Strona główna » Adam Szłapka – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

Adam Szłapka – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

przez Jarosław Woźnicki
Adam Szłapka - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki  (3)

Adam Stanisław Szłapka, urodzony 6 grudnia 1984 roku w Kościanie, to znany polski polityk, politolog oraz doświadczony samorządowiec. Pełnił funkcję posła na Sejm w VIII, IX i X kadencji. Od 2019 roku jest przewodniczącym partii Nowoczesna, a od 2023 roku pełni zaszczytną rolę ministra do spraw Unii Europejskiej w trzecim rządzie pod kierownictwem Donalda Tuska.

Adam Szłapka zdobył szerokie uznanie dzięki swojej działalności politycznej i zaangażowaniu w sprawy europejskie. Jego kariera obejmuje nie tylko pracę legislacyjną jako poseł, ale także strategiczne kierowanie partią Nowoczesna, której od 2019 roku przewodzi. W 2023 roku został powołany na kluczowe stanowisko ministra do spraw Unii Europejskiej, co jest dowodem na jego głęboką wiedzę i zaangażowanie w integrację europejską oraz politykę zagraniczną Polski.

Szłapka wyróżnia się nie tylko swoimi umiejętnościami politycznymi, ale także fachowością jako politolog oraz doświadczony samorządowiec. Jego wkład w rozwój demokracji i współpracy międzynarodowej jest doceniany zarówno w kraju, jak i za granicą.

Adam Szłapka – kim jest?

Adam Szłapka, urodzony 6 grudnia 1984 roku w Kościanie, jest wybitną postacią w polskim życiu publicznym, znanym głównie ze swojej aktywnej roli politycznej i społecznej. Ukończył politologię oraz wschodoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając solidne wykształcenie humanistyczne. Dodatkowo, skompletował studia podyplomowe z polityki zagranicznej, co poszerzyło jego kompetencje w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki globalnej.

Kariera publiczna Adama Szłapki obejmuje szereg istotnych funkcji i roli. Od 2006 do 2010 roku był radnym i wiceprzewodniczącym rady miasta Kościan, gdzie aktywnie uczestniczył w lokalnych inicjatywach i projektach rozwojowych. Choć w 2010 roku nie uzyskał reelekcji, jego zaangażowanie w życie społeczne i polityczne było kontynuowane w innych sferach.

W latach 2011-2015 Adam Szłapka pełnił funkcję asystenta szefa Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego, gdzie odpowiadał za koordynację kluczowych projektów społecznych, takich jak „Razem89″ i „Pokolenie Solidarności”. To doświadczenie w pracy przy bliskim otoczeniu prezydenta dało mu wgląd w procesy decyzyjne na najwyższym szczeblu administracji państwowej.

Od 2015 roku Adam Szłapka jest sekretarzem generalnym partii Nowoczesna, założonej przez Ryszarda Petru, gdzie jego działania koncentrują się na strategicznym zarządzaniu i organizacji partii. Dodatkowo, od 2017 roku zasiada w radzie fundacji Instytut Nowoczesności, wspierając innowacyjne podejścia do problemów społecznych i politycznych.

Jego aktywność polityczna jako poseł rozpoczęła się w 2015 roku, gdy został wybrany do Parlamentu (kadencje VIII-X), a obecnie jest członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Specjalizuje się w pracy komisji zajmujących się służbami specjalnymi oraz sprawami zagranicznymi, gdzie jego wiedza i doświadczenie są szczególnie cenione.

Adam Szłapka jest także dyrektorem i członkiem rady Fundacji Projekt: Polska, angażując się w inicjatywy wspierające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Jego ścieżka zawodowa i polityczna wyróżnia się nie tylko zaangażowaniem, ale także profesjonalizmem i skutecznością w realizacji celów publicznych, co czyni go jednym z kluczowych liderów młodego pokolenia w polskiej polityce.

