poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona główna » Marcin Matczak – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne

Marcin Matczak – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne

przez Jarosław Woźnicki
Marcin Matczak - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne (1)

Marcin Stanisław Matczak, urodzony 23 marca 1976 roku we Wodzisławiu Śląskim, to wybitny polski prawnik i radca prawny. Jest profesorem nauk społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującym się w dziedzinie nauk prawnych. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii i filozofii prawa. Matczak zdobył tytuł profesora dzięki swojej wyjątkowej wiedzy i zaangażowaniu w rozwój dyscypliny. Jego wkład w badania nad prawem oraz jego praktyczne doświadczenie jako radcy prawnego czynią go autorytetem w dziedzinie prawa. Jego praca naukowa obejmuje różnorodne aspekty prawa, a jego publikacje są cenione zarówno w Polsce, jak i za granicą. Matczak jest także aktywnym uczestnikiem życia akademickiego, angażując się w organizację konferencji, seminariów i dyskusji naukowych. Jako wykładowca, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem prawników, inspirując ich do pogłębiania swojej wiedzy i rozwoju zawodowego. Jego osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w edukację sprawiają, że jest cenionym ekspertem w świecie prawniczym.

Marcin Matczak – kim jest?

Marcin Matczak jest profesorem nauk społecznych specjalizującym się w dziedzinie nauk prawnych oraz pracującym jako profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego główne obszary zainteresowań to prawo publiczne, interpretacja prawnicza oraz sądowe stosowanie prawa. Posiada imponujące doświadczenie w pisaniu naukowych prac, zarówno polskich, jak i zagranicznych, w tym dwóch monografii. Jest również redaktorem naczelnym Life Sciences Law Blog oraz autorem licznych tekstów popularnonaukowych publikowanych w renomowanych czasopismach, takich jak Tygodnik Powszechny i Verfassungsblog.

Matczak doradza również przedsiębiorcom z branży farmaceutycznej, w tym producentom i dystrybutorom. Jego ekspertyza obejmuje także prawo żywnościowe, ze szczególnym uwzględnieniem produktów z pogranicza, suplementów diety i kosmetyków, oraz wyrobów medycznych i produktów biotechnologicznych. W obszarze konsultacji prawnych specjalizuje się w sektorze FMCG, ze szczególnym uwzględnieniem branży alkoholowej i tytoniowej.

Jako doradca, Matczak wspiera również w sprawach związanych z porozumieniami antykonkurencyjnymi, nadużywaniem pozycji dominującej oraz praktykami naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów. Dodatkowo, doradza stowarzyszeniom biznesowym w procesie konsultacji projektów legislacyjnych. Jest również aktywnym uczestnikiem życia zawodowego, będąc członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Ponadto, pełni funkcję członka Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.

Matczak jest także znany z aktywnego angażowania się w postępowania dotyczące stwierdzenia niekonstytucyjności regulacji prawa gospodarczego, reprezentując klientów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jego bogate doświadczenie, zarówno w pracy akademickiej, jak i zawodowej, czyni go jednym z wiodących ekspertów prawniczych w Polsce.

Marcin Matczak – wiek, wzrost, waga

Marcin Stanisław Matczak, urodzony 23 marca 1976 roku, w chwili obecnej liczy sobie 48 lat. Jego wzrost wynosi około 178 centymetrów. Matczak, znanym prawnikiem i aktywnym uczestnikiem życia publicznego, odznacza się nie tylko profesjonalizmem, lecz także pasją do dziedziny prawa i społeczeństwa. Urodzony w 1976 roku, jego bogate doświadczenie i wiedza sprawiają, że jest cenionym autorytetem w swojej dziedzinie. Posiada wyjątkowy dar przekazywania skomplikowanych kwestii w sposób zrozumiały dla każdego. Jego talent oraz zaangażowanie przyczyniły się do rozwoju wielu projektów i inicjatyw. Pomimo że wiek niesie ze sobą doświadczenie, Matczak zachowuje świeżość spojrzenia i entuzjazm w podejściu do wyzwań zawodowych i osobistych. Jego wzrost, oscylujący wokół 178 centymetrów, nadaje mu pewną prezencję i charakterystyczny wygląd, który w połączeniu z jego umiejętnościami przyciąga uwagę zarówno w sali sądowej, jak i poza nią.

