Strona główna » Marek Sawicki – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

Marek Sawicki – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

przez Jarosław Woźnicki
Marek Sawicki - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki (1)

Marek Wacław Sawicki, urodzony 8 kwietnia 1958 roku w Sawicach-Dworze, jest znanym polskim politykiem oraz inżynierem rolnictwa. Od 1993 roku pełni funkcję posła na Sejm, przez kolejne dziewięć kadencji (II-X). Zyskał rozpoznawalność nie tylko jako parlamentarzysta, ale także jako minister rolnictwa i rozwoju wsi, pełniąc tę funkcję w latach 2007–2012 oraz ponownie od 2014 do 2015 roku. Dodatkowo, Marek Sawicki został marszałkiem senior Sejmu X kadencji.

Jego kariera polityczna jest nieprzerwanie związana z zaangażowaniem w sprawy rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, co odzwierciedla jego profesjonalne podejście do inżynierii rolniczej. Jako doświadczony polityk i aktywny uczestnik życia parlamentarnego, Sawicki zdobył szacunek zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jego działalność publiczna oraz wkład w rozwój polskiego rolnictwa są szeroko doceniane, a jego praca jako minister była kluczowa dla wielu inicjatyw i reform w sektorze rolnym. Marek Wacław Sawicki pozostaje ważną postacią w polskiej polityce, kontynuując swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju wsi oraz reprezentując interesy swojego regionu w parlamencie.

Marek Sawicki – kim jest?

Marek Sawicki, urodzony 8 kwietnia 1958 roku w Sawicach, jest doświadczonym politykiem oraz wybitnym przedstawicielem rolnictwa i edukacji w Polsce. Uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, co stanowiło fundament jego profesjonalnej drogi. 

Początkowo, w latach 80., pracował jako asystent na Wyższej Szkole Rolniczej w Siedlcach oraz nauczyciel w szkole rolniczej. Jego kariera rozwijała się dynamicznie, obejmując funkcje radnego i wójta gminy Repki w latach 90. Był także wiceministrem i pełnomocnikiem rządu ds. telekomunikacji na wsi w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza.

Jednak to jego długotrwałe zaangażowanie w sprawy rolnictwa przyniosło mu największe uznanie. Marek Sawicki pełnił funkcję ministra rolnictwa w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, a jego kadencje w tej roli przypadły na lata 2007-2012 oraz 2014-2015. Jako minister zdobył reputację skutecznego orędownika interesów rolnictwa, podejmując kluczowe decyzje mające na celu wspieranie i rozwój polskiego sektora rolno-spożywczego.

Poza działalnością rządową, Marek Sawicki był także aktywnym członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Pełnił szereg wysokich funkcji partyjnych, w tym wiceprezesa naczelnego komitetu wykonawczego oraz sekretarza rady naczelnej. Jego zaangażowanie w życie polityczne przejawia się również przez długotrwałą działalność jako poseł na Sejm, reprezentujący różne kadencje od 1993 roku.

W sejmie IX kadencji Marek Sawicki zajmował kluczowe stanowisko przewodniczącego Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oraz był członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jego praca legislacyjna koncentrowała się na wspieraniu zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz promocji bezpieczeństwa morskiego.

Poza sferą polityki i administracji, Marek Sawicki jest również aktywnym członkiem społeczności lokalnej, wspierając działalność Ochotniczych Straży Pożarnych od 1984 roku. Jego bogate doświadczenie zawodowe i edukacyjne, wzbogacone o szerokie zaangażowanie społeczne i polityczne, czynią z niego jedną z kluczowych postaci polskiego życia publicznego, szczególnie w kontekście rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Marek Sawicki – wiek, wzrost, waga

Marek Sawicki urodził się 8 kwietnia 1958 roku, co czyni go obecnie 66-letnim. Jego wzrost wynosi około 170 cm. Sawicki jest znany ze swojej długotrwałej kariery w polityce, szczególnie w kontekście rolnictwa i środowiska naturalnego. Jako doświadczony polityk, od lat pełni różne funkcje publiczne, w tym w polskim parlamencie. Jego praca skupiała się na promowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz ochrony środowiska. Sawicki zdobył uznanie za swoje zaangażowanie w reformy strukturalne mające na celu poprawę warunków życia rolników oraz ochronę przyrody.

