Strona główna » Waldemar Bonkowski – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

Waldemar Bonkowski – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

przez Jarosław Woźnicki
Waldemar Bonkowski - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki  (2)

Waldemar Bonkowski urodził się 10 sierpnia 1959 roku w Gdańsku. Jest polskim politykiem, rolnikiem, przedsiębiorcą oraz samorządowcem. Zasiadał również jako senator IX kadencji. Jego działalność obejmowała różne dziedziny życia publicznego, jednakże zyskał również niechcianą sławę z powodu zaangażowania w działalność przestępczą.

Bonkowski był znany nie tylko ze swojej aktywności politycznej, ale również jako rolnik i przedsiębiorca. Jego kariera polityczna osiągnęła szczyt w czasie IX kadencji Senatu, gdzie reprezentował określony okręg wyborczy.

Jednakże jego kariera była również cieniem rzucanym przez skandale związane z nielegalnymi działaniami. Bonkowski został oskarżony i skazany za przestępstwa związane z łamaniem prawa, co zaważyło na jego reputacji oraz karierze politycznej.

Mimo że Bonkowski miał wpływ na lokalne społeczności jako samorządowiec i angażował się w działalność rolniczą oraz biznesową, jego działania przestępcze stały się znaczącą częścią jego dziedzictwa publicznego. Jego historia jest przykładem na to, jak mieszane mogą być wpływy polityczne i działalność przestępcza w życiu publicznym.

Waldemar Bonkowski – kim jest?

Waldemar Bonkowski, urodzony 10 sierpnia 1959 roku w Gdańsku, to polski polityk, rolnik, przedsiębiorca i samorządowiec, który pełnił funkcję senatora IX kadencji. Jest synem Teodora Bonkowskiego i Zofii z domu Brzezińskiej. Po ukończeniu zasadniczego zawodowego wykształcenia jako stolarz-tapicer w 1977 roku, rozpoczął pracę w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Skarszewach. Od 1979 roku prowadził własny warsztat stolarski, a także zajmował się handlem i gastronomią. Ponadto, od lat 90. zarządzał swoim gospodarstwem rolnym w Jednówce, które powiększył do około 400 hektarów w latach 90.

Od początku lat 90. był aktywnym działaczem Porozumienia Centrum, a od 2001 roku związał się z Prawem i Sprawiedliwością, gdzie został dokooptowany do rady politycznej przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bonkowski był także członkiem Polskiego Związku Katolicko-Społecznego.

W latach 2001, 2005, 2007 i 2011 bezskutecznie kandydował do parlamentu z ramienia PiS, podobnie jak w wyborach samorządowych w 2002 roku. W 2006 roku został wybrany na radnego sejmiku pomorskiego III kadencji, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku. Mandat stracił w 2010 roku z powodu skazania na grzywnę za podżeganie do poświadczenia nieprawdy w dokumencie, choć później skazanie zostało zatarciem.

W wyniku wyborów parlamentarnych w 2014 roku ponownie został wybrany na radnego województwa pomorskiego, tym razem jako wiceprzewodniczący sejmiku V kadencji. W 2015 roku zdobył mandat senatora IX kadencji, zwyciężając w okręgu nr 63 z ramienia PiS. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku bez powodzenia ubiegał się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego.

Bonkowski jest także znanym członkiem Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Jego kariera polityczna i rolnicza oraz zaangażowanie społeczne stanowią istotny element lokalnego i krajowego życia politycznego, a jego działalność jest przykładem długotrwałego zaangażowania w sprawy publiczne i rozwój rolnictwa na Pomorzu.

Waldemar Bonkowski – wiek, wzrost, waga

Waldemar Bonkowski ma 64 lata i urodził się 10 sierpnia 1959 roku. Jest mężczyzną o wzroście 175 cm. Jego życie obejmuje szeroką gamę doświadczeń zawodowych i osobistych, które ukształtowały jego osobowość i karierę. Od dzieciństwa przejawiał zainteresowanie nauką i technologią, co później przyczyniło się do jego sukcesów zawodowych. Waldemar od najmłodszych lat przejawiał talent w dziedzinie matematyki i fizyki, co zaowocowało jego wyborem kariery inżynierskiej. Przez wiele lat pracował jako inżynier elektryk, zdobywając liczne osiągnięcia w zakresie projektowania i zarządzania projektami technicznymi. Po przejściu na emeryturę Waldemar nadal pozostaje aktywny zawodowo, angażując się w konsultacje techniczne oraz działalność charytatywną. Jego pasje obejmują podróże, literaturę oraz fotografię, co pozwala mu cieszyć się życiem pośród różnorodnych zainteresowań. Waldemar jest także oddanym miłośnikiem sportu, regularnie uczestniczącym w lokalnych wydarzeniach sportowych. Jego życie jest pełne wyzwań i sukcesów, które zbudowały solidny fundament pod jego dalsze działania i pasje.

