Strona główna » Róża Thun – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

Róża Thun – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

przez Jarosław Woźnicki
Róża Thun - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki (1)

Róża Thun, z domu Woźniakowska, urodzona 13 kwietnia 1954 roku w Krakowie, jest znaną polską działaczką społeczną, polityczną i publicystką. W latach 2005–2009 pełniła funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Od 2009 roku jest posłanką do Parlamentu Europejskiego, piastując to stanowisko przez VII, VIII i IX kadencję.

Jej pełne imię i nazwisko brzmi Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein. Jest ceniona zarówno za swoją pracę w organizacjach pozarządowych, jak i za zaangażowanie w działalność polityczną na szczeblu krajowym i europejskim. 

Róża Thun jest postacią szeroko szanowaną za swoje wysiłki na rzecz integracji europejskiej oraz promocję wartości demokratycznych i społecznych. Jej doświadczenie jako dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce sprawiło, że zdobyła szeroki szacunek wśród polityków i obserwatorów politycznych. 

Jako posłanka do Parlamentu Europejskiego odgrywa istotną rolę w promowaniu interesów Polski na forum europejskim oraz w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Jej praca w Parlamencie Europejskim przynosi widoczne efekty w postaci licznych inicjatyw legislacyjnych i działań na rzecz współpracy międzynarodowej.

Róża Thun – kim jest?

Osobą, której życie i działalność w sposób znaczący wpłynęły na przemiany społeczne i kulturowe w Krakowie, jest Róża Thun. Urodzona w Krakowie dnia 13 kwietnia 1954 roku, jej życiorys tkwi głęboko w korzeniach tego miasta. To tutaj odbywała edukację, poszerzała horyzonty akademickie oraz rozwijała swoje artystyczne talenty, angażując się w teatralne przedsięwzięcia. Jednak to nie tylko jej osobiste osiągnięcia definiują ją jako postać niezwykle istotną dla historii Krakowa.

Pochodząca głównie z Kresów Wschodnich rodzina Thun, ze szczególnym wyjątkiem ojca, profesora Jacka Woźniakowskiego, silnie związanego z krakowskim środowiskiem. Jego udział w działaniach Armii Krajowej podczas II wojny światowej oraz zaangażowanie po wojnie, między innymi jako sekretarza redakcji “Tygodnika Powszechnego” czy dyrektora wydawnictwa “Znak”, kształtowały również ścieżkę życiową Róży Thun. 

Jako postać kluczowa dla oporu przeciwko komunizmowi w Krakowie, jej wkład w politykę oraz działalność społeczną były niezaprzeczalne. Wybór jej ojca na pierwszego po 1989 roku prezydenta Krakowa w 1990 roku świadczy o ugruntowanym statusie rodziny Thun w życiu publicznym tego miasta.

Jednak to nie tylko dziedzictwo rodzinne decydowało o roli, jaką odegrała Róża Thun. Jej własne zaangażowanie w życie społeczne, polityczne i kulturalne Krakowa sprawiło, że stała się jedną z najważniejszych postaci dla jego mieszkańców. Przyczyniła się do obalenia komunizmu, a jej praca w różnych instytucjach, w tym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim czy w Klubach Inteligencji Katolickiej, wpłynęła na kształtowanie się nowej rzeczywistości po upadku systemu totalitarnego.

Wśród jej osiągnięć można wymienić nie tylko sukcesy w dziedzinie polityki czy kultury, ale także trwałe zmiany społeczne, jakie przyniosła dla Krakowa i jego mieszkańców. Róża Thun jest zatem nie tylko postacią historyczną, ale także symbolem zmian i nadziei dla kolejnych pokoleń.

Róża Thun – wiek, wzrost, waga

Róża Thun ma obecnie  70 lat. Urodziła się 13 kwietnia 1954 roku. Jej wzrost wynosi około 165 centymetrów. Thun jest znana jako polska polityk i działaczka społeczna, której kariera obejmuje wiele lat zaangażowania w sprawy europejskie oraz ochronę środowiska. Jej osoba jest łącznikiem między Polską a Unią Europejską, a jej praca w Parlamencie Europejskim zdobyła jej szerokie uznanie. Jako jedna z najbardziej doświadczonych polityków polskich ma na swoim koncie wiele osiągnięć w promowaniu wartości demokratycznych, równości płci oraz działań na rzecz ochrony środowiska. Jej wpływ na politykę europejską jest niezaprzeczalny, a jej determinacja w podejmowaniu trudnych kwestii sprawiła, że jest ceniona zarówno w kraju, jak i za granicą. Wzrost i wiek Thun są jedynie jednymi z wielu aspektów jej bogatej osobowości i profesjonalnej kariery, która ciągle się rozwija i inspiruje kolejne pokolenia do zaangażowania się w sprawy społeczne oraz polityczne.

