznemu kształtowaniu polityki oraz podejmowaniu decyzji gospodarczych. Jego obecność na scenie politycznej jest interpretowana jako istotny wkład w rozwój debaty publicznej oraz podejmowanie kluczowych wyzwań współczesności przez polskie instytucje rządowe.

Sławomir Jerzy Mentzen jest również przykładem lidera, który integruje teorię z praktyką, przyczyniając się tym samym do rozwoju zarówno polskiej gospodarki, jak i kultury politycznej.

Sławomir Mentzen – kim jest?

Sławomir Mentzen, urodzony w 1987 roku, jest prominentnym członkiem partii politycznej Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy. Absolwent ekonomii oraz fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, posiada również doktorat z ekonomii. Jako przedsiębiorca, jest właścicielem biur rachunkowych, sklepu myśliwskiego oraz kancelarii podatkowej. Pełni funkcję wiceprezesa partii Wolność założonej przez Janusza Korwin-Mikkego oraz jest szefem Rady Naukowej KORWiN.

Sławomir Mentzen jest członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych, co potwierdza jego zaangażowanie w życie gospodarcze i polityczne kraju. W wyborach samorządowych w 2018 roku bezskutecznie ubiegał się o urząd prezydenta Torunia, co podkreśla jego aktywność na polu politycznym.

Jego działalność obejmuje szeroki zakres kompetencji ekonomicznych oraz politycznych, a także aktywność społeczną w licznych organizacjach branżowych i zawodowych. Mentzen znany jest z konsekwentnego głoszenia liberalnych poglądów gospodarczych oraz wolnościowych przekonań, co znalazło odzwierciedlenie w jego pracy na stanowisku wiceprezesa partii oraz w roli doradcy podatkowego.

Dzięki zdobytemu wykształceniu i doświadczeniu biznesowemu, Sławomir Mentzen wyróżnia się jako jednostka o silnych kompetencjach zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Jego zaangażowanie w życie publiczne oraz wkład w rozwój lokalnych struktur gospodarczych podkreślają jego rolę jako lidera myśli gospodarczej i politycznej.

Sławomir Mentzen – wiek, wzrost, waga

Sławomir Mentzen, urodzony 20 listopada 1986 roku w Toruniu, ma obecnie 37 lat. Polityk ten, według dostępnych informacji, osiąga wzrost 183 centymetrów i waży około 87 kilogramów. Te dane pojawiały się w dyskusjach internetowych na różnych platformach. Jego dokładna data urodzenia, jak podano, to 20 listopada 1986 roku. Mentzen jest znany nie tylko ze swojej aktywności politycznej, ale także z obecności w mediach społecznościowych oraz udziału w debatach publicznych. Jego fizyczne cechy, w tym wzrost i waga, są często omawiane w kontekście jego publicznej działalności. Informacje te są istotne dla osób zainteresowanych jego osobą i działalnością, stanowiąc istotny element jego publicznego wizerunku.

Sławomir Mentzen – życiorys i życie prywatne

Sławomir Jerzy Mentzen urodził się 20 listopada 1986 roku w Toruniu. Jest znanym polskim politykiem, przedsiębiorcą oraz doradcą podatkowym. Od 2022 roku pełni funkcję prezesa partii Nowa Nadzieja, a od 2023 roku jest współprzewodniczącym rady liderów federacyjnego ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość. Dodatkowo, jest posłem na Sejm X kadencji.

Sławomir Mentzen wychował się w Toruniu, gdzie ukończył Gimnazjum i Liceum Akademickie, a następnie studiował ekonomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, zdobywając także stopień doktora nauk ekonomicznych w 2015 roku. Jego praca doktorska dotyczyła optymalizacji poziomu długu publicznego. W 2017 roku uzyskał również licencję doradcy podatkowego.

Karierę zawodową rozpoczął od otwarcia kantoru wymiany walut w 2010 roku, którego zyski umożliwiły mu rozwój kolejnych przedsiębiorstw. Jest założycielem kancelarii Mentzen i Kapica, specjalizującej się w usługach rachunkowo-księgowych oraz doradztwie podatkowym. W 2020 roku rozpoczął produkcję kraftowego piwa pod marką Browar Mentzen i został prezesem Kongresu Polskiego Biznesu.

