Strona główna » Paweł Gancarz – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

Paweł Gancarz – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

przez Jarosław Woźnicki
Paweł Gancarz - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki (1)

Paweł Jarosław Gancarz, urodzony 25 kwietnia 1985 roku w Ząbkowicach Śląskich, to polski samorządowiec oraz rolnik. Pełnił funkcję wójta gminy Stoszowice przez okres od 2014 do 2023 roku, a następnie został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, obejmując tę pozycję od 2023 roku. Jego zaangażowanie i kompetencje zaowocowały kolejnym awansem, kiedy to w 2024 roku objął stanowisko marszałka województwa dolnośląskiego.

Gancarz, zdobywając doświadczenie zarówno w samorządzie, jak i w rolnictwie, wykazał się skutecznością i profesjonalizmem w pełnionych funkcjach. Jego praca jako wójta przyczyniła się do rozwoju gminy Stoszowice, a po przejściu do Ministerstwa Infrastruktury kontynuował oddanie dla służby publicznej, angażując się w sprawy infrastrukturalne kraju.

Jako marszałek województwa dolnośląskiego, Gancarz ma okazję wpływać na strategiczne decyzje dotyczące rozwoju regionu, jego infrastruktury i gospodarki. Jego umiejętności przywódcze oraz zrozumienie potrzeb społeczności sprawiają, że jest on odpowiednim kandydatem na to stanowisko.

Wszystkie te funkcje pełni Paweł Jarosław Gancarz z oddaniem i zaangażowaniem, mając na uwadze dobro mieszkańców oraz rozwój swojej ojczyzny. Jego ścieżka kariery stanowi przykład ciężkiej pracy, zaangażowania i determinacji w dążeniu do osiągnięcia celów.

Paweł Gancarz – kim jest?

Paweł Jarosław Gancarz, urodzony 25 kwietnia 1985 roku w Ząbkowicach Śląskich, jest polskim samorządowcem oraz rolnikiem. Odznacza się bogatym doświadczeniem w sferze zarządzania oraz rolnictwa. Ukończył studia z zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym na Wydziale Zarządzania Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense”, jak również na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada dodatkowe kwalifikacje zdobyte na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz na studiach MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania skupiają się także na prowadzeniu własnego gospodarstwa rolnego.

Kariera zawodowa Pawła Gancarza obejmuje pracę w instytucjach takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Ponadto, jest aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, pełniąc funkcję wiceprezesa jej dolnośląskiego zarządu wojewódzkiego.

Politycznie zaangażował się w 2005 roku w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2016 roku został wybrany na prezesa dolnośląskich struktur tej partii. W latach 2014–2023 sprawował urząd wójta gminy Stoszowice. Następnie, w grudniu 2023 roku, objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie odpowiadał za transport drogowy, drogi publiczne oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W 2024 roku Paweł Gancarz uzyskał mandat radnego sejmiku województwa dolnośląskiego z wynikiem 12 170 głosów, reprezentując listę Trzeciej Drogi. 21 maja tego samego roku, został wybrany marszałkiem województwa dolnośląskiego po odrzuceniu kandydatury Michała Jarosa z Koalicji Obywatelskiej.

Paweł Gancarz jest synem Lesława i Danuty, oraz szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Jego ścieżka życiowa i zawodowa stanowi przykład połączenia aktywności społecznej, działalności politycznej oraz pracy zawodowej na rzecz rozwoju regionu i społeczności lokalnej.

Paweł Gancarz – wiek, wzrost, waga

Paweł Gancarz, urodzony 25 kwietnia 1985 roku w Ząbkowicach Śląskich, obecnie liczy sobie 39 lat. Jest to informacja kluczowa, wyznaczająca punkt odniesienia dla jego wieku. Co do wzrostu, nie posiadam dokładnych danych, jednakże można by wspomnieć, że to informacja szczegółowa i niezbyt istotna w kontekście ogólnym. Paweł Jarosław Gancarz jest znaną postacią z Ząbkowic Śląskich, być może jego życiorys, dokonania czy charakterystyka osobista są bardziej istotne niż aspekt fizyczny. W kontekście jego wieku i pochodzenia można by rozwinąć temat jego kariery zawodowej, osiągnięć czy znaczenia dla lokalnej społeczności. Odpowiednia formułacja tekstu pozwoliłaby na zachowanie spójności, klarowności i poprawności językowej, co jest kluczowe dla zrozumienia i interpretacji informacji.

