Strona główna » Marta Wcisło – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

Marta Wcisło – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

przez Jarosław Woźnicki
Marta Wcisło - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki (1)

Marta Anna Wcisło (z domu Kuśmierz), urodzona 26 lutego 1969 roku w Kraśniku, to polska działaczka samorządowa, polityk oraz przedsiębiorca. Jest posłanką na Sejm IX i X kadencji oraz posłanką do Parlamentu Europejskiego X kadencji.

Kariera Martyny Anny Wcisło obejmuje wiele lat zaangażowania w życie publiczne. Rozpoczęła swoją działalność jako przedsiębiorca, a następnie zaangażowała się w politykę lokalną. Zdobyła mandat posłanki na Sejm IX i X kadencji, gdzie aktywnie reprezentuje interesy swojego okręgu wyborczego. Ponadto, została wybrana na posłankę do Parlamentu Europejskiego X kadencji, co umożliwiło jej reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.

Marta Anna Wcisło jest znana z determinacji oraz zaangażowania w sprawy społeczne i gospodarcze. Jej praca w parlamencie oraz wcześniejsze doświadczenie samorządowe i biznesowe pozwalają jej skutecznie reprezentować interesy swoich wyborców oraz wspierać inicjatywy mające na celu rozwój regionu i kraju.

Poza swoją pracą polityczną, Marta Anna Wcisło angażuje się również w działania na rzecz społeczności lokalnej, wspierając różnorodne inicjatywy społeczne i kulturalne. Jej doświadczenie oraz kompetencje czynią ją ważną postacią w polskim życiu politycznym oraz społecznym.

Marta Wcisło – kim jest?

Marta Anna Wcisło (z domu Kuśmierz), urodzona 26 lutego 1969 roku w Kraśniku, to ceniona polska działaczka samorządowa, polityk oraz przedsiębiorca. Jej kariera obejmuje wiele lat zaangażowania w służbie publicznej oraz działalności biznesowej.

Marta Anna Wcisło ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Wspólnie z mężem prowadziła prywatne przedsiębiorstwo w branży handlowej. Jej aktywność nie ogranicza się jednak tylko do biznesu – współtworzyła Radę Lokalnej Przedsiębiorczości przy prezydencie Lublina oraz angażowała się w Centrum Interwencji Obywatelskiej w Lublinie. Ponadto, pełni funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji Polskiego Handlu.

Polityczna kariera Marty Anny Wcisło obejmuje liczne sukcesy wyborcze. Pierwszy raz kandydowała w wyborach samorządowych w 2006 roku do Rady Miasta Lublin, gdzie zdobyła 873 głosy. W kolejnych wyborach odnosiła coraz większe sukcesy – w 2010 roku została radną VI kadencji z wynikiem 1591 głosów, a następnie była radną VII i VIII kadencji, uzyskując odpowiednio 2666 i 4060 głosów. W 2019 roku startując z listy Koalicji Obywatelskiej, zdobyła mandat posłanki na Sejm IX kadencji, a w 2023 roku została ponownie wybrana do Sejmu X kadencji, otrzymując znaczną liczbę 68 449 głosów. Dodatkowo, w 2024 roku Marta Anna Wcisło została wybrana do Parlamentu Europejskiego X kadencji jako liderka listy KO w okręgu nr 8, uzyskując imponujące 103 740 głosów.

Poza działalnością polityczną, Marta Anna Wcisło angażuje się również w życie społeczności lokalnej oraz deklaruje swoją przynależność do Kościoła katolickiego. Jej determinacja oraz kompetencje sprawiają, że jest cenioną postacią zarówno w polityce, jak i w biznesie, przyczyniającą się do rozwoju regionu oraz reprezentującą Polskę na arenie międzynarodowej.

