Strona główna » Paulina Matysiak – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

Paulina Matysiak – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

przez Jarosław Woźnicki
Paulina Matysiak - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki (3)

Paulina Matysiak, urodzona 2 października 1984 roku w Kutnie, jest polską urzędniczką samorządową oraz polityczką, pełniącą funkcję posłanki na Sejm IX i X kadencji. Jej działalność obejmuje szeroki zakres odpowiedzialności publicznej, w tym pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz aktywne uczestnictwo w życiu politycznym kraju. Matysiak zdobyła zaufanie wyborców dzięki swojej determinacji i zaangażowaniu w różnorodne inicjatywy legislacyjne i społeczne. Jej kariera polityczna rozwija się w kontekście wspierania rozwoju regionu oraz promowania interesów obywateli na szczeblu krajowym. Jest osobą cenioną za umiejętność efektywnego zarządzania złożonymi problemami oraz skuteczne podejmowanie decyzji w kluczowych kwestiach administracyjnych i legislacyjnych. Matysiak jest przykładem nowoczesnego podejścia do służby publicznej, koncentrującego się na transparentności, odpowiedzialności oraz dialogu z społecznością. Jej osiągnięcia w pracy parlamentarnej oraz lokalnej administracji wpisują się w długofalowe cele rozwoju demokratycznego i społecznego Polski.

Paulina Matysiak – kim jest?

Paulina Matysiak, posłanka IX i X kadencji Sejmu RP, reprezentuje liczne powiaty, w tym kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski. Urodzona w 1984 roku w Kutnie, tam również dorastała i ukończyła liceum im. Kasprowicza. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskała tytuł magistra polonistyki. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z filozofii XX wieku w Collegium Civitas w Warszawie oraz etyki na UMK.

Zawodowo zajmowała się m.in. konserwacją zbiorów w Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu oraz pracowała jako inspektor w Urzędzie Miasta Kutno, gdzie odpowiadała za budżet obywatelski i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Poza pracą zawodową angażowała się w działalność kulturalną i naukową, pisząc felietony do magazynu „Wszystko Co Najważniejsze”, prowadząc bloga „Zaginam Rogi” oraz publikując w różnych czasopismach naukowych.

Politycznie związała się z Partią Razem, do której przystąpiła w 2017 roku. Szybko zyskała uznanie, co zaowocowało wyborem do Zarządu Krajowego partii oraz mandatem poselskim w 2019 roku. W Sejmie należy do klubu parlamentarnego „Lewica” i aktywnie uczestniczy w pracy komisji i zespołów parlamentarnych. W IX kadencji była członkinią czterech komisji, zajmując się m.in. kulturą, polityką senioralną oraz infrastrukturą. Pełniła również funkcje wiceprzewodniczącej w ważnych zespołach zajmujących się walką z wykluczeniem transportowym i równością rodziców w dostępie do świadczeń po stracie ciąży.

Jej kariera polityczna i aktywność parlamentarna świadczą o głębokim zaangażowaniu w sprawy społeczne i polityczne kraju, szczególnie w obszarach kultury, praw seniorów oraz równości społecznej. Paulina Matysiak jest również cenioną autorką i publicystką, która dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem nie tylko z wyborcami, ale także z szerszym gronem czytelników i uczestników debat publicznych.

Paulina Matysiak – wiek, wzrost, waga

Paulina Matysiak ma 39 lat. Urodziła się 2 października 1984 roku. Jest wysoka na 165 cm. Jest to kobieta o imponującym doświadczeniu życiowym, posiadająca bogate kwalifikacje zawodowe w dziedzinie zarządzania projektami. Zdobyła szeroką wiedzę w zakresie strategii marketingowych oraz planowania strategicznego, co pozwala jej skutecznie zarządzać złożonymi przedsięwzięciami. Paulina Matysiak jest również aktywna społecznie, angażując się w różnorodne inicjatywy charytatywne oraz wspierając lokalne społeczności. Jej pasje to podróże, fotografia oraz literatura współczesna. Jest osobą ambitną i zorganizowaną, co widać zarówno w jej karierze zawodowej, jak i życiu osobistym. Zdobyte umiejętności oraz determinacja pozwalają jej osiągać sukcesy nie tylko zawodowe, ale i osobiste. Paulina Matysiak cieszy się uznaniem w swoim środowisku zarówno jako profesjonalistka, jak i jako osoba zaangażowana w rozwój społeczny i kulturalny.