Róża Thun – życiorys i życie prywatne

Róża Thun, wcześniej znana jako Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein, to polska działaczka społeczna, polityczna i publicystka. Urodziła się 13 kwietnia 1954 roku w Krakowie. 

Po ukończeniu studiów z filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1979 roku, zaangażowała się w działalność opozycyjną w Krakowie. Była aktywna w opozycji demokratycznej, współpracując z różnymi organizacjami, takimi jak SKS i Komitet Obrony Robotników. Współorganizowała niezależne biuro prasowe podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W latach 1981–1991 przebywała głównie za granicą, głównie w Niemczech i Nepalu, gdzie angażowała się w pomoc dla działaczy opozycyjnych w Polsce.

Po powrocie do Polski w 1991 roku, Thun objęła stanowisko dyrektora generalnego, a później prezesa zarządu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Była aktywna w organizacji konferencji i spotkań dotyczących integracji europejskiej. W latach 90. była związana z Unią Demokratyczną i Unią Wolności, a także pełniła funkcję radnej Gminy Warszawa-Centrum.

W 2005 roku została dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a od 2009 roku zasiadała jako posłanka do Parlamentu Europejskiego, reprezentując Platformę Obywatelską. W 2021 roku opuściła PO i dołączyła do partii Polska 2050 oraz frakcji Odnówmy Europę w PE.

Thun została odznaczona różnymi orderami i odznaczeniami za swoją działalność, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Kawalerem Legii Honorowej we Francji.

W życiu prywatnym Róża Thun jest córką historyka sztuki Jacka Woźniakowskiego i Marii Karoliny z domu Plater-Zyberk. Jest żoną Franza Grafa von Thun und Hohenstein od 1981 roku i mają czwórkę dzieci. Thun posługuje się biegle językiem angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim.

Jej rodowód jest bogaty w znaczące postacie związane z historią i kulturą Polski, a także niemiecką arystokracją.

Róża Thun – wykształcenie

Róża Thun ukończyła studia z filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1979 roku. Jej praca magisterska koncentrowała się na dramatach Oscara Wilde’a. 

W drugiej połowie lat 70. zaangażowała się w działalność opozycyjną w Krakowie. Była aktywna w dominikańskim duszpasterstwie akademickim Beczka, które było pierwowzorem późniejszego Studenckiego Komitetu Solidarności. W latach 1978–1979 pełniła funkcję rzecznika SKS i współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. Razem z innymi sygnatariuszami, takimi jak Józef Baran i Bogusław Sonik, podpisała list do Amnesty International, opisujący represje wobec niezależnych grup studenckich w PRL. Podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 roku aktywnie współorganizowała niezależne biuro prasowe, informując dziennikarzy zachodnich o celach opozycji demokratycznej oraz o sytuacji Kościoła w Polsce. 

Ponadto angażowała się w organizację tzw. Uniwersytetu Latającego oraz spotkań dyskusyjnych działaczy opozycyjnych, a także kolportowała wydawnictwa niezależne. Jej działalność w tym okresie stanowi istotną część jej biografii, prezentując jej wcześniejsze zaangażowanie społeczne i polityczne.

Róża Thun – skąd pochodzi?

Róża Thun jest związana z Krakowem, gdzie urodziła się i spędziła większość swojego życia. To właśnie w tym mieście odbywała swoją edukację, rozwijała talenty artystyczne oraz angażowała się w działalność społeczną i kulturalną. Jej rodzinne korzenie sięgają głęboko w historię Krakowa, co dodatkowo ugruntowało jej więź z tym miejscem.

Mimo że większość jej rodziny pochodzi z Kresów Wschodnich, ojciec, profesor Jacek Woźniakowski, był związany z krakowskim środowiskiem. Jego aktywność w Armii Krajowej podczas II wojny światowej oraz późniejsze zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne Krakowa miały istotny wpływ na życie Róży Thun.

Dzięki swoim osiągnięciom w dziedzinie polityki, kultury i działalności społecznej, Róża Thun stała się ważną postacią nie tylko dla Krakowa, ale także dla całego kraju. Jej wkład w obalenie komunizmu oraz praca na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego pozostają niezapomniane dla mieszkańców Krakowa i Polaków.

Róża Thun – rodzice, rodzeństwo

Róża Thun pochodzi z wybitnej rodziny o bogatych tradycjach intelektualnych i artystycznych. Jej ojciec to Jacek Woźniakowski, znany historyk sztuki i założyciel renomowanego wydawnictwa “Znak”. Jacek był również prezydentem Krakowa w latach 1990–1991. Matka Róży, Maria Karolina z domu Plater-Zyberk, także wpłynęła na jej rozwój i pasję do sztuki i kultury. Róża ma także brata, Henryka Woźniakowskiego, który jest znanym wydawcą. 