Adam Szłapka – wiek, wzrost, waga

Adam Stanisław Szłapka urodził się 6 grudnia 1984 roku w Kościanie. Obecnie ma 39 lat. Jego wzrost wynosi około 185 cm. Szłapka jest znaną osobą publiczną, którą cechuje aktywność w życiu politycznym i społecznym. Jest posłem na Sejm RP oraz członkiem partii politycznej. Jego zaangażowanie w sprawy publiczne oraz działania na rzecz społeczności przyniosły mu szacunek i poparcie szerokiego grona obywateli. Adam Szłapka jest również znany z wykształcenia prawniczego oraz umiejętności oratorskich, które skutecznie wykorzystuje w swojej pracy zawodowej. Jego działalność polityczna koncentruje się na rozwiązywaniu problemów społecznych oraz promowaniu wartości demokratycznych i pluralizmu. Jako osoba publiczna Szłapka jest często obecny w mediach, gdzie przedstawia swoje poglądy i programy polityczne. Jego decyzje i działania mają istotny wpływ na kształtowanie polskiego życia publicznego, co czyni go jedną z istotniejszych postaci w kraju.

Adam Szłapka – życiorys i życie prywatne

Adam Stanisław Szłapka urodził się 6 grudnia 1984 roku w Kościanie. Jest znanym polskim politykiem, politologiem oraz samorządowcem. Odgrywał istotną rolę w polityce, będąc posłem na Sejm VIII, IX i X kadencji. Obecnie pełni funkcję ministra do spraw Unii Europejskiej w trzecim rządzie Donalda Tuska, od 2023 roku.

Szłapka jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie oraz studiów politologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył w 2008 roku. Ponadto, w 2012 roku ukończył Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Swoją karierę polityczną rozpoczął w młodzieżówce Unii Wolności i Partii Demokratycznej, a następnie zaangażował się w działalność stowarzyszenia Projekt: Polska, gdzie pełnił funkcję sekretarza generalnego w latach 2006–2012. W tym czasie był także radnym oraz wiceprzewodniczącym rady miejskiej w Kościanie, reprezentując Samorządowe Forum Demokratyczne. Jako ekspert pracował również w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2011–2015 za prezydentury Bronisława Komorowskiego.

W 2015 roku został sekretarzem generalnym partii Nowoczesna, a rok później zdobył mandat posła na Sejm VIII kadencji. W parlamencie zasiadał m.in. w Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji do Spraw Służb Specjalnych. W kolejnych wyborach parlamentarnych w 2019 roku skutecznie ubiegał się o reelekcję z ramienia Koalicji Obywatelskiej, uzyskując wysokie poparcie w okręgu poznańskim.

Jego aktywność polityczna zaowocowała również objęciem funkcji przewodniczącego Nowoczesnej w listopadzie 2019 roku. W 2023 roku po raz trzeci z rzędu został wybrany na posła, zdobywając imponującą liczbę głosów. Jego zaangażowanie w sprawy Unii Europejskiej zostało docenione, co zaowocowało nominacją na ministra do spraw Unii Europejskiej w trzecim rządzie Donalda Tuska.

Poza działalnością polityczną, Adam Szłapka zaangażowany jest w różnorodne inicjatywy obywatelskie i społeczne. Jego działalność w Fundacji Projekt: Polska oraz praca nad projektami edukacyjnymi takimi jak „Razem 89” i „Pokolenie Solidarności” przyniosły mu szersze uznanie w polskim życiu publicznym.

Jest także laureatem Białego Krzyża „Honor et Gloria” przyznanego przez Ukrainę w 2023 roku. Jego zaangażowanie oraz kompetencje sprawiły, że Adam Szłapka jest jednym z czołowych polityków młodego pokolenia, który wpływa na kształtowanie polityki w Polsce, szczególnie w kontekście integracji europejskiej i spraw zagranicznych.

Adam Szłapka jest żonaty, zainteresowany historią oraz literaturą, co sprawia, że jego działalność publiczna jest również wzbogacona o szeroki kontekst kulturowy i intelektualny.

Adam Szłapka – wykształcenie

Adam Szłapka jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył studia z zakresu politologii w 2008 roku. Dodatkowo, w 2012 roku ukończył Studium Polityki Zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

Jego edukacja obejmuje prestiżowe instytucje edukacyjne, które wyposażyły go w solidne podstawy teoretyczne i praktyczne do pracy w dziedzinie polityki i międzynarodowych stosunków. Absolwentem liceum w Kościanie został przed podjęciem studiów wyższych, gdzie zdobywał pierwsze umiejętności i zainteresowania w dziedzinie nauk humanistycznych.

Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza były kluczowym elementem jego edukacji, skupiając się głównie na politologii, co pozwoliło mu zgłębić struktury i procesy polityczne zarówno w Polsce, jak i globalnie. Dodatkowe Studium Polityki Zagranicznej, które ukończył, umożliwiło mu lepsze zrozumienie i orientację w sprawach międzynarodowych oraz polityce zagranicznej Polski.

Dzięki solidnemu wykształceniu i zaangażowaniu w edukację, Adam Szłapka zdobył niezbędne kompetencje, które skutecznie wykorzystuje w swojej karierze politycznej oraz działalności publicznej.

Adam Szłapka – skąd pochodzi?

Adam Szłapka pochodzi z Kościana, miejsca urodzenia znanego ze swojego zaangażowania w politykę i działalność społeczną. Urodzony w dniu 6 grudnia 1984 roku, Szłapka wykształcił się w zakresie politologii oraz wschodoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobywając solidne podstawy teoretyczne i praktyczne do pracy w sektorze publicznym.

Jego kariera publiczna rozpoczęła się od pełnienia funkcji radnego i wiceprzewodniczącego rady miasta Kościan w latach 2006-2010. Następnie, w latach 2011-2015, Adam Szłapka pracował jako asystent szefa Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego, gdzie angażował się w kluczowe projekty społeczne, takie jak „Razem89″ i „Pokolenie Solidarności”. To doświadczenie dało mu solidną podstawę do dalszej pracy na rzecz społeczeństwa i rozwoju państwa.

Obecnie Adam Szłapka pełni rolę sekretarza generalnego partii Nowoczesna, będąc jednocześnie członkiem rady fundacji Instytut Nowoczesności od 2017 roku. Jako poseł od 2015 roku, reprezentuje swoje poglądy w ramach Koalicji Obywatelskiej, a jego praca w Komisji ds. Służb Specjalnych oraz Komisji Spraw Zagranicznych jest ceniona za wysoką kompetencję i zaangażowanie.

Adam Szłapka wyróżnia się nie tylko swoimi osiągnięciami w polityce, ale także zaangażowaniem w inicjatywy społeczne i aktywizm obywatelski, co czyni go jednym z ważniejszych liderów młodego pokolenia w polskiej polityce. Jego pochodzenie z Kościana stanowi istotny element jego tożsamości i związku z lokalnym środowiskiem, które nadal wspiera jego działania na rzecz dobra wspólnego.

Adam Szłapka – rodzice, rodzeństwo

Adam Stanisław Szłapka urodził się 6 grudnia 1984 roku w Kościanie. Informacje na temat jego rodziców oraz rodzeństwa są rzadko poruszane publicznie. Nie ma dostępnych szczegółowych danych na temat ich zawodów czy życia prywatnego. Adam Szłapka wychowywał się w Kościanie, gdzie spędził swoje dzieciństwo i młodość. Znany jest głównie z działalności politycznej, będąc obecnie posłem na Sejm RP. Jego zaangażowanie w sprawy społeczne i polityczne przyciągnęło uwagę mediów oraz szerokiego grona obywateli.

Rodzeństwo Adama Szłapki oraz jego relacje rodzinne są tematami rzadko poruszanymi publicznie, ponieważ Szłapka skupia się głównie na swojej pracy politycznej i działalności publicznej. Jego biografia koncentruje się głównie na osiągnięciach zawodowych oraz politycznych, takich jak praca na rzecz społeczności lokalnej i udział w życiu politycznym Polski. Jako prawnik i polityk Szłapka zdobył uznanie dzięki swojej wiedzy oraz umiejętnościom komunikacyjnym.

Adam Szłapka jest znany z otwartości na dialog oraz współpracę z różnymi środowiskami społecznymi. Jego działania w Sejmie obejmują szeroki zakres tematów, takich jak ochrona praw obywatelskich, sprawiedliwość społeczna oraz rozwój gospodarczy. Jest także aktywnym uczestnikiem debat publicznych i dyskusji dotyczących kluczowych dla społeczeństwa kwestii. Jego decyzje i stanowiska mają istotny wpływ na kształtowanie polityki w Polsce, co czyni go jednym z istotniejszych polityków w kraju.

Adam Szłapka – żona, dzieci

Adam Szłapka, znany parlamentarzysta, preferuje zachowanie prywatności w sprawach osobistych, co skutkuje niewielką ekspozycją jego życia prywatnego w mediach. Jest żonaty i ma dzieci. Choć skupia się głównie na działalności zawodowej, aktywnie uczestniczy w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Tam regularnie aktualizuje swoje profile, informując obserwujących o swojej pracy politycznej i innych aktywnościach zawodowych.

