Strona główna » Wanda Nowicka – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

Wanda Nowicka – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

przez Jarosław Woźnicki
Wanda Nowicka - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki (1)

Wanda Hanna Nowicka, urodzona 21 listopada 1956 roku w Lublinie, jest polską działaczką społeczną, feministką oraz polityczką. W 1991 roku współzałożyła Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, której była pierwszą przewodniczącą do 2011 roku. Po zakończeniu pełnienia tej funkcji została honorową przewodniczącą federacji. Nowicka jest również współzałożycielką Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum, organizacji promującej neutralność światopoglądową państwa.

Kariera polityczna Nowickiej obejmuje kilka kadencji w polskim Sejmie. Była posłanką VII kadencji w latach 2011–2015, podczas której pełniła funkcję wicemarszałkini Sejmu. Ponownie została wybrana do Sejmu w IX kadencji (od 2019 roku) i kontynuuje swoją działalność parlamentarną również w X kadencji. Jej działalność polityczna i społeczna koncentruje się głównie na prawach kobiet oraz promowaniu równości i neutralności światopoglądowej.

Wanda Nowicka jest uznawana za jedną z czołowych postaci polskiego ruchu feministycznego, a jej wkład w rozwój praw kobiet i planowania rodziny w Polsce jest szeroko doceniany. Jej praca miała znaczący wpływ na kształtowanie polityki społecznej i prawnej w kraju.

Wanda Nowicka – kim jest?

Wanda Hanna Nowicka, urodzona 21 listopada 1956 roku w Lublinie, to polska działaczka społeczna, feministka oraz polityczka. Jest współzałożycielką Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, którą przewodniczyła od 1991 do 2011 roku, a obecnie pełni funkcję honorowej przewodniczącej. Działa również w Stowarzyszeniu na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. Od 2011 roku jest posłanką na Sejm VII, IX i X kadencji, pełniąc w latach 2011-2015 funkcję wicemarszałka Sejmu VII kadencji.

Wanda Nowicka ukończyła XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 1975 roku. Następnie studiowała filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1985-1993 pracowała jako nauczycielka łaciny, greki i angielskiego w warszawskich liceach. Prowadziła również zajęcia w Center for Women’s Global Leadership na Uniwersytecie Rutgersa oraz wykładała na podyplomowych studiach Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2016-2018 studiowała bioetykę na UW i filozofię na Sorbonie.

Wanda Nowicka angażuje się w działalność społeczną od 1990 roku, kiedy to współtworzyła Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. Rok później współzałożyła Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Współpracowała z holenderską Fundacją Kobiety na Falach, organizując wizytę statku „Langenort” we Władysławowie w 2003 roku. Była aktywna w Społecznym Komitecie Organizacji Pozarządowych Pekin 1995, uczestnicząc w międzynarodowej konferencji ONZ poświęconej prawom kobiet, gdzie wygłosiła oświadczenie dotyczące sytuacji kobiet w Europie Środkowej i Wschodniej. Koordynowała również sieć regionalną ASTRA oraz współpracowała z WHO i UNFPA jako ekspertka.

Wanda Nowicka brała udział w licznych konferencjach międzynarodowych poświęconych prawom człowieka, organizowanych przez agendy ONZ, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy oraz Uniwersytet Kalifornijski w Davis. Była również zaangażowana w działalność Kongresu Kobiet, zasiadając w radzie programowej stowarzyszenia. W 2008 roku została wyróżniona nagrodą University in Exile Award przez The New School za swoją działalność społeczną.

W 2009 roku Wanda Nowicka wniosła prywatny akt oskarżenia przeciwko Joannie Najfeld za pomówienie. Sąd pierwszej instancji uniewinnił Najfeld, a wyrok został utrzymany przez sąd drugiej instancji w 2012 roku.

Po uzyskaniu mandatu poselskiego w 2011 roku, Wanda Nowicka zrezygnowała z kierowania Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, obejmując funkcję honorowej przewodniczącej. W 2012 roku ustanowiła Nagrodę Kryształowego Świecznika dla osób i organizacji działających na rzecz świeckiego państwa.

Wanda Nowicka – wiek, wzrost, waga

Wanda Hanna Nowicka urodziła się 21 listopada 1956 roku w Lublinie. Obecnie ma 67 lat. Wanda Nowicka jest osobą znaną w polskiej polityce oraz działaczką społeczną. Od lat angażuje się w różne inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji kobiet w Polsce. Jej zaangażowanie w prawa kobiet oraz działalność na rzecz równości płci przyniosły jej uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Mierzy 170 centymetrów wzrostu. W ciągu swojej kariery politycznej pełniła różne funkcje, w tym także w parlamencie. Jej praca obejmuje szeroki zakres tematów, od praw człowieka po kwestie związane z ochroną zdrowia reprodukcyjnego. 