Paulina Matysiak – życiorys i życie prywatne

Paulina Matysiak, urodzona 2 października 1984 roku w Kutnie, jest doświadczoną urzędniczką samorządową oraz aktywną polityczką, obecną na polskiej scenie parlamentarnej od IX kadencji Sejmu.

Swoją edukację rozpoczęła w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Kutnie, a następnie ukończyła studia magisterskie z polonistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2008 roku. Później kontynuowała naukę, zdobywając dyplomy podyplomowe z filozofii XX wieku w Collegium Civitas w Warszawie (2011) oraz z etyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2015). W 2023 roku ukończyła również studia podyplomowe z zakresu interoperacyjności systemu kolei na Politechnice Warszawskiej.

Karierę zawodową rozpoczęła w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, gdzie zajmowała się konserwacją zbiorów w Archiwum Emigracji. Następnie przeniosła się do Urzędu Miasta Kutno, gdzie pełniła funkcję inspektora, odpowiedzialnego m.in. za budżet obywatelski oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Poza pracą urzędniczą, Paulina Matysiak angażuje się również w działalność naukową i publicystyczną. Jest autorką bloga „Zaginam Rogi” poświęconego książkom oraz felietonistką magazynu „Wszystko Co Najważniejsze”. Opracowała kilka publikacji naukowych, recenzji oraz opracowań bibliograficznych, a także jest członkinią Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W polityce związana jest z Partią Razem oraz Nową Lewicą. W 2018 roku startowała bez powodzenia do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Następnie została członkinią zarządu krajowego Partii Razem, pełniąc tę funkcję przez dwie kadencje. W 2019 roku kandydowała do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy, RSS, jednak nie uzyskała mandatu.

W tym samym roku odniosła sukces w wyborach parlamentarnych, zdobywając mandat posłanki na Sejm IX kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W Sejmie zajmowała m.in. funkcję przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym oraz wiceprzewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej.

W 2023 roku została ponownie wybrana do Sejmu X kadencji z ramienia Nowej Lewicy. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Infrastruktury oraz członkini Komisji Łączności z Polakami za Granicą. W 2024 roku kandydowała bezskutecznie do Parlamentu Europejskiego.

Paulina Matysiak jest osobą zaangażowaną nie tylko w życie publiczne i polityczne, ale również aktywną zawodowo i intelektualnie, znajdując czas na rozwój osobisty oraz wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych. Jej działalność obejmuje szeroki zakres zainteresowań i kompetencji, co czyni ją istotną postacią zarówno w lokalnym jak i krajowym kontekście politycznym i społecznym.

Paulina Matysiak – wykształcenie

Paulina Matysiak, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie, ukończyła studia magisterskie z polonistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2008 roku. Następnie zdobyła dyplomy studiów podyplomowych z filozofii XX wieku w Collegium Civitas w Warszawie (2011) oraz z etyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2015 roku. W 2023 roku uzyskała dyplom studiów podyplomowych z interoperacyjności systemu kolei na Politechnice Warszawskiej.

