poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona główna » Janusz Korwin-Mikke – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci

Janusz Korwin-Mikke – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci

przez Jarosław Woźnicki
Janusz Korwin-Mikke - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci (1)

Janusz Ryszard Korwin-Mikke, znanego także jako Korwin, urodził się 27 października 1942 roku w Warszawie. Jest politykiem, publicystą i brydżystą, a jego wykształcenie to filozofia. W czasach PRL zaangażowany był w aktywizm, za co był dwukrotnie więziony w latach 60. Następnie działał głównie wydawniczo, aż do lat 80., będąc członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Od początku III RP był kandydatem w 29 wyborach, w tym pięciokrotnie na prezydenta RP. Trzy razy został wybrany na posła do Sejmu (I i IX kadencja) oraz na posła do Parlamentu Europejskiego (VIII kadencja). Założył i przewodniczył czterem partiom: Unii Polityki Realnej, Wolności i Praworządności, Kongresowi Nowej Prawicy oraz Koalicji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja. W 2019 roku został liderem Konfederacji Wolność i Niepodległość. Swoje poglądy propaguje poprzez książki, czasopisma, blogi, vlogi i media społecznościowe, w tym tygodnik “Najwyższy Czas!”.

Janusz Korwin-Mikke – kim jest?

Janusz Korwin-Mikke, od lat 90. XX wieku do dzisiaj, pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskiej polityce. Jego aktywność obejmowała różne sfery życia publicznego, od działalności wydawniczej, poprzez funkcje partyjne, po udział w wyborach na różnych szczeblach.

W latach 90. XX wieku był wydawcą tygodnika “Najwyższy CZAS!” oraz prezesem Unii Polityki Realnej (UPR). Jego felietony znalazły się na łamach tego pisma, zyskując uwagę czytelników. W 1991 r. zasiadł w Sejmie I kadencji, reprezentując okręg poznański.

Jednakże, mimo wielokrotnych prób, nie udało mu się zdobyć mandatu parlamentarnego w kolejnych wyborach ani w 1993, ani w 1997, ani w 2001 roku. W 2004 roku startował do Parlamentu Europejskiego, a także dwukrotnie w wyborach uzupełniających do Senatu.

W 2006 roku podjął się wyzwania w wyborach samorządowych, ubiegając się o stanowisko prezydenta Warszawy, jednakże nie odniósł sukcesu, zajmując czwarte miejsce.

Próby zdobycia mandatów i wpływu politycznego kontynuował także poza Warszawą, kandydując w różnych okręgach.

W 2009 roku opuścił UPR, a w 2010 roku ponownie stanął do wyścigu o fotel prezydenta stolicy, zajmując znowu czwarte miejsce spośród wielu kandydatów.

W kolejnych latach kandydował także na urząd prezydenta RP, a także startował z ramienia różnych ugrupowań politycznych w różnych wyborach, np. w wyborach uzupełniających do Senatu czy do Parlamentu Europejskiego.

W 2015 roku został kandydatem Koalicji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN) w wyborach prezydenckich, natomiast w wyborach parlamentarnych tego samego roku otworzył listę wyborczą partii KORWiN w Warszawie, ale nie uzyskał mandatu.

W styczniu 2018 roku ogłosił rezygnację z mandatu europosła, zasiadając w Parlamencie Europejskim do marca tego samego roku.

Poza działalnością polityczną, Korwin-Mikke angażował się także w tworzenie koalicji wyborczych, jak ta z Ruchem Narodowym, tworząc Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Pomimo to, w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, Konfederacja nie zdobyła mandatów.

Jego działalność polityczna była barwna i zróżnicowana, jednakże nie zawsze przynosiła oczekiwane rezultaty. Janusz Korwin-Mikke pozostaje postacią kontrowersyjną, budzącą zarówno entuzjazm, jak i krytykę.

