Strona główna » Zbigniew Ziobro – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

Zbigniew Ziobro – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

przez Jarosław Woźnicki
Zbigniew Ziobro - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki  (2)

Zbigniew Tadeusz Ziobro, urodzony 18 sierpnia 1970 roku w Krakowie, to wybitny polski prawnik i polityk. Jest współzałożycielem oraz byłym prezesem partii Suwerenna Polska, która od 2012 roku funkcjonowała pod nazwą Solidarna Polska do 2023 roku.

Ziobro zasiadał jako poseł na Sejm w IV, V, VI, VIII, IX i X kadencji, obejmując ten urząd w latach 2001-2009 oraz ponownie od 2015 roku. Dodatkowo, był deputowanym do Parlamentu Europejskiego w VII kadencji (2009-2014).

W latach 2005-2007 pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego. Powrócił na to stanowisko w 2015 roku, aż do 2023 roku, będąc ministrem sprawiedliwości zarówno w rządach Beaty Szydło, jak i Mateusza Morawieckiego. Dodatkowo, od 2016 roku ponownie był prokuratorem generalnym.

Ziobro wyróżnia się nie tylko długą karierą polityczną, ale także zaangażowaniem w reformy prawne i sprawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jego działalność miała znaczący wpływ na kształtowanie polskiego systemu prawnego i politycznego w ostatnich dwóch dekadach.

Zbigniew Ziobro – kim jest?

Zbigniew Ziobro to wybitny polski polityk i prawnik, który odegrał znaczącą rolę w życiu publicznym Polski od początku XXI wieku. Urodził się jako syn Jerzego Ziobro, lekarza i dyrektora sanatorium w Krynicy, oraz Krystyny Kornickiej, stomatolog. Wychował się w Krynicy, gdzie spędził swoje dzieciństwo.

Zbigniew Ziobro ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1994 roku, a następnie odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, zdając egzamin prokuratorski w 1997 roku. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się jako doradca ministra spraw wewnętrznych i administracji Marka Biernackiego po ukończeniu studiów.

Politycznie Zbigniew Ziobro związany jest z partią Prawo i Sprawiedliwość, której był współtwórcą w 2001 roku. W tym samym roku został wybrany do Sejmu, gdzie brał udział w pracy komisji śledczej zajmującej się tzw. aferą Rywina. W 2005 roku ponownie zdobył mandat poselski i został szefem kampanii wyborczej Lecha Kaczyńskiego przed wyborami prezydenckimi.

Ziobro pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza oraz rządzie Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego od 2015 roku. Jego kadencja jako prokuratora generalnego rozpoczęła się w 2016 roku. Podczas swojej kariery politycznej Ziobro był znany z decyzyjności i kontrowersyjnych wystąpień, jak na przykład konferencja prasowa w 2007 roku, na której przedstawił sprawę zatrzymania szefa Kliniki Kardiochirurgii Szpitala MSWiA.

Zbigniew Ziobro jest także doświadczonym eurodeputowanym, wybranym w 2009 roku, który zasiadał w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. Ponadto pełnił funkcję wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie angażując się w liczne inicjatywy legislacyjne dotyczące sprawiedliwości i administracji publicznej.

Jego kariera była również czasem kontrowersji i konfliktów, jak w przypadku zarzutów dotyczących przekroczenia uprawnień, które stały się tematem śledztwa w 2008 roku. Pomimo tego Ziobro kontynuował swoją działalność publiczną, angażując się zarówno w krajowe, jak i międzynarodowe sprawy prawne i polityczne.

Podsumowując, Zbigniew Ziobro jest postacią niezwykle wpływową w polskiej polityce, znacząco kształtującą oblicze prawne i administracyjne kraju od ponad dwóch dekad. Jego decyzje i działania mają istotny wpływ na kształtowanie polskiego systemu sprawiedliwości oraz na polityczną scenę narodową i międzynarodową.