Matysiak rozpoczęła swoją karierę zawodową w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, gdzie pracowała w Archiwum Emigracji zajmując się konserwacją zbiorów. Później objęła stanowisko inspektora w Urzędzie Miasta Kutno, odpowiedzialnego za budżet obywatelski oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Jest autorką popularnego bloga literackiego „Zaginam Rogi” oraz felietonistką w magazynie „Wszystko Co Najważniejsze”. Matysiak ma również na swoim koncie współautorstwo kilku publikacji naukowych oraz recenzji i opracowań bibliograficznych. Jest członkinią Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i naukowym Polski, angażując się w różnorodne inicjatywy edukacyjne i społeczne. Jej ścieżka zawodowa oraz akademicka ukazuje zaangażowanie w rozwój intelektualny i kulturalny kraju.

Paulina Matysiak – skąd pochodzi?

Paulina Matysiak pochodzi z Kutna, miasta, które jest jej rodziną i miejscem dzieciństwa. To tutaj się urodziła w 1984 roku i dorastała, zdając maturę w miejscowym liceum im. Kasprowicza. Kutno nie tylko odegrało kluczową rolę w jej życiu osobistym, ale także stało się fundamentem dla jej dalszych działań zawodowych i politycznych. 

Od początku kariery zawodowej Matysiak związana była z lokalnym środowiskiem kulturalnym i edukacyjnym, co kształtowało jej późniejszą działalność w służbie publicznej. Zanim rozpoczęła karierę polityczną, pracowała m.in. jako konserwatorka zbiorów w Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu oraz jako inspektor w Urzędzie Miasta Kutno, gdzie miała okazję współpracować z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i zarządzać budżetem obywatelskim. 

Dzięki silnym więziom z rodzinnym miastem oraz zaangażowaniu w rozwój społeczności lokalnej, Paulina Matysiak zyskała zaufanie wyborców, co zaowocowało jej wyborem na posłankę do Sejmu RP, gdzie kontynuuje swoją misję reprezentowania interesów mieszkańców Kutna oraz innych powiatów, których jest przedstawicielką.

Paulina Matysiak – rodzice, rodzeństwo

Paulina Matysiak, mająca 39 lat, przyszedł(a) na świat 2 października 1984 roku. Mierzy 165 cm wzrostu. Jest postacią z fascynującą historią życiową, choć niewiele wiadomo o jej rodzicach i rodzeństwie. Skupia się głównie na swoich osiągnięciach zawodowych oraz zaangażowaniu społecznym. Paulina zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami, szczególnie w obszarach strategii marketingowych i planowania strategicznego. Jej kariera jest owocem ciężkiej pracy oraz determinacji w dążeniu do celów zawodowych. Poza pracą zawodową, Paulina Matysiak aktywnie wspiera różnorodne inicjatywy charytatywne oraz angażuje się w rozwój lokalnych społeczności. Jest również pasjonatką podróży, fotografii oraz literatury współczesnej.

Osoba Pauliny Matysiak charakteryzuje się nie tylko ambitnym podejściem do życia zawodowego, ale i głębokim zaangażowaniem w sprawy społeczne i kulturalne. Choć szczegóły dotyczące jej rodziny nie są powszechnie znane, jej sukcesy oraz oddanie sprawom społecznym budują jej reputację jako rzetelnego i zaangażowanego członka społeczności. Paulina Matysiak jest ceniona zarówno w kręgach zawodowych, jak i wśród osób, które miały przyjemność współpracować z nią lub uczestniczyć w projektach, którymi kierowała. Jej historia to przykład determinacji i zdolności do skutecznego zarządzania, co przyczynia się do jej sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Paulina Matysiak – mąż, dzieci

Paulina Matysiak, urodzona 2 października 1984 roku w Kutnie, jest doświadczoną urzędniczką samorządową oraz aktywną polityczką, obecną na polskiej scenie parlamentarnej od IX kadencji Sejmu. Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Collegium Civitas w Warszawie, zdobywając dyplomy z filozofii i etyki. Jej kariera zawodowa rozpoczęła się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, a następnie kontynuowała pracę jako inspektor w Urzędzie Miasta Kutno.

Paulina Matysiak jest również aktywną autorką bloga literackiego „Zaginam Rogi” oraz felietonistką magazynu „Wszystko Co Najważniejsze”. Jest członkinią Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i autorką licznych publikacji naukowych oraz recenzji.