Rodzina Thun ma także wyjątkowo interesujące pochodzenie. Róża jest prawnuczką znanego ekonomisty Jana Gwalberta Pawlikowskiego. Ponadto, jej praprawnukiem jest Henryk Rodakowski, ceniony malarz, oraz hrabia Emeryk Hutten-Czapski. 

Warto także wspomnieć o związku Róży Thun ze znaną rodziną Czapskich. Jej babka od strony matki, Róża, była siostrą Józefa Czapskiego, znanego malarza i pisarza, oraz Marii Czapskiej, wybitnej działaczki kulturalnej. To dziedzictwo kulturowe i intelektualne zapewne miało duży wpływ na rozwój Róży Thun oraz kształtowanie jej wartości i zainteresowań.

Róża Thun – mąż, dzieci

Od roku 1981 Róża Thun jest małżonką Franza Grafa von Thun und Hohenstein, który urodził się w 1948 roku. Franz był hrabią, a później księciem w swoim rodzie. Razem wychowują trójkę córek oraz syna. 

Franz von Thun und Hohenstein jest częścią rodziny arystokratycznej, której korzenie sięgają daleko w historię. Ich małżeństwo jest jedną z licznych łączących różne sfery życia w Polsce i Europie. 

Róża Thun, będąc osobą publiczną, skupia swoją uwagę nie tylko na karierze politycznej i społecznej, ale także na życiu rodzinnym. Jej partner życiowy oraz dzieci stanowią ważną część jej życia, a równocześnie inspirują ją do dalszej aktywności na różnych polach działalności. Thun doskonale radzi sobie z równoważeniem życia prywatnego i publicznego, co pozwala jej efektywnie działać zarówno w sferze politycznej, jak i osobistej.

Róża Thun – Instagram

Na platformie społecznościowej Instagram Róża Thun, pod użytkownikiem @rozathun, zgromadziła ponad 5000 obserwujących. Jej profil zawiera 5050 obserwujących, przy czym sama obserwuje 310 kont, a opublikowała już 401 postów. Pod jej zdjęciami i wypowiedziami można znaleźć opis informujący o jej pełnym imieniu i nazwisku: Róża Maria Barbara Grafin von Thun und Hohenstein z domu Woźniakowska. 

Profil Thun na Instagramie stanowi platformę, na której dzieli się swoimi spostrzeżeniami, aktywnością oraz refleksjami związanymi z jej działalnością publiczną. Zdjęcia i posty zawierają najczęściej treści polityczne, społeczne oraz informacje dotyczące jej pracy jako posłanki do Parlamentu Europejskiego. Jest to również kanał, który umożliwia jej komunikację z obserwatorami oraz reagowanie na ich pytania i komentarze. 

Profil Thun na Instagramie stanowi nie tylko źródło informacji o jej aktywnościach, ale także pozwala na lepsze zrozumienie jej osoby, wartości oraz celów. Jest to więc istotny element jej wizerunku publicznego, umożliwiający budowanie relacji z wyborcami oraz dialog z szeroką publicznością. Dzięki temu medium Thun może dotrzeć do swoich obserwatorów w sposób bezpośredni i natychmiastowy, co stanowi istotny element jej strategii komunikacyjnej.

Róża Thun – gdzie mieszka?

Róża Thun, znana postać o wielu miejscach zamieszkania, swoje życie zaczęła od miasta Krakowa, gdzie urodziła się i spędziła większość swojego czasu. To właśnie tutaj rozwijała swoje zainteresowania, angażując się w działalność społeczną i kulturalną. 

Następnie, w latach 1989–1991, Thun przebywała w Kathmandu, stolicy Nepalu. To okres, w którym mogła zgłębiać nowe kultury i doświadczyć odmiennego otoczenia społecznego.

Po powrocie do Polski, jej życie znów skoncentrowało się głównie w Krakowie, jednakże miała również okazję mieszkać w innych miejscach, takich jak Frankfurt i Zakopane. 

Frankfurt, będący jednym z najważniejszych ośrodków finansowych w Europie, zapewne stanowił dla Thun miejsce intensywnej aktywności zawodowej i kulturalnej. Natomiast Zakopane, malownicze miasto w polskich Tatrach, mogło być dla niej miejscem odpoczynku oraz inspiracji, ze względu na bliskość natury i charakterystyczną atmosferę górską.

Podsumowując, Róża Thun łączyła różne miejsca zamieszkania, każde z nich wpływając na jej życie i działalność w różnorodny sposób. Od Krakowa, gdzie zaczęła swoją drogę, po Kathmandu, Frankfurt i Zakopane, każde miejsce miało swój wkład w jej życiową historię i osiągnięcia.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!