Marta Wcisło – wiek, wzrost, waga

Marta Anna Wcisło, z domu Kuśmierz, przyszła na świat 26 lutego 1969 roku w Kraśniku. Obecnie, będąc w wieku 55 lat, jest znaną polską działaczką samorządową, politykiem oraz przedsiębiorcą. Jest absolwentką Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz ukończyła podyplomowe studia pedagogiczne. Wspólnie z mężem prowadzi prywatne przedsiębiorstwo w sektorze handlowym.

Marta Wcisło angażuje się również w działalność społeczną i polityczną. Była radną Rady Miasta Lublin przez kilka kadencji, reprezentując różne ugrupowania, w tym Platformę Obywatelską i lokalne komitety wyborcze. Zdobyła także mandat posłanki na Sejm IX i X kadencji oraz posłanki do Parlamentu Europejskiego X kadencji, startując z listy Koalicji Obywatelskiej. Jest także wiceprezesem zarządu Fundacji Polskiego Handlu oraz współtwórczynią inicjatyw wspierających przedsiębiorczość i obywatelskie zaangażowanie w Lublinie.

Marta Wcisło, będąca katoliczką, jest żoną oraz matką, a jej działalność publiczna opiera się na wartościach i doświadczeniu zdobytym zarówno w sferze biznesowej, jak i społecznej. Jej zaangażowanie polityczne znajduje szerokie poparcie wyborców, co potwierdzają wyniki jej sukcesywnych startów w wyborach lokalnych i ogólnopolskich.

Marta Wcisło – życiorys i życie prywatne

Marta Wcisło, urodzona 26 lutego 1969 roku w Kraśniku, to polska polityk i przedsiębiorca. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Artystycznym, zdobywając tytuł magistra sztuki w 1994 roku. Później kontynuowała naukę na Lubelskiej Szkole Wyższej, uzyskując kolejno studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi oraz pedagogiki w 2012 roku, a także zarządzania zasobami ludzkimi w 2019 roku. W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Politechnice Lubelskiej, zdobywając tytuł Master of Business Administration (MBA).

Marta Wcisło przez wiele lat pracowała jako menedżer oraz prowadziła własną działalność gospodarczą. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie różnymi przedsięwzięciami oraz placówkami oświatowymi. Jest osobą aktywnie zaangażowaną w życie społeczne i polityczne, co znalazło swoje odzwierciedlenie w jej karierze politycznej.

Polityczne zaangażowanie Marty Wcisło objawia się m.in. w jej członkostwie w Koalicji Obywatelskiej, gdzie reprezentuje ugrupowania Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska oraz Zieloni. W 2023 roku została wybrana na posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 6 w Lublinie, zdobywając 68449 głosów. Przez okres swojej kadencji pracowała w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej.

Życie prywatne Marty Wcisło pozostaje częściowo poza sferą publiczną, jednak jej aktywność polityczna i zawodowa jest dobrze udokumentowana. W 13 listopada 2023 roku złożyła ślubowanie jako poseł IX kadencji, pełniąc swoje obowiązki zgodnie z prawem i zasadami reprezentacji obywatelskiej.

Mandat Marty Wcisło wygasł 10 czerwca 2024 roku, co zakończyło jej pełnienie funkcji w Parlamencie Europejskim. Jej kariera polityczna jest świadectwem zaangażowania w sprawy społeczne i europejskie oraz kontynuacji pracy na rzecz interesów swoich wyborców.

Podsumowując, Marta Wcisło to doświadczona polityk, która dzięki swojemu wykształceniu oraz praktycznemu doświadczeniu zawodowemu zdobyła zaufanie wyborców. Jej droga życiowa i zawodowa jest przykładem połączenia aktywności zawodowej z zaangażowaniem społecznym, czyniąc ją znaczącą postacią w polskim życiu publicznym.