Zbigniew Ziobro – wiek, wzrost, waga

Zbigniew Ziobro urodził się 18 sierpnia 1970 roku, co czyni go obecnie 53-letnim mężczyzną. Jego wzrost wynosi 174 centymetry. Zbigniew Ziobro jest doświadczonym politykiem i prawnikiem, pełniącym różne wysokie funkcje publiczne w Polsce. Jako były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Ziobro odegrał istotną rolę w kształtowaniu polskiego systemu prawno-sądowego. Jest również jednym z założycieli partii politycznej Porozumienie, której był liderem do 2021 roku.

Zbigniew Ziobro jest znany ze swojego silnego zaangażowania w reformy prawne oraz walkę z korupcją. Jego kariera polityczna obejmuje również role w Sejmie i Senacie, gdzie reprezentował różne okręgi wyborcze. Jako prawnik specjalizujący się w prawie karnym, Ziobro zdobył szereg doświadczeń zarówno w pracy adwokackiej, jak i na różnych stanowiskach publicznych.

Zbigniew Ziobro jest postacią kontrowersyjną, wzbudzającą różne emocje w polskim społeczeństwie. Jego determinacja w dążeniu do zmian w systemie sądowym oraz ostre stanowisko w sprawach dotyczących przestępczości i bezpieczeństwa narodowego sprawiły, że jest jedną z kluczowych postaci polskiej sceny politycznej od wielu lat.

Zbigniew Ziobro – życiorys i życie prywatne

Zbigniew Tadeusz Ziobro, urodzony 18 sierpnia 1970 roku w Krakowie, jest znanym politykiem i prawnikiem w Polsce. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 roku, a następnie odbył aplikację prokuratorską w Katowicach. Choć zdał egzamin prokuratorski, nigdy nie podjął pracy jako prokurator.

Karierę zawodową rozpoczął w Generalnym Inspektoracie Celnym, a później był doradcą w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Już w latach 90. założył Stowarzyszenie Katon oraz Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw. W polityce zaangażował się w 2001 roku, stając się współtwórcą partii Prawo i Sprawiedliwość.

Ziobro został wybrany na posła do Sejmu kilkakrotnie, a także pełnił funkcję eurodeputowanego w latach 2009-2014. Odgrywał kluczową rolę jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 2005-2007 oraz ponownie od 2015 do 2023 roku. W tym czasie aktywnie angażował się w reformy sądownictwa, co budziło kontrowersje i krytykę, zwłaszcza ze strony opozycji.

W 2012 roku Zbigniew Ziobro opuścił PiS i założył własną partię polityczną, Solidarną Polskę, której był prezesem do 2023 roku. W polityce kontynuował swoją karierę jako minister sprawiedliwości, wprowadzając reformy oraz biorąc udział w kontrowersyjnych inicjatywach prawnych, jak próba wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej.

Poza życiem publicznym, Ziobro ma życie rodzinne. Jest żonaty z dziennikarką Patrycją Kotecką, mają dwóch synów. Jego ojciec był lekarzem, matka stomatologiem. Ziobro jest także wnukiem Ryszarda Kornickiego, oficera AK, co jest elementem jego rodzinnego dziedzictwa.

W 2023 roku u Ziobry zdiagnozowano raka przełyku, co wpłynęło na jego dalszą działalność publiczną i życie prywatne. Pomimo kontrowersji i zmieniającej się sytuacji politycznej, Zbigniew Ziobro pozostaje jedną z prominentnych postaci w polskim życiu publicznym, znany z determinacji w realizacji swoich politycznych i zawodowych celów.

Zbigniew Ziobro – wykształcenie

Zbigniew Tadeusz Ziobro ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1994 roku. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. W 1997 roku zdał egzamin prokuratorski, jednak zdecydował się nie podjąć pracy jako prokurator czy asesor prokuratury. Po ukończeniu studiów pracował m.in. w Generalnym Inspektoracie Celnym w latach 1998–2000. Następnie pełnił funkcję doradcy ministra spraw wewnętrznych i administracji, Marka Biernackiego.

W drugiej połowie lat 90. Ziobro publikował kilka artykułów z zakresu prawa karnego, między innymi w „Rzeczpospolitej”. W 1999 roku wraz z Witoldem Gadowskim założył Stowarzyszenie Katon w Krakowie oraz utworzył Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw. Działalność ta świadczy o jego zaangażowaniu w pomoc osobom dotkniętym skutkami przestępstw oraz w działalność społeczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Polsce.