Paweł Gancarz – życiorys i życie prywatne

Paweł Jarosław Gancarz urodził się 25 kwietnia 1985 roku w Ząbkowicach Śląskich. Jest polskim samorządowcem i rolnikiem, który odgrywał kluczowe role w administracji publicznej oraz aktywnie uczestniczył w życiu politycznym.

Po ukończeniu studiów zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym na Wydziale Zarządzania Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Paweł kontynuował swoją edukację na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz na studiach MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jednakże, jego pasją stało się prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.

Przez lata zdobywał doświadczenie zawodowe, pracując między innymi w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Zaangażowany również w działalność społeczną, objął funkcję wiceprezesa dolnośląskiego zarządu wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jego kariera polityczna rozpoczęła się w 2005 roku, gdy dołączył do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stopniowo awansując, w 2016 roku został wybrany na prezesa dolnośląskich struktur partii i wszedł w skład Naczelnego Komitetu Wykonawczego. Mimo niepowodzeń, jak porażka w staraniach o fotel wójta gminy Stoszowice w 2010 roku, Gancarz wytrwale dążył do osiągnięcia swoich celów.

W 2014 i 2018 roku został wybrany na stanowisko wójta gminy Stoszowice, uzyskując zaufanie wyborców już w pierwszej turze. Próbował także swoich sił w wyborach do Sejmu i Senatu z ramienia PSL, choć bez powodzenia.

Jego zaangażowanie w sprawy publiczne zostało docenione, gdy w grudniu 2023 roku został mianowany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialnego za transport drogowy, drogi publiczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W 2024 roku Paweł Gancarz zdecydował się ponownie zaangażować w życie samorządowe, startując z listy Trzeciej Drogi. Zdobył mandat radnego sejmiku województwa dolnośląskiego, a 21 maja tego samego roku, po odrzuceniu kandydatury Michała Jarosa z Koalicji Obywatelskiej, został wybrany marszałkiem województwa dolnośląskiego większością 28 głosów.

Poza sferą zawodową i polityczną, Paweł Gancarz jest mężem i ojcem dwójki dzieci. Jego rodzina stanowi dla niego ważne wsparcie w życiu prywatnym, będąc źródłem siły i motywacji do działania.

Paweł Gancarz – wykształcenie

Paweł Gancarz, absolwent zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym na Wydziale Zarządzania Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu “Collegium Glacense”, oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jest wykształconym specjalistą o szerokim zakresie kompetencji. Ponadto, jego naukowa droga obejmowała również Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz studia MBA w zarządzaniu społecznością na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Ponadto, Gancarz angażuje się aktywnie w rolnictwo, prowadząc własne gospodarstwo rolne. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w instytucjach takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

Nie tylko kieruje swoją uwagę na obszary zawodowe, ale również angażuje się społecznie jako działacz Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach tej działalności objął stanowisko wiceprezesa dolnośląskiego zarządu wojewódzkiego. Ta różnorodność zaangażowania świadczy o jego wszechstronności i zaangażowaniu w różne sfery życia społecznego oraz zawodowego. Jego ścieżka kariery jest przykładem równowagi pomiędzy osiągnięciami naukowymi, sukcesem zawodowym i zaangażowaniem społecznym.

Paweł Gancarz – skąd pochodzi?

Paweł Jarosław Gancarz, urodzony 25 kwietnia 1985 roku, pochodzi z Ząbkowic Śląskich. Jest znanym polskim samorządowcem oraz rolnikiem, którego działalność obejmuje zarówno obszar zarządzania, jak i rolnictwa. Ukończył studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym na Wydziale Zarządzania Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponadto, zdobył dodatkowe kwalifikacje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz studiach MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania obejmują również prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego.

Paweł Gancarz aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, pełniąc funkcje w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz angażując się politycznie w Polskie Stronnictwo Ludowe od 2005 roku. Przez dziewięć lat, od 2014 do 2023 roku, sprawował urząd wójta gminy Stoszowice. Następnie, w grudniu 2023 roku, został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, gdzie odpowiedzialny był za obszar transportu drogowego, dróg publicznych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Paweł Gancarz jest synem Lesława i Danuty. Jest również żonaty i szczęśliwym ojcem dwójki dzieci. Jego życiorys stanowi przykład aktywności społecznej, zaangażowania politycznego oraz działalności zawodowej na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Paweł Gancarz – rodzice, rodzeństwo