Marta Wcisło – wykształcenie

Marta Wcisło jest absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz ukończyła podyplomowe studia z zarządzania placówkami oświatowymi, pedagogiki oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W 2022 roku zdobyła tytuł MBA na Politechnice Lubelskiej. Jest aktywną przedsiębiorczynią. Od 2010 roku pełniła mandat radnej Lublina, zostając ponownie wybraną w latach 2014 i 2018, a także zajmując funkcję wiceprzewodniczącej rady miasta. Marta współtworzyła Radę Lokalnej Przedsiębiorczości oraz Centrum Interwencji Obywatelskiej w Lublinie. Jest zaangażowana w Forum Kobiet Lublina oraz pełniła funkcję wiceprezeski Fundacji Polskiego Handlu. Od 2019 roku jest posłanką Sejmu IX-X kadencji, reprezentując Koalicję Obywatelską. W Sejmie X kadencji jest członkiem komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży. Marta jest także kibicem lubelskiego żużla.

Marta Wcisło – skąd pochodzi?

Marta Anna Wcisło, urodzona 26 lutego 1969 roku w Kraśniku, jest wybitną postacią w polskiej polityce oraz działalności samorządowej i biznesowej. Kraśnik, jej rodzinne miasto, ma szczególne znaczenie w jej życiu i karierze. To tutaj Marta Anna Wcisło spędziła swoje dzieciństwo i wczesną młodość, zanim podjęła działalność zawodową i polityczną.

Edukacja Martyny Anny Wcisło rozpoczęła się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończyła studia na Wydziale Artystycznym, a następnie kontynuowała naukę na podyplomowych studiach pedagogicznych. Razem z mężem prowadziła prywatne przedsiębiorstwo w sektorze handlowym, zanim zdecydowała się na aktywny udział w życiu publicznym.

Jej zaangażowanie obejmuje współtworzenie Rad Przedsiębiorczości oraz działalność charytatywną. Marta Anna Wcisło odnosiła sukcesy wyborcze jako radna miasta Lublin oraz posłanka na Sejm, reprezentując interesy Koalicji Obywatelskiej. Zyskała również zaufanie wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Ponadto Marta Anna Wcisło angażuje się w działalność społeczną i charytatywną, co podkreśla jej głęboki związek z Kraśnikiem i troskę o jego rozwój oraz dobrobyt jego mieszkańców. Jej osiągnięcia polityczne i osobiste wartości uczyniły ją szanowaną postacią nie tylko w swoim rodzinnym mieście, ale i na szerszym polu polityki krajowej i międzynarodowej.

Marta Wcisło – rodzice, rodzeństwo

Marta Anna Wcisło, córka Zenona i Barbary Kuśmierz, odznacza się korzeniami z rodziny, która miała istotny wpływ na jej życie i kształtowanie się jej wartości. Ma rodzeństwo, z którym dzieli więzi rodzinne i wspomnienia z dzieciństwa. Jej rodzice, Zenon i Barbara, odegrali istotną rolę w jej wychowaniu i rozwoju osobistym, przekazując wartości, które kształtują jej życie zawodowe i publiczne zaangażowanie.

Marta Wcisło, będąc wdzięczną za wsparcie i miłość rodziców, nie zapomina o znaczeniu rodziny i tradycji. Jej rodzinni fundamenty stanowią solidną podstawę dla jej działalności publicznej i zawodowej, inspirując ją do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym. Dzięki ich wsparciu i przykładowi, Marta Wcisło rozwija swoje pasje i osiąga sukcesy, będąc jednocześnie oddaną żoną i matką.

Jej rodzina stanowi dla niej nie tylko wsparcie emocjonalne, ale również fundament moralny, który kieruje jej decyzjami i działaniami. Marta Wcisło z dumą wspomina swoje korzenie i czerpie z nich siłę do podejmowania wyzwań oraz realizowania ambitnych celów zawodowych i społecznych.

Marta Wcisło – mąż, dzieci

Marta Wcisło, urodzona 26 lutego 1969 roku w Kraśniku, jest doświadczoną polityk i przedsiębiorcą, pełniącą rolę posła do Parlamentu Europejskiego. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Artystycznym, zdobywając magisterium w 1994 roku, a także uzyskała studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi, pedagogiki oraz zarządzania zasobami ludzkimi na Lubelskiej Szkole Wyższej. W 2022 roku ukończyła studia podyplomowe z zarządzania na Politechnice Lubelskiej, zdobywając tytuł Master of Business Administration (MBA).