W polityce zaangażował się jako członek różnych ugrupowań, m.in. Unii Polityki Realnej i KORWiN, gdzie pełnił funkcje prezesa okręgu toruńskiego oraz wiceprezesa. W 2019 roku był kandydatem Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy do Parlamentu Europejskiego. Później współtworzył partię Konfederacja Wolność i Niepodległość, gdzie jego program gospodarczy odegrał istotną rolę.

W życiu prywatnym Sławomir Mentzen jest żonaty z Agnieszką i mają troje dzieci: Franciszka, Helenę i Alicję. Jego rodzina mieszka w Toruniu, gdzie jest aktywnym członkiem lokalnej społeczności. Jest również zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną, wspierając lokalne inicjatywy sportowe i kulturalne.

Jako polityk i przedsiębiorca Sławomir Mentzen zdobył popularność nie tylko dzięki działalności politycznej, ale również mediom społecznościowym, szczególnie na platformie TikTok, gdzie jego materiały dotyczące polityki i gospodarki zdobyły ogromną popularność. Jest także właścicielem sklepu myśliwskiego i sponsorem klubu sportowego Start Toruń.

Jego życiorys zawodowy i polityczny jest przykładem wszechstronnej aktywności oraz zaangażowania w rozwój gospodarczy i społeczny Polski. Sławomir Mentzen kontynuuje swoją działalność, dążąc do wprowadzenia reform i zmian na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej i społecznej kraju.

Sławomir Mentzen – wykształcenie

Sławomir Mentzen jest absolwentem Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończył studia ekonomiczne. Ponadto, zdobył licencjat z fizyki teoretycznej. W 2015 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych za pracę doktorską pod tytułem “Optymalizacja poziomu długu publicznego w świetle ekonomii matematycznej”, której promotorem był Józef Stawicki. Praca ta dotyczyła zagadnień związanych z długiem publicznym i miała charakter interdyscyplinarny, łącząc ekonomię z matematyką. Dodatkowo, w 2017 roku został wpisany na listę doradców podatkowych.

Sławomir Mentzen wyróżnia się nie tylko szeroką wiedzą ekonomiczną, ale również umiejętnościami analitycznymi, które zdobył dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do nauki. Jego praca doktorska jest dowodem na zaawansowane zrozumienie problematyki długu publicznego oraz umiejętność wykorzystania narzędzi matematycznych do analizy ekonomicznych wyzwań. Wpisanie na listę doradców podatkowych potwierdza jego kompetencje w zakresie doradztwa podatkowego, co pozwala mu na profesjonalne wspieranie klientów w kwestiach podatkowych i finansowych.

Sławomir Mentzen kontynuuje swoją karierę jako badacz i praktyk, angażując się zarówno w badania akademickie, jak i praktyczne zastosowania ekonomiczne i podatkowe swojej wiedzy.

Sławomir Mentzen – skąd pochodzi?

Sławomir Mentzen, urodzony w 1987 roku, jest znaczącą postacią w polityce jako członek Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy. Ukończył ekonomię oraz fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zdobywając również doktorat z ekonomii. Jako przedsiębiorca, jest właścicielem biur rachunkowych, sklepu myśliwskiego oraz kancelarii podatkowej. Pełni funkcję wiceprezesa partii Wolność i jest szefem Rady Naukowej KORWiN.

Sławomir Mentzen pochodzi z Torunia, miasta o bogatej historii i znaczącym znaczeniu kulturalnym w Polsce. Jego aktywność polityczna obejmuje udział w wyborach samorządowych, gdzie kandydował na prezydenta Torunia w 2018 roku, chociaż bez powodzenia. Jest także członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych, co świadczy o jego zaangażowaniu w życie społeczno-gospodarcze regionu.

Sławomir Mentzen wyróżnia się zaawansowanymi kompetencjami zarówno w teorii, jak i praktyce, co sprawia, że jest cenionym ekspertem w dziedzinie ekonomii i polityki. Jego lokalne pochodzenie podkreśla jego silne powiązania z Toruniem oraz zaangażowanie w rozwój miasta i okolic.

Sławomir Mentzen – rodzice, rodzeństwo

Sławomir Mentzen pochodzi z rodziny o korzeniach związanych z regionem Tucholi. Jego pradziadek, Józef Mentzen, był Niemcem zamieszkującym te tereny i zawarł związek małżeński z Polką. Sławomir jest synem Elżbiety i Mieczysława, co można potwierdzić na podstawie dostępnych danych źródłowych. Jego bratem jest Tomasz Mentzen.