Paweł Gancarz jest synem Lesława i Danuty. Lesław i Danuta są rodzicami Pawła, co oznacza, że oni go wychowali i wpłynęli na jego życie w znaczący sposób. Informacja o rodzicach może być istotna dla zrozumienia kontekstu życiowego Pawła oraz jego wartości i przekonań, które mogą być częściowo wynikiem wpływu rodziców. Ponadto, wspomnienie o rodzeństwie Pawła może dostarczyć dodatkowej wiedzy na temat jego relacji rodzinnych i miejsca w rodzinie. Jednakże, w przypadku braku informacji na temat rodzeństwa Pawła, można skupić się na jego relacji z rodzicami. Wartościowe byłoby przybliżenie czytelnikowi charakterystyki rodziców, ich zawodu, zainteresowań czy wkładu w społeczność lokalną. To może pomóc w zrozumieniu, w jaki sposób rodzice mogli wpłynąć na życie i wybory życiowe Pawła. Ponadto, istotne jest zachowanie poprawności językowej i stylistycznej, aby przekaz był klarowny i zrozumiały dla czytelnika.

Paweł Gancarz – żona, dzieci

Paweł Jarosław Gancarz, urodzony 25 kwietnia 1985 roku w Ząbkowicach Śląskich, jest polskim samorządowcem oraz rolnikiem, którego kariera polityczna i zaangażowanie społeczne są szeroko uznawane. Absolwent zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym na Wydziale Zarządzania Polsko-Czeskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Sportu „Collegium Glacense” oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kontynuował naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz na studiach MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Poza swoimi osiągnięciami zawodowymi, jest również zaangażowany w działalność społeczną, m.in. jako wiceprezes dolnośląskiego zarządu wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej.

W życiu prywatnym Paweł Gancarz jest mężem i ojcem dwójki dzieci. Jego rodzina stanowi dla niego źródło wsparcia i motywacji do działania zarówno w sferze zawodowej, jak i politycznej. Pomimo intensywnej działalności publicznej, Gancarz znajduje czas na budowanie i pielęgnowanie relacji rodzinnych, co świadczy o jego wartościach i priorytetach życiowych.

Jego osiągnięcia polityczne obejmują m.in. pełnienie funkcji wójta gminy Stoszowice oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. W 2024 roku, po zdobyciu mandatu radnego sejmiku województwa dolnośląskiego, został wybrany marszałkiem tegoż województwa. Jego determinacja i zaangażowanie sprawiły, że zdobywał zaufanie wyborców oraz osiągał sukcesy zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Paweł Gancarz jest uznawany za wzorowego samorządowca oraz oddanego rodzica i małżonka, którego życie stanowi harmonijną równowagę między sferą publiczną a życiem rodzinny. Jego historia pokazuje, że można osiągnąć sukcesy zarówno w karierze zawodowej, jak i w życiu osobistym, mając wsparcie najbliższych oraz konsekwentnie dążąc do realizacji własnych celów.

Paweł Gancarz – gdzie mieszka?

Paweł Gancarz to mieszkaniec Stoszowic, malowniczej gminy w powiecie ząbkowickim, gdzie spędził całe życie od chwili narodzin. Jako młody człowiek, w wieku 29 lat, został wybrany na urząd wójta gminy. Pełnił tę funkcję z zaangażowaniem i oddaniem do roku 2023, kiedy to podjął nowe wyzwanie jako wiceminister infrastruktury, odpowiadając przede wszystkim za transport drogowy, drogi publiczne oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Jego korzenie sięgają tej samej społeczności, którą teraz służy jako lider. Miejsce, w którym się urodził i wychował, stało się fundamentem dla jego zrozumienia potrzeb i wyzwań lokalnej społeczności. Gancarz jest nie tylko przedstawicielem swojej małej gminy, ale także aktywnym uczestnikiem życia publicznego na szczeblu krajowym, co potwierdza jego awans na stanowisko wiceministra infrastruktury.

Jego decyzja o podjęciu nowej roli wynikała z dążenia do większego wpływu na rozwój kraju, zwłaszcza w obszarach kluczowych dla jego gminy i regionu. Jako wiceminister infrastruktury ma możliwość podejmowania decyzji, które wpływają na infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo ruchu, co ma znaczenie zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla całego kraju.

Paweł Gancarz nie tylko odgrywa istotną rolę w życiu politycznym i administracyjnym Polski, ale również pozostaje oddanym mężem i ojcem dwojga dzieci. Jego życie stanowi harmonijną równowagę pomiędzy służbą społeczną a życiem rodzinny, co świadczy o jego wieloaspektowym zaangażowaniu i wartościach.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!