Janusz Korwin-Mikke – wiek, wzrost, waga

Janusz Ryszard Korwin-Mikke, znany powszechnie jako Korwin, aktualnie liczy 81 lat. Urodził się w Warszawie 27.10.1942 roku. Jego imponująca postura wynosi 189 cm, a waga oscyluje w okolicach 80 kg. To wybitna postać, której życiorys jest pełen osiągnięć i kontrowersji. Jako znaczący polityk i intelektualista, Korwin-Mikke pozostawił trwały ślad w historii kraju i Europy. Jego obecność w dyskusjach społecznych zawsze wzbudza emocje i zainteresowanie. W wieku 81 lat wciąż jest aktywny i inspiruje kolejne pokolenia swoją mądrością i doświadczeniem. Jego życiowa droga, choć niejednokrotnie kręta, jest prawdziwą historią wolności i konsekwencji. Postać Janusza Korwin-Mikkego, wzbogacona o jego osiągnięcia i cechy fizyczne, staje się ikoną, której nie sposób pominąć. Jego determinacja i pasja są nieustannym źródłem inspiracji dla wielu ludzi. Jego życiowy sukces jest nie tylko jego własnym, lecz także osiągnięciem społecznym, które pozostanie na długie lata w pamięci narodu.

Janusz Korwin-Mikke – życiorys i życie prywatne

Janusz Ryszard Korwin-Mikke, znany skrótowo jako Korwin, jest postacią niezwykle barwną w polskiej polityce i życiu publicznym. Urodził się 27 października 1942 roku w Warszawie, jednak jego aktywność polityczna i intelektualna rozciąga się na wiele obszarów.

Pochodzenie Korwina ma swoje korzenie w rodzinie o historycznych powiązaniach, część jego przodków pochodziła ze Szwecji, a osiedlili się w Polsce w czasach saskich. Jego ojciec, Ryszard Mikke, pracował jako kierownik w Państwowych Zakładach Lotniczych, zaś matka, Maria z Rosochackich, zmarła podczas powstania warszawskiego. Po jej śmierci, opiekę nad Januszem sprawowała babka oraz później macocha.

Edukacja Korwina była burzliwa, ale niezwykle barwna. Ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie, gdzie zyskał maturę. Studia na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął od matematyki, jednak z czasem przeniósł się na filozofię, w której zdobył magisterium. Jego aktywność studencka przyniosła mu liczne zatargi z władzami komunistycznymi, za co dwukrotnie trafił do więzienia.

Po okresie studiów, Korwin podjął pracę naukową, ale szybko został zwolniony z uczelni ze względów politycznych. Zawodowo związał się z grą w brydża, osiągając nawet tytuł mistrza krajowego. Wraz z Andrzejem Macieszczakiem napisał kilka podręczników brydżowych.

Jego zaangażowanie polityczne rozpoczęło się w okresie PRL-u, kiedy to należał do Stronnictwa Demokratycznego. Jednakże, w obliczu narastających represji, opuścił tę partię. Wkrótce potem, wraz ze Stefanem Kisielewskim, założył Partię Liberałów “Prawica”. Jego działalność była nieustannie monitorowana przez służby komunistyczne, co skutkowało internowaniem i kolejnymi aresztowaniami.

Po transformacji ustrojowej, Korwin kontynuował swoją działalność polityczną, zakładając szereg partii politycznych, takich jak Unia Polityki Realnej czy Wolność i Praworządność. Był wielokrotnie wybierany na posła do Sejmu i eurodeputowanego, a jego kontrowersyjne wypowiedzi i poglądy niezmiennie budziły emocje w społeczeństwie.

Nie mniej barwne jest jego życie prywatne. Korwin był trzykrotnie żonaty, ma dzieci zarówno ze związków małżeńskich, jak i pozamałżeńskich. Jego życie rodzinne także nie obyło się bez skandali i kontrowersji.

W życiorysie Korwina-Mikkego wyróżnia się również jego stosunek do różnych grup społecznych. Jego wypowiedzi często były krytykowane jako homofobiczne, seksistowskie czy rasistowskie. Pomimo to, pozostaje postacią wyrazistą, która nie pozostawia obojętnym nikogo, kto zetknie się z jego osobą lub poglądami.

Janusz Korwin-Mikke – wykształcenie

Janusz Korwin-Mikke odznacza się bogatym i niekonwencjonalnym życiorysem, który znacząco wpłynął na jego dalszą drogę życiową. Ukończył VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie, zdobywając maturę w 1959 roku. Już w czasie nauki w szkole średniej zaangażował się w działalność harcerską, stając się członkiem 1 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Romualda Traugutta “Czarna Jedynka”.