Marcin Matczak – życiorys i życie prywatne

Marcin Stanisław Matczak, urodzony 23 marca 1976 roku w Wodzisławiu Śląskim, jest znanym polskim prawnikiem, radcą prawnym oraz profesorem nauk społecznych specjalizującym się w dziedzinie nauk prawnych, zwłaszcza teorii i filozofii prawa. Obecnie pełni funkcję profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Życiorys Matczaka obejmuje bogatą ścieżkę edukacyjną i naukową. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy dotyczącej kompetencji organów administracji publicznej. Jego praca doktorska została nagrodzona przez Fundację im. Zygmunta Ziembińskiego.

W latach 2005-2009 był Research Associate Fellow w Centre for Socio-Legal Studies Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdzie prowadził badania nad formalizmem w orzecznictwie sądów w krajach postkomunistycznych. W 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Jako adiunkt i później profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim, Matczak specjalizuje się w prawie publicznym, języku prawnym, teorii interpretacji prawniczej i sądowym stosowaniu prawa. Jest także partnerem w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Matczak jest także aktywnym uczestnikiem życia społeczno-politycznego. Od 2015 roku regularnie występuje w mediach jako publicysta, komentator i ekspert ds. konstytucyjnych, będąc jednym z głównych krytyków działań Prawa i Sprawiedliwości. Jest znany z publikacji oraz wystąpień na temat polskiego kryzysu konstytucyjnego.

Jego działalność nie ogranicza się jedynie do pracy naukowej i publicystycznej. Matczak angażuje się również w dialog społeczny i promocję wartości konstytucyjnych. Jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego za obronę praworządności i praw człowieka.

W życiu prywatnym Marcin Matczak pochodzi ze Sławy, podobnie jak jego żona Arletta Śliwińska-Matczak, prowadząca szkołę języków obcych. Mają syna Michała, znanego jako rapper “Mata”.

Marcin Matczak jest postacią o bogatym dorobku naukowym i szerokim zasięgu działalności społeczno-politycznej, która przynosi mu uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego wkład w dziedzinę prawa i obrona wartości konstytucyjnych stanowi istotny element polskiego życia intelektualnego i publicznego.

Marcin Matczak – wykształcenie

Marcin Matczak, urodzony 23 marca 1976 roku w Gorzowie Wielkopolskim, ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, zdając maturę w 1994 roku. Następnie uzyskał stopień magistra na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2002 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim, a jego praca została wyróżniona nagrodą Fundacji im. Zygmunta Ziembińskiego. Później, w latach 2005-2009, był Research Associate Fellow w Centre for Socio-Legal Studies Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdzie prowadził badania nad formalizmem w orzecznictwie sądów w krajach postkomunistycznych. W 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim, a jego praca habilitacyjna została uhonorowana nagrodą im. Leona Petrażyckiego. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Warszawskim oraz adiunktem w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie. W 2021 roku otrzymał tytuł profesora nauk społecznych za monografię “Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego”. Specjalizuje się w prawie publicznym, języku prawnym, teorii interpretacji prawniczej oraz sądowym stosowaniu prawa. Jako radca prawny skupia się głównie na prawie konstytucyjnym i administracyjnym, szczególnie w obszarze prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego. Współpracuje z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka.

Marcin Matczak – skąd pochodzi?

Marcin Matczak, wybitny profesor nauk społecznych i prawa, urodził się w Wodzisławiu Śląskim. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie prawa publicznego, interpretacji prawniczej oraz sądowego stosowania prawa. Jego bogate osiągnięcia obejmują autorstwo ponad pięćdziesięciu polskich i zagranicznych prac naukowych, w tym dwóch monografii. Matczak jest również redaktorem naczelnym Life Sciences Law Blog i autorem wielu tekstów popularnonaukowych publikowanych w renomowanych czasopismach, takich jak Tygodnik Powszechny i Verfassungsblog.

Poza pracą naukową, Matczak angażuje się aktywnie w doradztwo dla przedsiębiorców, zwłaszcza w sektorze farmaceutycznym i FMCG, a także w obszarze prawa żywnościowego. Jest ekspertem w sprawach związanych z porozumieniami antykonkurencyjnymi oraz nadużywaniem pozycji dominującej, a także doradcą stowarzyszeń biznesowych w konsultacjach legislacyjnych.

Matczak jest również aktywnym uczestnikiem życia zawodowego, pełniąc funkcje członka różnych instytucji, takich jak Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie czy Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego. Jego wkład w dziedzinę prawa oraz aktywność społeczna czynią go jednym z najbardziej znaczących ekspertów prawniczych w Polsce.