Zbigniew Ziobro, dzięki swojej edukacji prawniczej oraz doświadczeniu zawodowemu, zyskał uznanie jako ekspert w dziedzinie prawa karnego i administracji. Jego praca jako doradcy ministerialnego oraz założenie organizacji pozarządowej pokazują jego szeroki zakres zainteresowań i zaangażowanie w różne aspekty życia publicznego i społecznego.

Zbigniew Ziobro – skąd pochodzi?

Zbigniew Ziobro, wybitny polityk i prawnik polskiego pochodzenia, urodził się i wychował w Krakowie. Jest synem Jerzego Ziobro, cenionego lekarza i dyrektora krynickiego sanatorium, oraz Krystyny Kornickiej, która pracowała jako stomatolog. Jego dzieciństwo i młodość związane były z tą historyczną i kulturalną krainą, która jest sercem Małopolski.

Ziobro jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1994 roku ukończył studia. Następnie podjął aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, zdając egzamin prokuratorski w 1997 roku. Jego kariera zawodowa i polityczna rozwijała się od momentu, gdy został doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji Marka Biernackiego.

Związek Zbigniewa Ziobro z Krakowem jest istotny zarówno dla jego życia osobistego, jak i zawodowego. To tutaj zaczęła się jego kariera polityczna, począwszy od roli w rządach i parlamentach, aż po funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Jego działania miały znaczący wpływ na kształtowanie polskiego systemu prawno-administracyjnego zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Zbigniew Ziobro – rodzice, rodzeństwo

Zbigniew Ziobro jest synem Jerzego Ziobry i Krystyny z domu Kornickiej. Spędził swoje dzieciństwo i okres szkolny w Krynicy. Matka Zbigniewa, Krystyna, pracowała jako stomatolog. Jego ojciec, Jerzy Ziobro, był lekarzem oraz dyrektorem sanatorium w Krynicy. Jerzy Ziobro był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) do roku 1990, kiedy to partia została rozwiązana. Od roku 1980 był także członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”. 

Zbigniew Ziobro ma rodzeństwo, ale nie są dostępne dokładne informacje na ich temat. Jego matka, Krystyna, jest również wnuczką Ryszarda Kornickiego, który był oficerem Armii Krajowej i żołnierzem Wolności i Niezawisłości (WiN). Zbigniew jest więc prawnukiem Władysława Kornickiego, który również odgrywał ważną rolę w historii Polski.

Zbigniew Ziobro odziedziczył nie tylko rodzinną tradycję medyczną i zaangażowanie zawodowe swojego ojca, ale również dziedzictwo patriotyczne i rodzinne związki z osobami, które odegrały istotną rolę w historii Polski. Jego dzieciństwo w Krynicy wpłynęło na jego życie oraz wybory zawodowe i polityczne, które później kształtowały jego karierę.

Zbigniew Ziobro – żona, dzieci

Zbigniew Ziobro, ceniony polityk i prawnik z Polski, od lat jest obecny na scenie politycznej kraju. Jego życie prywatne również jest dobrze znane opinii publicznej. Jest żonaty z Patrycją Kotecką, znaną dziennikarką, z którą ma dwóch synów: Jana, urodzonego w 2011 roku, oraz Andrzeja, który przyszedł na świat w 2015 roku. Rodzinne relacje są dla Ziobry ważnym aspektem życia, a wspólnie z żoną starają się zapewnić dzieciom wsparcie i stabilność, pomimo jego intensywnej działalności zawodowej.

Zbigniew Ziobro urodził się 18 sierpnia 1970 roku w Krakowie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i szybko zaangażował się w życie publiczne oraz polityczne. Karierę polityczną rozpoczął jako poseł na Sejm, pełniąc tę funkcję w różnych kadencjach od 2001 roku. Był także eurodeputowanym oraz ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym w różnych rządach od 2005 roku, z przerwą w latach 2007-2015, gdy zajmował inne stanowiska w administracji państwowej.