Jego działalność polityczna obejmowała również aktywność na forum międzynarodowym, gdzie reprezentował Polskę w negocjacjach dotyczących polityki rolnej i ochrony środowiska. Jako osoba o szerokich horyzontach intelektualnych i doświadczeniu w zarządzaniu, Marek Sawicki jest respektowany zarówno przez swoich kolegów polityków, jak i przez ekspertów z branży rolniczej i ekologicznej. Jego praca jest przykładem konsekwentnego dążenia do osiągania lepszych standardów życia dla mieszkańców wsi oraz dbałości o ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego.

Marek Sawicki – życiorys i życie prywatne

Marek Wacław Sawicki, urodzony 8 kwietnia 1958 roku w Sawicach-Dworze, jest polskim politykiem oraz inżynierem rolnikiem. Od 1993 roku zasiadał w Sejmie II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X kadencji. W latach 2007–2012 oraz 2014–2015 pełnił funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Był także marszałkiem seniorem Sejmu X kadencji.

Marek Sawicki jest synem Stanisława i Jadwigi. Ukończył Technikum Rolnicze w Sokołowie Podlaskim, a następnie w 1983 roku studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W 1997 roku zdobył dyplom z zakresu wspólnotowego prawa rolnego w Instytucie Prawa Rolnego Polskiej Akademii Nauk. W 2006 roku obronił doktorat na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, badając uprawę ziemniaka.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako asystent w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Później pracował jako inspektor w cukrowni w Sokołowie Podlaskim. W latach 1989–1990 był nauczycielem w Zespole Szkół Rolniczych w Sokołowie Podlaskim, a od 1990 do 1996 pełnił funkcję wójta gminy Repki, będąc także radnym gminy. W latach 1996–1997 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Łączności w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza, pełniąc funkcję pełnomocnika rządu ds. telekomunikacji na wsi.

Od 1988 roku był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a od 1990 roku Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Pełnił funkcje wiceprezesa Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, sekretarza Rady Naczelnej PSL, a od 2015 roku był wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej PSL.

W latach 1993, 1997, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019 i 2023 był wybierany na posła z różnych okręgów. W 2007 roku, po raz piąty uzyskał mandat poselski i objął stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Donalda Tuska. W 2011 roku po raz szósty został wybrany do Sejmu, kontynuując swoją funkcję ministra rolnictwa. Po ujawnieniu nagrania z rozmowy sugerującej nepotyzm i niegospodarność w 2012 roku, podał się do dymisji. Jednak w 2014 roku ponownie objął stanowisko ministra rolnictwa w rządzie Ewy Kopacz, pełniąc tę funkcję do 2015 roku.

W wyborach parlamentarnych w 2019 i 2023 roku również uzyskiwał mandaty poselskie, w tym ostatnio z ramienia Trzeciej Drogi. 7 listopada 2023 roku prezydent Andrzej Duda mianował go marszałkiem seniorem Sejmu X kadencji. Jest przewodniczącym Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.

Marek Sawicki jest żonaty z Wiesławą i ma troje dzieci. Jego życie prywatne jest blisko związane z jego działalnością rolniczą, prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne.

Marek Sawicki – wykształcenie

Marek Wacław Sawicki ukończył Technikum Rolnicze w Sokołowie Podlaskim, a następnie w 1983 roku zdobył dyplom na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Jego dalszy rozwój edukacyjny obejmował studia podyplomowe z zakresu wspólnotowego prawa rolnego, które ukończył w 1997 roku w Instytucie Prawa Rolnego Polskiej Akademii Nauk. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej uprawie ziemniaka, obronionej w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Marek Sawicki jest cenionym specjalistą w dziedzinie rolnictwa, co potwierdza zarówno jego praktyczne doświadczenie, jak i gruntowne wykształcenie akademickie. Jego studia na różnych etapach życia akademickiego były ukierunkowane na zdobycie wiedzy związanej z rolnictwem oraz prawem rolniczym, co stanowiło solidną podstawę do pełnienia odpowiedzialnych funkcji publicznych.