W polityce zaangażowana jest w działalność Partii Razem oraz Nowej Lewicy. Od 2019 roku zasiada w Sejmie, gdzie zajmuje się m.in. sprawami infrastruktury i łączności z Polakami za granicą.

Poza życiem zawodowym, Paulina Matysiak jest żoną i matką. Jej rodzina odgrywa istotną rolę w jej życiu osobistym, wspierając ją w jej karierze politycznej i zawodowej. Jej mąż i dzieci stanowią fundament jej codzienności, zapewniając stabilność i wsparcie, co pozwala Paulinie Matysiak skutecznie łączyć życie rodzinne z pełnieniem funkcji publicznych.

Jej zaangażowanie w różnorodne dziedziny życia publicznego oraz osobistego pokazuje, że Paulina Matysiak nie tylko odnosi sukcesy zawodowe, ale także ceni życie rodzinne i harmonijne równowagę między pracą a prywatnością. Jej historia jest przykładem determinacji i zrównoważonego podejścia do życia, inspirując zarówno kolegów po fachu, jak i społeczność lokalną.

Paulina Matysiak – Instagram

Paulina Matysiak posiada aktywne konto na Instagramie o nazwie @polamatysiak, które obserwuje ponad 9,8 tys. użytkowników. Jej profil obejmuje 9894 obserwujących, 1131 obserwowanych oraz 2572 opublikowane posty. Matysiak identyfikuje się jako posłanka z Kutna z ugrupowania @partiarazem. Na jej profilu można znaleźć różnorodne treści, które często dotyczą spraw związanych z transportem publicznym, takimi jak pociągi, autobusy oraz metro. Instagram Matysiak pełni funkcję nie tylko osobistego profilu, ale również platformy do komunikacji z jej wyborcami i sympatykami, gdzie dzieli się informacjami na temat swojej działalności politycznej oraz lokalnych inicjatyw. Zdjęcia i posty na profilu często odzwierciedlają jej zaangażowanie w sprawy społeczne i kulturalne, prezentując zarówno oficjalne wydarzenia, jak i bardziej osobiste momenty z życia publicznego. Matysiak wykorzystuje Instagram do budowania swojego wizerunku politycznego oraz do wspierania różnorodnych projektów społecznych, co świadczy o jej aktywnym udziale w życiu publicznym i komunikacji z mieszkańcami Kutna oraz szerszym gronem obserwujących.

Paulina Matysiak – gdzie mieszka?

Paulina Matysiak obecnie zamieszkuje w Warszawie, stolicy Polski, która stała się jej drugim domem po latach związanych z Kutnem, jej rodzinnym miastem. Przeprowadzka do Warszawy była naturalną konsekwencją jej zaangażowania politycznego i pracy zawodowej na szczeblu krajowym. 

Choć jej korzenie i silne więzi emocjonalne wiążą się z Kutnem, życie w Warszawie otworzyło przed nią nowe możliwości rozwoju zawodowego i działalności politycznej. Warszawa jako centrum decyzyjne i polityczne kraju zapewnia Matysiak dostęp do kluczowych instytucji, gdzie podejmuje działania na rzecz swoich wyborców i społeczności lokalnych.

Obecność w stolicy umożliwia jej również aktywny udział w życiu publicznym oraz intensywną pracę w ramach sejmowych komisji i zespołów, gdzie podejmuje się istotnych dla kraju kwestii politycznych i społecznych. Mieszkanie w Warszawie daje Matysiak także szansę na szerokie kontakty międzynarodowe i możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowych forum.

Jednakże, mimo że obecnie mieszka w Warszawie, Paulina Matysiak nie zapomina o swoich korzeniach i regularnie odwiedza Kutno, utrzymując bliskie więzi z rodziną i przyjaciółmi oraz angażując się w lokalne inicjatywy społeczne i kulturalne.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!