Marcin Matczak – rodzice, rodzeństwo

Marcin Stanisław Matczak, urodzony 23 marca 1976 roku, jest jednym z najbardziej znanych prawników i aktywnych uczestników życia publicznego. Jego wiek, będący teraz 48 lat, jest tylko jednym aspektem jego bogatej historii życiowej. Choć informacje na temat rodziców i rodzeństwa Marcina Matczaka są ograniczone, to jego osobowość i osiągnięcia mówią wiele o jego pochodzeniu. Rodzice, których tożsamość pozostaje w sferze prywatności, na pewno przyczynili się do wychowania syna, który stał się cenionym autorytetem w dziedzinie prawa. Choć nieznane są szczegóły dotyczące rodzeństwa Marcina Matczaka, można przypuszczać, że jego relacje rodzinne miały wpływ na kształtowanie się jego wartości i charakteru. Jako prawnik i społecznik, Matczak wznosi się na szczyty zawodowego sukcesu, co może być także wynikiem wsparcia i inspiracji ze strony rodziny. Jego talent do przekazywania skomplikowanych kwestii w przystępny sposób oraz zaangażowanie w różnorodne inicjatywy są z pewnością owocem zarówno jego własnych wysiłków, jak i wpływu bliskich osób. Mimo że szczegóły dotyczące rodziny Marcina Matczaka pozostają w sferze prywatności, to jego osiągnięcia i wpływ w społeczności są znane i doceniane przez wielu. Jego dedykacja w pracy prawniczej oraz zaangażowanie w sprawy społeczne stanowią inspirację dla wielu ludzi.

Marcin Matczak – żona, dzieci

Marcin Matczak, wybitny polski prawnik i profesor, ma rodzinę, która również odgrywa istotną rolę w jego życiu. Jego żona, Arletta Śliwińska-Matczak, pochodzi także ze Sławy i prowadzi szkołę języków obcych. Mają syna, Michała Matczaka, który jest znanym raperem, używającym pseudonimu “Mata”. Michał urodził się w 2000 roku i odnosi sukcesy w świecie muzyki hip-hopowej. Jest to kolejny przykład talentu w rodzinie Matczaka, który przynosi dumę ich bliskim oraz inspiruje innych swoją twórczością. Cała rodzina wspiera się nawzajem w swoich pasjach i osiągnięciach, tworząc silne i zgrane więzi.

Marcin Matczak – Instagram

Na platformie społecznościowej Instagram Marcin Matczak, znany polski prawnik i naukowiec, zdobył szerokie uznanie, zyskując ponad 34,6 tysiąca obserwujących. Jego konto @marcin.matczak przyciąga uwagę dzięki liczbie ponad 1907 publikacji oraz aktywnemu udziałowi w społeczności, co potwierdza fakt, że sam obserwuje ponad 250 użytkowników. Jego profil stanowi platformę do dzielenia się myślami, refleksjami oraz informacjami na tematy związane z prawem, filozofią prawa oraz innymi obszarami jego zainteresowań naukowych. Matczak wykorzystuje Instagram nie tylko do promocji swojej pracy naukowej, ale także do budowania relacji z obserwatorami poprzez interakcję w komentarzach i wiadomościach prywatnych. Jego aktywność na platformie obejmuje różnorodne treści, takie jak zdjęcia z konferencji, wydarzeń naukowych, czy też inspirujące cytaty z jego publikacji. Dzięki swojej obecności na Instagramie, Matczak ma możliwość dotarcia do szerokiego audytorium, budując społeczność zainteresowaną jego pracą i poglądami. Jego profil jest także wartościowym źródłem wiedzy dla osób zainteresowanych zagadnieniami prawno-filozoficznymi oraz aktualnościami z życia akademickiego.

Marcin Matczak – gdzie mieszka?

Według najnowszych doniesień medialnych, Marcin Matczak obecnie przebywa w Warszawie. Jest to informacja potwierdzająca jego obecność w stolicy Polski. Matczak, wybitny profesor nauk społecznych i prawa, znany jest ze swojej aktywności zarówno w dziedzinie naukowej, jak i zawodowej. Jego specjalizacje obejmują prawo publiczne, interpretację prawniczą oraz sądowe stosowanie prawa. Jest autorem licznych prac naukowych, w tym monografii, oraz redaktorem naczelnym Life Sciences Law Blog. Ponadto, Matczak angażuje się w doradztwo dla przedsiębiorców, zwłaszcza w branży farmaceutycznej i sektorze FMCG. Jego ekspertyza obejmuje również prawo żywnościowe oraz kwestie związane z porozumieniami antykonkurencyjnymi i nadużywaniem pozycji dominującej. Matczak jest także aktywnym uczestnikiem życia zawodowego, pełniąc funkcje członka różnych instytucji prawniczych, takich jak Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Jego obecność w stolicy Polski może mieć wpływ na rozwój jego działalności naukowej oraz profesjonalnej.

fot. Marcin Matczak @Facebook/Instagram

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!