Elżbieta i Mieczysław Mentzen są rodzicami Sławomira, co stanowi fakt potwierdzony przez liczne źródła. Rodzina ta ma korzenie w Tucholi, gdzie ich przodek, Józef Mentzen, osiedlił się i założył rodzinę z Polką. Tomasz, brat Sławomira, również jest częścią tej rodziny.

Sławomir Mentzen jest znanym politykiem, którego życie prywatne często jest przedmiotem zainteresowania mediów. Informacje o jego rodzinie i pochodzeniu są istotne dla zrozumienia kontekstu jego działalności publicznej. Związki rodzinne Mentzenów, a zwłaszcza ich korzenie z różnych kultur, mogą mieć wpływ na jego poglądy i podejście do różnorodności kulturowej i społecznej.

Dane te są szeroko dyskutowane w publicznej przestrzeni i stanowią integralną część profilu Sławomira Mentzena jako polityka oraz osobowości publicznej.

Sławomir Mentzen – żona, dzieci

Sławomir Mentzen jest mężem Agnieszki i ojcem trojga dzieci: Franciszka, Heleny i Alicji. Agnieszka towarzyszy mu w życiu osobistym jako żona, a ich rodzina jest zamieszkała w Toruniu, gdzie aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej. Mentzen, identyfikujący się jako katolik, jest znany ze swojego zaangażowania w działalność polityczną, przedsiębiorczą oraz społeczną. Jego życie prywatne odgrywa istotną rolę w kontekście jego działalności publicznej, stanowiąc fundament jego wartości i motywacji do działań na rzecz społeczności lokalnej i kraju jako całości.

Sławomir Mentzen – Instagram

Na Instagramie Sławomira Mentzena obserwuje go ponad 373,1 tys. użytkowników. Jego konto @slawomirmentzen zawiera 1080 postów i przyciąga uwagę 374 tys. obserwujących oraz 80 kont, które sam obserwuje. Profil ten służy jako platforma do komunikacji z szeroką publicznością, gdzie Mentzen dzieli się swoimi poglądami, działaniami politycznymi oraz aspektami związanymi z jego karierą jako przedsiębiorcy i doradcy podatkowego.

Instagram jest nie tylko miejscem promocji jego działalności politycznej, ale także platformą do budowania wizerunku osobistego i komunikowania się z wyborcami oraz obserwatorami. Mentzen korzysta z tego narzędzia, aby prezentować swoje osiągnięcia, uczestniczyć w dyskusjach oraz angażować się w interakcje z użytkownikami.

Przez regularne aktualizacje postów, Mentzen utrzymuje aktywność i zainteresowanie swoim profilem, co jest istotne w kontekście budowania społeczności oraz utrzymywania kontaktu z jego zwolennikami. Poprzez różnorodność postów, od wpisów politycznych po osobiste refleksje, Instagram Sławomira Mentzena staje się również miejscem, gdzie obserwatorzy mogą uzyskać lepszy wgląd w jego życie i działalność poza sferą publiczną.

Konto Instagram Sławomira Mentzena odzwierciedla jego różnorodne zainteresowania oraz działania, służąc zarówno jako narzędzie informacyjne, jak i platforma do interakcji społecznej.

Sławomir Mentzen – gdzie mieszka?

Sławomir Mentzen, urodzony w 1987 roku, jest wybitną postacią w polityce jako członek Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy. Ukończył studia z ekonomii oraz fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zdobywając również doktorat z ekonomii. Jako przedsiębiorca, jest właścicielem biur rachunkowych, sklepu myśliwskiego oraz kancelarii podatkowej. Pełni funkcję wiceprezesa partii Wolność i jest szefem Rady Naukowej KORWiN.

Sławomir Mentzen obecnie zamieszkuje w Toruniu, miasteczku o głęboko zakorzenionej historii i istotnym znaczeniu kulturowym w Polsce. Jego zaangażowanie polityczne obejmuje udział w wyborach samorządowych, gdzie bez powodzenia ubiegał się o stanowisko prezydenta Torunia w 2018 roku. Dodatkowo, jest członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych, co świadczy o jego głębokim zaangażowaniu w rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Sławomir Mentzen wyróżnia się zaawansowanymi kompetencjami zarówno w teorii, jak i praktyce, co czyni go cenionym ekspertem w dziedzinie ekonomii i polityki. Jego lokalne pochodzenie podkreśla silne powiązania z Toruniem oraz zaangażowanie w jego rozwój.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!