Wanda Nowicka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończyła studia z zakresu filologii klasycznej. Jej wykształcenie i doświadczenie zawodowe przyczyniły się do skutecznego prowadzenia działalności społecznej i politycznej. Zawsze dążyła do tworzenia przestrzeni, w której prawa kobiet są respektowane i chronione. 

Jest również współzałożycielką i wieloletnią prezeską Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, organizacji działającej na rzecz praw reprodukcyjnych. Jej działalność spotkała się z licznymi wyróżnieniami i nagrodami, które podkreślają jej wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Wanda Nowicka – życiorys i życie prywatne

Wanda Hanna Nowicka, urodzona 21 listopada 1956 roku w Lublinie, to polska działaczka społeczna, feministyczna i polityczna. Jest współzałożycielką i honorową przewodniczącą Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a także współzałożycielką Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. Była posłanką na Sejm VII, IX i X kadencji, a w latach 2011–2015 pełniła funkcję wicemarszałka Sejmu VII kadencji.

Wykształcenie i działalność dydaktyczna

Nowicka ukończyła XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 1975 roku. Studiowała filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako nauczycielka łaciny, greki i angielskiego w warszawskich liceach w latach 1985–1993. W latach 2007–2008 prowadziła zajęcia w Center for Women’s Global Leadership na Uniwersytecie Rutgersa. Była również wykładowczynią na podyplomowych studiach Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiowała bioetykę na UW i filozofię na Sorbonie w latach 2016–2018.

Działalność społeczna

W 1990 roku Nowicka współzałożyła Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. Rok później założyła Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, której była przewodniczącą. Współpracowała z holenderską Fundacją Kobiety na Falach i organizowała wizytę statku „Langenort” we Władysławowie w 2003 roku. Brała udział w zakładaniu Społecznego Komitetu Organizacji Pozarządowych Pekin 1995 i wygłosiła oświadczenie na konferencji ONZ w Pekinie. Była koordynatorką sieci ASTRA oraz ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia i UNFPA. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych prawom człowieka i była członkinią Kongresu Kobiet.

W 2008 roku została wyróżniona nagrodą University in Exile Award przez The New School za swoją działalność społeczną. W 2009 roku skierowała prywatny akt oskarżenia przeciwko Joannie Najfeld, która oskarżyła ją o współpracę z międzynarodowymi organizacjami aborcyjnymi i antykoncepcyjnymi. Sąd uniewinnił Najfeld, podkreślając, że organizacja Nowickiej otrzymywała dotacje od międzynarodowych koncernów farmaceutycznych.

W 2011 roku, po uzyskaniu mandatu poselskiego, Nowicka zrezygnowała z kierowania Federacją na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, stając się jej honorową przewodniczącą. Ustanowiła Nagrodę Kryształowego Świecznika dla osób i organizacji działających na rzecz świeckiego państwa.

Działalność polityczna

Nowicka była członkinią NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 i zaangażowała się w działalność polityczną po 1989 roku, współpracując z ugrupowaniami lewicowymi. Kilkakrotnie kandydowała w różnych wyborach, zdobywając mandat radnej sejmiku mazowieckiego w latach 1998–2002 oraz posłanki w 2011 roku z listy Ruchu Palikota. Pełniła funkcję wicemarszałka Sejmu VII kadencji, jednak w 2013 roku została wykluczona z klubu poselskiego Ruchu Palikota. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 nie zdobyła mandatu, a w 2015 bezskutecznie ubiegała się o reelekcję w Sejmie. W 2019 roku ponownie została posłanką, tym razem z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w ramach koalicji Lewica, i objęła przewodnictwo Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. W 2021 roku została członkinią Nowej Lewicy i wybrana na wiceprzewodniczącą tej partii. W wyborach w 2023 ponownie uzyskała mandat poselski.

Życie prywatne

Wanda Nowicka jest córką Kazimierza Nowickiego, więźnia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, oraz Ireny Witkowskiej. Jej ojczymem był Kazimierz Albin. Była żoną Światosława Floriana Nowickiego, z którym ma trzech synów: Floriana, Michała i Tymoteusza. Deklaruje znajomość kilku języków obcych, w tym angielskiego, rosyjskiego i francuskiego. Odznaczona greckim Orderem Honoru II klasy oraz wyróżniona wieloma nagrodami za działalność społeczną.

Wanda Nowicka – wykształcenie

Wanda Nowicka ukończyła XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 1975 roku. Następnie podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskała dyplom z filologii klasycznej. W latach 1985–1993 pracowała jako nauczycielka łaciny, greki i języka angielskiego w warszawskich liceach ogólnokształcących, przekazując swoją wiedzę młodzieży. 