Doktorat pozwolił mu pogłębić swoją wiedzę naukową w specjalistycznej dziedzinie uprawy roślin, szczególnie ziemniaka, co jest kluczowe w kontekście jego długoletniego zaangażowania w rozwój polskiego sektora rolniczego. Marek Sawicki, dzięki swojemu wykształceniu i praktycznym kompetencjom, odgrywa istotną rolę nie tylko jako polityk, ale także jako ekspert i doradca w sprawach związanych z rolnictwem i jego prawem regulującym.

Marek Sawicki – skąd pochodzi?

Marek Sawicki pochodzi z miejscowości Sawice-Dwór, położonej w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, należącej do gminy Repki. Sawice-Dwór jest typową polską wsią, zlokalizowaną w malowniczej okolicy Mazowsza. To właśnie tutaj Marek Sawicki rozpoczął swoje życie i edukację, które później prowadziły go przez różne etapy kariery zawodowej i politycznej.

Sawicki od najmłodszych lat związany był z rolniczym środowiskiem, które miało istotny wpływ na jego dalsze życiowe wybory. Wychowany w tej urokliwej okolicy, zdobywał wykształcenie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych. Jego kariera zawodowa obejmowała pracę na uczelni oraz na stanowiskach administracyjnych i edukacyjnych, aż do momentu, gdy zaangażował się aktywnie w politykę.

Jako minister rolnictwa w rządach różnych premierów, w tym Donalda Tuska i Ewy Kopacz, Marek Sawicki zdobył uznanie jako skuteczny działacz i obrońca interesów rolnictwa. Ponadto, jego zaangażowanie w życie publiczne i społeczne, w tym aktywność w Ochotniczych Strażach Pożarnych od 1984 roku, świadczy o jego głębokim związku z lokalną społecznością oraz trosce o bezpieczeństwo i dobro wspólne.

Marek Sawicki jest uważany za autorytet w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, czego fundamenty można doszukiwać się właśnie w jego rodzinnych Sawicach-Dworze, gdzie jego pasja do rolnictwa i związana z nim praca zawodowa znalazły swój początek.

Marek Sawicki – rodzice, rodzeństwo

Marek Sawicki jest synem Stanisława i Jadwigi, co stanowi fundament jego rodzinnego pochodzenia. Jako członek rodziny, Marek ma swoje miejsce w linii pokoleniowej, wychowany w atmosferze, która kształtowała jego wartości i przekonania. Jego rodzice, Stanisław i Jadwiga, pełnili rolę nie tylko opiekunów, ale również nauczycieli życia, przekazując mu nie tylko miłość i wsparcie, ale także edukację oraz wartości moralne i społeczne.

Rodzeństwo Marka nie jest szczegółowo znane, jednak to, co wiadomo o jego życiu, pokazuje, że w kontekście rodzinnym znalazł stabilność i inspirację do swojej późniejszej kariery zawodowej. Jego droga życiowa została wyraźnie ukształtowana przez rodzinne wartości, co przełożyło się na jego zaangażowanie w działalność publiczną i polityczną.

Marek Sawicki, obecny w polityce od wielu lat, zyskał szacunek zarówno w kraju, jak i za granicą dzięki swojemu profesjonalizmowi oraz zdolności do współpracy. Jego kariera była daleko idącym owocem wartości, które otrzymał od swoich rodziców i które odzwierciedlają się w jego życiu osobistym i zawodowym.

Marek Sawicki – żona, dzieci

Marek Wacław Sawicki, urodzony 8 kwietnia 1958 roku w Sawicach-Dworze, to doświadczony polski polityk i inżynier rolnik, który przez wiele lat pełnił funkcje publiczne, w tym jako minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz poseł na Sejm z wielu kadencji. Jego kariera polityczna zaczęła się w 1993 roku, kiedy po raz pierwszy został wybrany do Sejmu.