Po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, najpierw na Wydziale Matematyki, a następnie równolegle na Wydziale Filozofii i Socjologii. Jednakże, jego aktywność społeczna przysporzyła mu kłopotów z władzami. Był aresztowany zarówno w 1964 roku, za kolportaż ulotek protestacyjnych, jak i w 1968 roku, w związku z udziałem w protestach studenckich. Pomimo tych trudności, zdołał uzyskać tytuł magistra filozofii w 1969 roku.

Po studiach pracował jako naukowiec, najpierw w Instytucie Transportu Samochodowego, a później na Uniwersytecie Warszawskim. Po zwolnieniu z pracy akademickiej, skoncentrował się na karierze zawodowego brydżysty, osiągając sukcesy zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie. Współautorstwo podręczników brydżowych oraz publikacje felietonów w renomowanym miesięczniku “Brydż” stanowiły istotną część jego aktywności zawodowej i intelektualnej.

Janusz Korwin-Mikke – skąd pochodzi?

Janusz Korwin-Mikke ma korzenie w stolicy Polski, Warszawie. To właśnie tam ujrzał światło dzienne, wzbogacając miasto swoją obecnością od samego początku. Jego związek z Warszawą stanowi istotny element jego tożsamości i historii życiowej. Miasto to, będące sercem Polski, nie tylko dało mu życie, ale również wpłynęło na jego wychowanie, rozwój i perspektywy. Warszawa, będąca miejscem narodzin wielu znaczących postaci i wydarzeń, z pewnością miała swój udział w kształtowaniu poglądów oraz charakteru Korwin-Mikkego. Jest to aspekt jego życia, który podkreśla jego silne powiązanie z lokalną społecznością i kulturą. Pochodzenie z Warszawy dodaje mu również pewnego rodzaju prestiżu i autentyczności w oczach wielu ludzi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To miasto, bogate w historię i tradycję, zapewne miało wpływ na jego osobowość oraz podejście do życia i polityki. Dlatego też warto zwrócić uwagę na to, że Warszawa stanowi istotny punkt odniesienia w życiu Janusza Korwin-Mikkego.

Janusz Korwin-Mikke – rodzice, rodzeństwo

Janusz Korwin-Mikke pochodzi z rodziny o korzeniach sięgających Szwecji, a następnie Saksonii, zanim osiedlili się w Polsce w okresie panowania saskiego. Narodził się 27 października 1942 roku w Warszawie, w trudnym czasie okupacji niemieckiej. Był jedynym dzieckiem Ryszarda Mikkego (1911–1966) i Marii z Rosochackich (1917–1944). Ojciec Janusza, przed wybuchem wojny, pełnił funkcję kierownika wydziału konstrukcji silników w Państwowych Zakładach Lotniczych. Jego stryjem był pułkownik Tadeusz Mikke, który poległ w trakcie kampanii wrześniowej.

Tragizm dotknął rodzinę Korwin-Mikkego w czasie powstania warszawskiego, gdy matka Janusza zginęła. Po tej bolesnej straty opiekę nad chłopcem przejęła jego babka, gdyż ojciec został po wojnie na rok osadzony w więzieniu. Później, w kolejnym etapie życia Janusza, opiekę nad nim sprawowała macocha.

Te wydarzenia, osadzone w historii Polski, rzucają światło na kontekst życia i dorobku intelektualnego Janusza Korwin-Mikkego. Jego rodzina, z jej bogatym dziedzictwem i dramatycznymi przeżyciami, kształtowała jego charakter i poglądy. To właśnie z tych doświadczeń wyrastała jego pasja do walki o wolność i niezależność, która pozostała z nim na przestrzeni całego życia.