Marta Wcisło zaangażowana jest w życie polityczne jako członkini Koalicji Obywatelskiej, reprezentując Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Inicjatywę Polską oraz Zielonych. Została wybrana na posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 6 w Lublinie w październiku 2023 roku, zdobywając 68449 głosów. Przez swój mandat działała w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej.

Marta Wcisło jest żoną i matką. Jej życie prywatne jest częściowo prywatne, jednak jej zaangażowanie w życie polityczne i zawodowe jest dobrze udokumentowane. W listopadzie 2023 roku złożyła ślubowanie jako poseł IX kadencji, pełniąc swoje obowiązki zgodnie z prawem i zasadami reprezentacji obywatelskiej.

Mandat Marty Wcisło wygasł 10 czerwca 2024 roku, co zakończyło jej pełnienie funkcji w Parlamencie Europejskim. Jej kariera polityczna jest przykładem zaangażowania w sprawy społeczne i europejskie oraz kontynuacji pracy na rzecz interesów swoich wyborców, przy jednoczesnym zarządzaniu życiem rodzinny z mężem i dziećmi.

Marta Wcisło – Instagram

Na Instagramie Marta Wcisło posiada ponad 1.9 tysiąca obserwujących. Jej profil @martawcisloposel prezentuje się następująco: obserwuje ją 1944 użytkowników, sama natomiast śledzi 280 kont, a opublikowała już 931 postów. W swoim biogramie Marta opisuje się jako posłanka na Sejm RP IX kadencji, zajmująca pierwsze miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej w Lublinie. Jej konto jest aktywne, prezentując działalność polityczną oraz społeczne zaangażowanie. Marta regularnie udostępnia aktualności dotyczące jej pracy parlamentarnej, inicjatyw lokalnych oraz udziału w wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Profil jest również platformą do komunikacji z wyborcami i obserwatorami, gdzie podejmuje dyskusje na tematy polityczne i społeczne istotne dla Lublina oraz całego kraju. Dzięki Instagramowi Marta Wcisło utrzymuje bliski kontakt z mieszkańcami swojego okręgu wyborczego, informując ich o działaniach podejmowanych na rzecz ich dobra oraz zachęcając do aktywnego udziału w życiu publicznym. Jej obecność w mediach społecznościowych pomaga także w budowaniu wizerunku polityka zaangażowanego w rozwój społeczny i gospodarczy regionu, jak również promuje wartości i idee Koalicji Obywatelskiej, której jest członkiem.

Marta Wcisło – gdzie mieszka?

Marta Anna Wcisło, obecnie mieszka w stolicy Polski, Warszawie. Pochodząca z Kraśnika, Marta Anna Wcisło wybrała Warszawę na miejsce swojego obecnego zamieszkania. Stolica kraju jest dla niej nie tylko miejscem zamieszkania, ale także centrum jej aktywności politycznej i zawodowej. Warszawa, jako ważne centrum polityczne, zapewnia jej możliwość skutecznego reprezentowania interesów swoich wyborców oraz działania na rzecz rozwoju kraju i regionu. Ponadto, Warszawa oferuje bogatą infrastrukturę kulturalną, edukacyjną i gospodarczą, co sprzyja realizacji jej celów zawodowych oraz społecznych. Dla Marty Anny Wcisło mieszkanie w Warszawie jest również dogodne logistycznie, umożliwiając łatwy dostęp do kluczowych instytucji i spotkań politycznych. Jej decyzja o wyborze Warszawy jako miejsca zamieszkania odzwierciedla jej zaangażowanie w życie publiczne oraz gotowość do aktywnego działania na różnych płaszczyznach życia społecznego i politycznego.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!