Szłapka niekiedy dzieli się również fragmentami życia osobistego, zamieszczając fotografie z czasu wolnego. Na jego profilach można zobaczyć, że lubi biegać oraz jeździć konno, co stanowi jego pasję i sposób na relaks. Dzięki takim wpisom można uzyskać wgląd w bardziej osobistą stronę jego życia.

Ponadto, Szłapka angażuje się w różne inicjatywy publiczne i społeczne, co dodatkowo przyczynia się do jego rozpoznawalności i aktywności na polu politycznym. Jego zaangażowanie w sprawy publiczne oraz integracja z obywatelami poprzez media społecznościowe świadczą o jego otwartości na dialog i komunikację z wyborcami.

Podsumowując, Adam Szłapka to nie tylko doświadczony polityk, lecz także człowiek zaangażowany w życie rodzinne oraz pasjonujący się sportem i aktywnością fizyczną, co razem tworzy kompleksowy obraz jego osobowości i działalności publicznej.

Adam Szłapka – Instagram

Na platformie Instagram Adam Szłapka zdobył ponad 12,2 tysiąca obserwujących. Jego profil @adamszlapka obejmuje 634 postów, a sam Adam obserwuje 1780 użytkowników. Jego aktywność na Instagramie jest znacząca, co świadczy o jego zaangażowaniu w komunikację z wyborcami i szerzenie swojej działalności politycznej oraz społecznej za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Profil Szłapki jest platformą, gdzie dzieli się zarówno oficjalnymi komunikatami, jak i bardziej osobistymi refleksjami i codziennymi wydarzeniami. Liczba obserwujących oraz aktywność w postach i stories pokazują, że jest popularną postacią wśród internautów zainteresowanych polityką i sprawami publicznymi.

Jego obecność na Instagramie nie tylko umożliwia mu bezpośredni kontakt z elektoratem, ale także pomaga w budowaniu wizerunku otwartego i nowoczesnego polityka, który jest dostępny dla swoich wyborców. Regularne aktualizacje oraz interakcje z obserwującymi świadczą o jego zaangażowaniu w budowanie społeczności online i budowaniu zaufania poprzez transparentność i otwartość.

Dzięki swojej obecności na platformie Adam Szłapka nie tylko informuje, ale również angażuje swoich obserwujących w dyskusje na tematy polityczne i społeczne, stając się istotnym głosem w przestrzeni publicznej mediów społecznościowych.

Adam Szłapka – gdzie mieszka?

Adam Szłapka obecnie zamieszkuje w Poznaniu, co stanowi ważny element jego związku z polskim życiem publicznym. Urodzony 6 grudnia 1984 roku w Kościanie, Szłapka zdobył wykształcenie w zakresie politologii i wschodoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, co umożliwiło mu solidne przygotowanie do działalności w sferze publicznej.

Jego droga zawodowa i polityczna obejmuje wiele istotnych punktów. W latach 2006-2010 pełnił funkcję radnego i wiceprzewodniczącego rady miasta Kościan, angażując się w lokalne inicjatywy i projekty rozwojowe. Po tym okresie, od 2011 do 2015 roku, Adam Szłapka pracował jako asystent szefa Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego, koordynując ważne projekty społeczne, takie jak „Razem89″ i „Pokolenie Solidarności”.

Jako sekretarz generalny partii Nowoczesna od 2015 roku, Szłapka odpowiada za strategiczne zarządzanie i rozwój partii. Dodatkowo, od 2017 roku jest członkiem rady fundacji Instytut Nowoczesności, wspierając innowacyjne podejścia do wyzwań współczesnego społeczeństwa.

Jego rola jako posła od 2015 roku, reprezentującego Koalicję Obywatelską, obejmuje pracę w Komisji ds. Służb Specjalnych oraz Komisji Spraw Zagranicznych, gdzie jego wiedza i doświadczenie są nieocenione.

Adam Szłapka jest także dyrektorem i członkiem rady Fundacji Projekt: Polska, zaangażowanym w projekty wspierające rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Jego zamieszkanie w Poznaniu odzwierciedla jego silne związki z tym miastem, które odgrywa istotną rolę w jego życiu zawodowym i osobistym.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!