Janusz Korwin-Mikke – żona, dzieci

W 1966 roku Janusz Korwin-Mikke wstąpił w związek małżeński z Ewą Mieczkowską, z którego narodziło się dwoje dzieci: synowie Ryszard (urodzony w 1968 roku) i Krzysztof (urodzony w 1971 roku). Po rozstaniu w 1973 roku, związał się z Małgorzatą Szmit, z którą zawarł sakrament małżeństwa kościelnego w 1993 roku. Z tego małżeństwa pochodzą troje dzieci: Kacper (urodzony w 1974 roku), Jacek (urodzony w 1977 roku) i Zuzanna (urodzona w 1982 roku). Z innych związków, które nie zostały formalnie sformalizowane, Korwin-Mikke ma córki Korynnę (urodzoną w 1983 roku) i Nadzieję (urodzoną w 2011 roku), oraz syna Karola (urodzonego w 2013 roku). W 2016 roku ponownie wstąpił w związek małżeński, tym razem z Dominiką Sibigą, partnerką znacznie młodszą o 44 lata, będącą matką jego dwójki najmłodszych dzieci. Jego małżonka bezskutecznie kandydowała z listy KW Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku oraz w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Korwin-Mikke ma również przyrodnią siostrę, Krystynę Korwin-Mikke, która jest tłumaczką. Jego zięciem jest polityk Bartłomiej Pejo. Warto zaznaczyć, że Janusz Korwin-Mikke jednocześnie wyznaje katolicyzm i deizm.

Janusz Korwin-Mikke – Instagram

Janusz Korwin-Mikke, figura znana z polskiej sceny politycznej, jest również obecny na platformie społecznościowej Instagram. Jego konto, o nazwie “januszkorwinmikke”, przyciągnęło uwagę ponad 155,8 tysiąca obserwujących. Na tym profilu, Korwin-Mikke dzieli się z fanami różnorodnymi treściami, w tym zdjęciami oraz filmikami. Jego aktywność na Instagramie obejmuje ponad 1949 postów, które zapewne cieszą się zainteresowaniem oraz angażują widzów.

Profil ten prezentuje również liczbę osób, które Janusz Korwin-Mikke obserwuje oraz liczby osób, które obserwują jego konto. Zaledwie 103 konta są przez niego obserwowane, co sugeruje skupienie na jakości informacji oraz kontaktu z wybranymi użytkownikami. Jednocześnie, fakt, że na jego konto subskrybuje go ponad 156 tysięcy osób, świadczy o znacznym zasięgu jego obecności na tej platformie.

Poprzez Instagram, Janusz Korwin-Mikke może dotrzeć do szerszej publiczności, prezentując swoje poglądy, przekazy i aktywności, oraz prowadząc dialog z obserwatorami. To narzędzie umożliwia mu również komunikację z młodszymi pokoleniami i dostosowanie się do współczesnych trendów w sferze komunikacji online. Dzięki temu, jego wpływ na debatę publiczną może być jeszcze bardziej zauważalny i skuteczny.

Janusz Korwin-Mikke – gdzie mieszka?

Janusz Korwin-Mikke, postać zasłużona dla polskiej polityki i publicystyki, obecnie zamieszkuje stolicę Polski, Warszawę. To w tym dynamicznym mieście, pulsującym życiem i różnorodnością, znalazł swój dom. Jego wybór miejsca zamieszkania nie jest przypadkowy – Warszawa, będąc sercem kraju, oferuje bogate możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Dla Korwin-Mikkego mieszkanie w Warszawie jest nie tylko praktyczne, ale także symboliczne. To tutaj, w centrum wydarzeń politycznych i społecznych, może on aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym i propagować swoje poglądy. Ponadto, Warszawa stanowi doskonałą bazę dla jego działalności publicystycznej, umożliwiając mu łatwy dostęp do mediów oraz kontakt z szeroką rzeszą czytelników i widzów. Mieszkanie w Warszawie daje Korwin-Mikkeemu również możliwość uczestniczenia w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych, co wzbogaca jego życie osobiste i umożliwia budowanie relacji z mieszkańcami miasta. Dla niego Warszawa to nie tylko miejsce zamieszkania, ale także centrum jego aktywności i inspiracji. Być może właśnie dlatego postanowił związać się z tą dynamiczną metropolią, która nieustannie pulsuje życiem i możliwościami.

fot. Janusz Korwin-Mikke @Facebook/Instagram

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!