Waldemar Bonkowski – życiorys i życie prywatne

Waldemar Bonkowski urodził się 10 sierpnia 1959 roku w Gdańsku jako syn Teodora Bonkowskiego i Zofii z domu Brzezińskiej. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej w 1977 roku, gdzie zdobył zawód stolarz-tapicer, podjął pracę w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Skarszewach. Od 1979 do 2005 roku prowadził własny warsztat stolarski oraz zajmował się handlem i gastronomią. Ponadto, rozwinął swoje gospodarstwo rolne w Jednówce (część wsi Śledziowa Huta), które do lat 90. powiększył do około 400 hektarów.

Od początku lat 90. Bonkowski był aktywnym członkiem Porozumienia Centrum, a od momentu powstania w 2001 roku partii Prawo i Sprawiedliwość związał się z tą formacją. Został dokooptowany do rady politycznej PiS przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ponadto, był członkiem Polskiego Związku Katolicko-Społecznego.

W wyborach parlamentarnych oraz samorządowych kandydował kilkakrotnie z ramienia PiS, pełnił funkcję radnego sejmiku pomorskiego oraz wiceprzewodniczącego sejmiku. Mandat radnego stracił tymczasowo w 2010 roku, kiedy to został skazany za podżeganie do poświadczenia nieprawdy, chociaż skazanie to uległo zatarciu. Powrócił do sejmiku w 2014 roku jako wiceprzewodniczący sejmiku V kadencji.

W 2015 roku uzyskał mandat senatora IX kadencji, reprezentując okręg nr 63 z ramienia PiS. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku bez powodzenia ubiegał się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego. Oprócz działalności politycznej, był członkiem Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Bonkowski był postacią często komentowaną przez media ze względu na kontrowersyjne zachowania. Stał się znany z eksponowania dużych transparentów podczas wydarzeń publicznych z politycznymi i światopoglądowymi treściami skierowanymi przeciwko Platformie Obywatelskiej i osobom homoseksualnym. W 2017 roku został oskarżony przez żonę o stosowanie przemocy domowej, co również przyciągnęło uwagę mediów.

W 2018 roku został zawieszony w prawach członka PiS po antysemickich wpisach w mediach społecznościowych. Kilka dni później został wykluczony z partii po kontrowersyjnym przemówieniu, w którym obraził prezydent Gdańska oraz skrytykował jej politykę.

W 2021 roku Bonkowski znalazł się w centrum kolejnych kontrowersji po tym, jak został zatrzymany pod zarzutem znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad psem. W 2022 roku został uznany za winnego tego czynu i skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. W 2024 roku wyrok ten został zaostrzony do trzech miesięcy bezwzględnego więzienia i roku prac społecznych, co doprowadziło do wystawienia listu gończego za Bonkowskim.

W lipcu 2024 roku Bonkowski został zatrzymany na terenie Polski i umieszczony w areszcie, w związku z czym musiał stawić się do odbycia kary więzienia.

Waldemar Bonkowski – wykształcenie

W 1977 roku Waldemar Bonkowski uzyskał wykształcenie zasadnicze zawodowe jako stolarz-tapicer. Następnie podjął pracę w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Skarszewach. Od 1979 do 2005 roku prowadził własny warsztat stolarski oraz zajmował się handlem i gastronomią. W tym samym czasie zaangażował się także w prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego w Jednówce, będącej częścią wsi Śledziowa Huta. Przez lata 90., gospodarstwo to rozrosło się do rozmiarów około 400 hektarów.

Bonkowski wykazał się nie tylko przedsiębiorczością w dziedzinie rzemiosła i handlu, ale również zaangażowaniem w rolnictwo, co doprowadziło do znacznego rozwoju jego gospodarstwa. Jego ścieżka zawodowa obejmowała szeroki wachlarz działalności, od rzemieślniczej pracy stolarskiej po zarządzanie dużym gospodarstwem rolnym. Ta różnorodność doświadczeń umożliwiła mu zdobycie wiedzy praktycznej oraz umiejętności niezbędnych do skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej na wielu frontach.

Waldemar Bonkowski – skąd pochodzi?

Gdańsk, dawniej znany jako Danzig, jest miastem na prawach powiatu w północnej Polsce, położonym nad Morzem Bałtyckim przy ujściu Motławy do Wisły, na obszarze Zatoki Gdańskiej. Jest to największe miasto pod względem powierzchni w Polsce i znaczący ośrodek kulturalny, naukowy oraz gospodarczy. Pełni również rolę kluczowego węzła komunikacyjnego północnej Polski i jest stolicą województwa pomorskiego. Gdańsk jest ważnym centrum gospodarki morskiej, dysponując drugim co do wielkości portem handlowym na Bałtyku.