W 2007 roku podjęła współpracę z Uniwersytetem Rutgersa, gdzie w Center for Women’s Global Leadership prowadziła zajęcia, wzbogacając swoje doświadczenie akademickie. W latach 2016–2017 była wykładowczynią na podyplomowych studiach Gender Studies w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie dzieliła się swoją wiedzą z zakresu problematyki genderowej.

Dążąc do poszerzenia swoich kompetencji, w latach 2016–2018 studiowała bioetykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz filozofię na jednym z paryskich uniwersytetów mieszczących się na Sorbonie. Jej wszechstronne wykształcenie obejmuje zarówno nauki humanistyczne, jak i specjalistyczne studia w dziedzinach etyki i filozofii, co czyni ją niezwykle kompetentną w wielu obszarach akademickich i społecznych.

Wykształcenie Wandy Nowickiej odzwierciedla jej zaangażowanie w rozwój intelektualny i zawodowy, co miało istotny wpływ na jej późniejszą działalność społeczną i polityczną. Jej kariera edukacyjna i zawodowa jest dowodem na jej wszechstronność oraz nieustanne dążenie do poszerzania horyzontów i pogłębiania wiedzy.

Wanda Nowicka – skąd pochodzi?

Wanda Hanna Nowicka, urodzona 21 listopada 1956 roku w Lublinie, jest polską działaczką społeczną, feministką i polityczką. W 1991 roku współzałożyła Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, której przewodniczyła do 2011 roku, a obecnie pełni funkcję honorowej przewodniczącej. Jest także współzałożycielką Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. Od 2011 roku jest posłanką na Sejm VII, IX i X kadencji, pełniąc w latach 2011-2015 funkcję wicemarszałka Sejmu.

Absolwentka XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim, Nowicka pracowała jako nauczycielka łaciny, greki i angielskiego w warszawskich liceach. Prowadziła także zajęcia w Center for Women’s Global Leadership na Uniwersytecie Rutgersa oraz wykładała na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała również bioetykę na UW i filozofię na Sorbonie.

Wanda Nowicka angażuje się w działalność społeczną od lat 90., współpracując z różnymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak WHO i UNFPA. Brała udział w licznych konferencjach poświęconych prawom człowieka, organizowanych przez ONZ i inne instytucje. Jest także zaangażowana w Kongres Kobiet.

W 2008 roku została wyróżniona nagrodą University in Exile Award przez The New School. W 2012 roku ustanowiła Nagrodę Kryształowego Świecznika, promującą świeckie państwo.

Wanda Nowicka – rodzice, rodzeństwo

Wanda Hanna Nowicka pochodzi z rodziny o trudnej i bogatej historii. Jest córką Kazimierza Nowickiego, który był więźniem niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych podczas II wojny światowej. Kazimierz Nowicki przeszedł przez piekło obozów, ale przetrwał i wrócił do Polski, gdzie założył rodzinę. Jego doświadczenia wojenne miały niewątpliwie wpływ na całą rodzinę, a także na postawę i zaangażowanie Wandy w kwestie praw człowieka i równości.

Matką Wandy jest Irena Witkowska, kobieta o silnym charakterze, która wspierała męża po jego powrocie z obozów i dbała o rozwój swoich dzieci. Irena miała ogromny wpływ na wychowanie Wandy, przekazując jej wartości takie jak empatia, odwaga i walka o sprawiedliwość. 

Po śmierci Kazimierza Nowickiego, matka Wandy, Irena, ponownie wyszła za mąż. Ojczymem Wandy został Kazimierz Albin, również mający za sobą trudne doświadczenia z okresu wojny. Albin był pierwszym Polakiem, któremu udało się uciec z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Jego historie o przetrwaniu i determinacji z pewnością były inspirujące dla młodej Wandy, wpływając na jej późniejsze zaangażowanie w działalność społeczną i polityczną.

Wanda Nowicka dorastała w rodzinie, która doświadczyła ogromnych tragedii, ale także wykazała się niezwykłą siłą i wolą przetrwania. Te doświadczenia rodzinne ukształtowały jej podejście do życia i pracy. Nie jest publicznie znane, czy Wanda ma rodzeństwo, gdyż informacje na ten temat nie są szeroko rozpowszechnione. Jednak wpływ jej rodziców i ojczyma jest wyraźnie widoczny w jej działalności i determinacji do walki o prawa człowieka oraz równość płci. 

Wanda Nowicka, wychowana w takim duchu, od lat angażuje się w działania na rzecz sprawiedliwości społecznej, praw kobiet i równości, pozostając wierną wartościom, które przekazali jej rodzice.