Po kontrowersjach i sporach wewnątrz swojej dotychczasowej partii, w 2012 roku Zbigniew Ziobro wspólnie z grupą zwolenników założył nowe ugrupowanie polityczne pod nazwą Solidarna Polska, której został prezesem. Partia ta odgrywa istotną rolę w polskim spektrum politycznym, koncentrując się na kwestiach sprawiedliwości, suwerenności i reformach instytucjonalnych.

Jego życiorys obejmuje nie tylko aktywność polityczną, ale także działalność zawodową w służbie publicznej oraz zaangażowanie społeczne. W 2023 roku Ziobro spotkała diagnoza raka przełyku, co stanowiło poważne wyzwanie zdrowotne i osobiste. Pomimo tego, że jego życie zawodowe jest intensywne, to sprawa zdrowia stała się priorytetem dla niego i jego rodziny.

Zbigniew Ziobro to postać, która budzi silne emocje w polskim społeczeństwie, będąc jednocześnie kontrowersyjnym politykiem i doświadczonym prawnikiem, który przez wiele lat kształtował polityczny krajobraz Polski.

Zbigniew Ziobro – Instagram

Zbigniew Ziobro jest obecny na platformie Instagram, gdzie prowadzi oficjalny profil pod nazwą @zbigniewziobro_official. Jego konto zyskało 491 obserwujących, podczas gdy sam obserwuje 6 użytkowników. Na swoim profilu umieścił dotychczas 2 posty.

Zbigniew Ziobro jest liderem partii politycznej Suwerenna Polska oraz posłem na Sejm. Dodatkowo pełni funkcję ministra w rządzie polskim. Jego obecność na Instagramie służy nie tylko do komunikacji z wyborcami, ale także do promowania swojej działalności politycznej oraz przekazywania informacji na tematy związane z jego stanowiskiem.

Platforma Instagram umożliwia Ziobro bezpośredni kontakt z publicznością, gdzie może dzielić się swoimi poglądami, osiągnięciami politycznymi oraz uczestniczyć w dyskusjach na tematy ważne dla społeczeństwa. Jest to również narzędzie do kreowania wizerunku publicznego oraz budowania swojej marki politycznej.

Poprzez aktywne korzystanie z Instagrama, Zbigniew Ziobro może efektywnie dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza młodszych użytkowników internetu, którzy preferują tę platformę do śledzenia najnowszych wydarzeń politycznych i publicznych.

Profil @zbigniewziobro_official stanowi więc ważny element strategii komunikacyjnej polityka, wspierając jego działania na rzecz społeczności i jego zaangażowanie w życie polityczne Polski.

Zbigniew Ziobro – gdzie mieszka?

Zbigniew Ziobro mieszkał głównie w dwóch miejscach: swoim rodzinnym mieście Krynicy-Zdroju oraz w Krakowie. W Krynicy-Zdroju spędził swoje dzieciństwo, gdzie jego ojciec, Jerzy Ziobro, pracował jako lekarz i dyrektor sanatorium. Matka Zbigniewa, Krystyna Kornicka, była stomatologiem. To właśnie tam, w malowniczym kurorcie położonym w Beskidzie Sądeckim, Zbigniew Ziobro spędził formacyjne lata, zanim rozpoczął swoją dalszą edukację i karierę zawodową.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Ziobro rozpoczął pracę zawodową, początkowo jako doradca ministra spraw wewnętrznych i administracji. Kraków stał się także ważnym punktem jego działalności politycznej, ponieważ to tutaj rozpoczęła się jego kariera parlamentarna i polityczna jako poseł na Sejm.

Mimo że jego życie zawodowe często wiązało się z obowiązkami w Warszawie i innych miastach, Kraków pozostał miejscem, które Zbigniew Ziobro uważa za swoje miejsce ojczyste i ważny punkt referencyjny. Jako urodzony w Krynicy-Zdroju, wiąże go silna więź z regionem Małopolski, a jako mieszkaniec Krakowa – z kulturalnym i intelektualnym centrum tej części Polski.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!