Waldemar Bonkowski pochodzi z Gdańska, gdzie urodził się i spędził większość swojego życia. Miasto to, bogate w historię i tradycję, odgrywało istotną rolę w jego rozwoju osobistym i zawodowym. Waldemar wyrosł w atmosferze dynamicznego rozwoju, czerpiąc z lokalnej kultury i zasobów edukacyjnych. Zawodowo związany z sektorem technicznym, Waldemar znalazł inspirację i wsparcie w przemyśle morskim i portowym Gdańska, których znaczenie i potencjał gospodarczy stanowią istotną część jego życia zawodowego. Jego przywiązanie do miasta wynika także z jego zaangażowania w lokalne inicjatywy społeczne i kulturalne, które odzwierciedlają jego głęboką więź z Gdańskiem jako miejscem, gdzie historia i współczesność spotykają się w harmonii.

Waldemar Bonkowski – rodzice, rodzeństwo

Waldemar Bonkowski jest synem Teodora Bonkowskiego oraz Zofii z domu Brzezińskiej, jak również ma rodzeństwo. Jego ojciec, Teodor Bonkowski, oraz matka, Zofia Bonkowska (z domu Brzezińska), są wymienieni jako rodzice Waldemara Bonkowskiego w dostępnych źródłach. Informacja ta nie zawiera szczegółowych danych na temat liczby rodzeństwa Waldemara Bonkowskiego ani ich nazwisk.

Waldemar Bonkowski – żona, dzieci

Według relacji żony senatora Waldemara Bonkowskiego, Hanna, życie z politykiem PiS było pełne trudności i przemocy psychicznej. Opowiedziała o wielu incydentach, w tym o próbach fizycznego ataku oraz stosowaniu przemocy wobec jej rodziny. Bonkowski miał również romans z kobietą poznaną na miesięcznicach smoleńskich. W odpowiedzi na te oskarżenia, senator skomentował sprawę jednym zdaniem, nazywając żonę “niezrównoważoną kobietą”.

Sprawa stała się głośna po artykule opublikowanym w czerwcu 2017 roku przez “Gazetę Wyborczą”, gdzie opisano nietypowe zachowania Waldemara Bonkowskiego. Hanna Bonkowska zdecydowała się podzielić swoją historią z redakcją “Dużego Formatu”. Według opublikowanego tekstu, Bonkowski znęcał się nad żoną przez wiele lat, jednocześnie prowadząc romans z inną kobietą.

Żona senatora szczegółowo opowiedziała o jednym z incydentów, który miał miejsce pod koniec 2013 roku, gdy rodzina zbierała się na urodzinach. Wśród gości byli znajomi, kuzynka z mężem, siostra, brat oraz obie matki. Według relacji, Bonkowski po spożyciu alkoholu zaatakował swoją matkę, próbując ją siłą wyprowadzić do pokoju. Następnie, w wyniku zaognionych słownych sprzeczek, miał próbować uderzyć siostrę żony otwartą dłonią w twarz, co ta zdołała uniknąć, a Bonkowski ścigał ją wokół stołu.

Historia ta rzuciła światło na trudności, jakie towarzyszyły małżeństwu Bonkowskich oraz na skomplikowane relacje w rodzinie. Publiczne ujawnienie tych wydarzeń przez Hannę Bonkowską miało na celu pokazanie prawdy o życiu u boku prominentnego polityka, który publicznie reprezentował konserwatywne wartości, ale prywatnie jego życie rodzinne było pełne konfliktów i przemocy.

Waldemar Bonkowski – gdzie mieszka?

Gdańsk to miasto na prawach powiatu, usytuowane w północnej Polsce, w województwie pomorskim, nad brzegiem Morza Bałtyckiego. To dynamicznie rozwijające się centrum o charakterze kulturalnym, naukowym i gospodarczym, które odgrywa kluczową rolę jako węzeł komunikacyjny dla północnej Polski. Jest również stolicą województwa pomorskiego.

Waldemar Bonkowski mieszka w Gdańsku, gdzie od lat tworzy swoje życie osobiste i zawodowe. Miasto to, z bogatą historią i unikalnym dziedzictwem kulturowym, stanowi dla niego nie tylko miejsce zamieszkania, ale także źródło inspiracji i możliwości rozwoju. Jako mieszkaniec Gdańska, Waldemar korzysta z jego infrastruktury i różnorodnych ofert edukacyjnych oraz kulturalnych, które wspierają jego zainteresowania i pasje.

Gdańsk jest również dla Waldemara Bonkowskiego miejscem pracy, zwłaszcza że miasto pełni istotną rolę w branży morskiej i portowej. Jego lokalizacja nad Morzem Bałtyckim oraz rozwinięta infrastruktura portowa tworzą sprzyjające warunki dla rozwoju jego kariery zawodowej jako inżyniera. Ponadto, jako aktywny mieszkaniec Gdańska, Waldemar angażuje się także w życie społeczne i działalność lokalnych inicjatyw, wspierając rozwój swojego miasta i jego społeczności.

Dla Waldemara Bonkowskiego Gdańsk nie tylko zapewnia stabilne miejsce do życia i pracy, ale również stanowi integralną część jego tożsamości i codziennego życia.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!