Jest żonaty z Wiesławą, z którą ma trójkę dzieci: Urszulę, Przemysława i Katarzynę. Ponadto, Marek Sawicki jest również dziadkiem kilkorga wnucząt, z których część już jest nastolatkami.

Sawicki ukończył Technikum Rolnicze w Sokołowie Podlaskim oraz studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Posiada także dyplom z zakresu wspólnotowego prawa rolnego oraz doktorat z Akademii Podlaskiej, gdzie jego praca doktorska koncentrowała się na uprawie ziemniaka.

W swojej karierze zawodowej pracował jako nauczyciel, sekretarz stanu, wójt gminy oraz minister. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) od 1990 roku, pełnił różne funkcje w strukturach partii, w tym wiceprezesa Naczelnego Komitetu Wykonawczego.

Jego zaangażowanie w politykę lokalną i krajową jest widoczne przez długoletnią służbę publiczną oraz regularne wybory do Sejmu. Obecnie, jako marszałek senior Sejmu X kadencji i przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Marek Sawicki kontynuuje swoją działalność na rzecz rozwoju rolnictwa i wspierania społeczności wiejskich w Polsce.

Marek Sawicki – Instagram

Marek Sawicki jest aktywnym użytkownikiem Instagrama, gdzie jego profil @sawickimarek ma ponad 5000 obserwujących. Na jego koncie można znaleźć 358 postów. Marek obserwuje również 550 innych użytkowników i sam jest obserwowany przez 5043 osoby.

Jego profil jest zróżnicowany tematycznie, jednak skupia się głównie na kwestiach związanych z jego życiem prywatnym oraz aktywnością publiczną. Marek czasem dzieli się z fanami swoją pasją do sportu, a także relacjonuje wydarzenia związane z jego działalnością zawodową i polityczną. Instagram służy mu jako platforma do komunikowania się z szerokim gronem odbiorców, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jego aktywność na Instagramie obejmuje również promowanie ważnych inicjatyw oraz wydarzeń, w których bierze udział. Marek stara się utrzymać interaktywność ze swoimi obserwatorami poprzez regularne aktualizacje oraz odpowiedzi na komentarze i wiadomości od fanów.

Profil @sawickimarek jest miejscem, gdzie można uzyskać bliższy wgląd w codzienne życie i działalność Mareka Sawickiego, od politycznych wydarzeń po osobiste pasje i zaangażowania.

Marek Sawicki – gdzie mieszka?

Marek Sawicki mieszka w Sawicach-Dworze, urokliwej wsi położonej w województwie mazowieckim, konkretnie w powiecie sokołowskim, należącym do gminy Repki. To właśnie tutaj, w sercu Mazowsza, Marek Sawicki znalazł swoje miejsce na ziemi i od lat jest związany z tą malowniczą okolicą.

Sawice-Dwór nie tylko stanowi jego miejsce zamieszkania, ale również miejsce, które kształtowało jego życie i karierę. Urodzony 8 kwietnia 1958 roku, Marek Sawicki od najmłodszych lat był związany z rolniczym środowiskiem Mazowsza, co miało istotny wpływ na jego późniejsze wybory życiowe i zawodowe.

Jako wybitny przedstawiciel rolnictwa i edukacji, Sawicki ukończył Akademię Podlaską w Siedlcach, uzyskując tytuł doktora nauk rolniczych. Jego ścieżka zawodowa obejmowała pracę na uczelni oraz różne stanowiska administracyjne i polityczne, w tym funkcje ministra rolnictwa w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz.

Ponadto, Sawicki angażuje się również w życie społeczności lokalnej, będąc czynnym członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych od 1984 roku. Jego głębokie związki z Mazowszem oraz zaangażowanie w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich czynią z niego szanowaną postać nie tylko w swojej rodzinnej miejscowości, ale także na szerszym polu polityki i publicznej służby.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!