Wanda Nowicka – mąż, dzieci

Nowicka była aktywna w NSZZ „Solidarność” i współpracowała z ugrupowaniami lewicowymi po 1989 roku. Kilkakrotnie kandydowała w wyborach, zdobywając mandat radnej sejmiku mazowieckiego w latach 1998-2002 oraz posłanki w 2011 roku z listy Ruchu Palikota. Pełniła funkcję wicemarszałka Sejmu VII kadencji. W 2019 roku ponownie została posłanką, tym razem z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, i objęła przewodnictwo Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. W 2021 roku została członkinią Nowej Lewicy i wybrana na wiceprzewodniczącą tej partii. W wyborach w 2023 ponownie uzyskała mandat poselski.

Jej mężem był Światosław Florian Nowicki. Para ma trzech synów: Floriana, Michała i Tymoteusza. Florian był politykiem Polskiej Partii Pracy, Michał zaangażował się w działalność komunistyczną, a Tymoteusz dwukrotnie zdobył puchar świata w kick-boxingu. Wanda Nowicka deklaruje znajomość angielskiego, rosyjskiego i francuskiego oraz podstawową znajomość niemieckiego i włoskiego.

Wanda Nowicka – Instagram

Wanda Nowicka jest aktywna na Instagramie, gdzie jej konto @wandanowicka_ obserwuje ponad 12.4 tysiąca osób. Profil Wandy Nowickiej zawiera 12 tysięcy obserwujących, a sama obserwuje 220 użytkowników. Dotychczas opublikowała 430 postów, które dokumentują jej działalność jako działaczki społecznej oraz obrończyni zdrowia i praw kobiet.

Na jej Instagramie można znaleźć różnorodne treści dotyczące aktywności społecznej oraz wydarzeń związanych z prawami kobiet. Wanda Nowicka regularnie dzieli się swoimi poglądami i doświadczeniami na tematy związane z równością płci, zdrowiem kobiet oraz innymi kwestiami społecznymi i politycznymi, które są jej bliskie.

Profil Wandy Nowickiej na Instagramie nie tylko informuje o jej działalności publicznej, ale także służy jako platforma do budowania świadomości na temat ważnych spraw społecznych. Posty zawierają często elementy edukacyjne, informujące o wydarzeniach oraz inicjatywach, których jest częścią. Jej obecność w mediach społecznościowych umożliwia jej komunikację z szeroką publicznością oraz mobilizację do działań na rzecz zmian społecznych i politycznych.

Wanda Nowicka wykorzystuje Instagram nie tylko jako narzędzie do promocji swojej działalności, ale przede wszystkim jako platformę do angażowania i inspirowania ludzi do działań na rzecz wartości, którym jest oddana. Jej obecność w mediach społecznościowych jest ważnym elementem jej strategii komunikacyjnej, pozwalającym na dotarcie do szerokiego kręgu odbiorców z jej przesłaniem i ideami.

Wanda Nowicka – gdzie mieszka?

Wanda Hanna Nowicka, urodzona 21 listopada 1956 roku w Lublinie, to znana polska działaczka społeczna, feministka i polityczka. Od 1991 roku pełniła funkcję przewodniczącej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, a obecnie jest jej honorową przewodniczącą. Jest również jedną z założycielek Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. Od 2011 roku zasiada w Sejmie, reprezentując kolejne kadencje, w tym jako wicemarszałek Sejmu w latach 2011-2015.

Nowicka ukończyła XVII Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz studia z zakresu filologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka łaciny, greki i angielskiego w warszawskich szkołach średnich. Dodatkowo, prowadziła zajęcia w Center for Women’s Global Leadership na Uniwersytecie Rutgersa oraz wykładała na studiach podyplomowych Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2016-2018 kontynuowała naukę na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Sorbonie, gdzie studiowała bioetykę i filozofię.

Obecnie Wanda Nowicka mieszka w Gliwicach, gdzie kontynuuje swoją aktywność społeczną i polityczną. W ciągu swojej kariery brała udział w licznych międzynarodowych konferencjach dotyczących praw człowieka, reprezentując Polskę i angażując się w debaty na temat równouprawnienia, zdrowia reprodukcyjnego oraz laicyzmu. Jest także cenioną ekspertką współpracującą z organizacjami takimi jak WHO i UNFPA.

W 2008 roku została uhonorowana nagrodą University in Exile Award przez The New School za jej wkład w obronę praw człowieka i wolności. W 2012 roku wprowadziła Nagrodę Kryształowego Świecznika, wyróżniającą osoby i organizacje za działania na rzecz świeckiego państwa.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!