Strona główna » Ryszard Terlecki – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

Ryszard Terlecki – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

przez Jarosław Woźnicki
Ryszard Terlecki - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki  (2)

Ryszard Iwon Terlecki, urodzony 2 września 1949 roku w Krakowie, jest polskim historykiem, nauczycielem akademickim, dziennikarzem oraz politykiem o profesorskich kompetencjach w naukach humanistycznych. Pełnił funkcję posła na Sejm w VI, VII, VIII, IX i X kadencji. Przez osiem lat, od 2015 do 2023 roku, był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dodatkowo, zajmował stanowisko wicemarszałka Sejmu w VIII i IX kadencji.

Terlecki jest znany ze swojego zaangażowania zarówno w życie akademickie, jak i polityczne Polski. Jego kariera polityczna obejmuje wiele lat służby publicznej oraz aktywnego udziału w pracach parlamentarnych. Jako historyk i wykładowca, ma bogate doświadczenie w badaniach i nauczaniu, które zdobywał przez wiele lat pracy naukowej i dydaktycznej.

Jego wkład w życie polityczne obejmuje różnorodne inicjatywy legislacyjne i działania na rzecz rozwoju kraju. Terlecki jest ceniony zarówno przez kolegów z branży politycznej, jak i przez akademickich współpracowników, za profesjonalizm i skuteczność w działaniu.

Ryszard Terlecki – kim jest?

Ryszard Iwon Terlecki, urodzony 2 września 1949 roku w Krakowie, jest cenionym polskim historykiem, wykładowcą akademickim, dziennikarzem oraz doświadczonym politykiem. Jest profesorem nauk humanistycznych. Terlecki pełnił funkcję posła na Sejm w VI, VII, VIII, IX i X kadencji. W latach 2015–2023 był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a także wicemarszałkiem Sejmu w VIII i IX kadencji.

Terlecki wychował się w Krakowie, gdzie ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące. Następnie podjął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które zakończył w 1976 roku. W 1980 roku uzyskał stopień doktora, a w 1992 roku doktora habilitowanego. W 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Jego kariera akademicka zaowocowała osiągnięciem stanowiska profesora zwyczajnego w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Ponadto Terlecki był prorektorem Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum oraz wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Jest autorem wielu książek, w tym takich jak “Oświata i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii”, “Dyktatura zdrady. Polska w 1947 roku”, oraz “Profesorowie UJ w aktach UB i SB”. Jego prace naukowe są cenione zarówno w Polsce, jak i za granicą, przyczyniając się do pogłębiania wiedzy o historii Polski, szczególnie w kontekście edukacji, nauki oraz politycznych przemian.

Ryszard Terlecki jest również aktywnym uczestnikiem życia politycznego, odgrywając istotną rolę w polskim parlamencie jako lider klubu parlamentarnego oraz zajmując wysokie funkcje w Sejmie. Jego działalność obejmuje nie tylko sferę akademicką, lecz także szeroko pojętą działalność publiczną i polityczną, czyniąc go jedną z prominentnych postaci współczesnego życia intelektualnego i politycznego w Polsce.

Ryszard Terlecki – wiek, wzrost, waga

Ryszard Terlecki ma 74 lata i urodził się 2 września 1949 roku. Jego wzrost wynosi około 175 cm. Ryszard Terlecki to doświadczony polityk i działacz publiczny. Urodził się w Polsce i przez wiele lat pełnił różne funkcje w życiu publicznym. Jest znany z aktywnego zaangażowania w sprawy polityczne oraz działalność na rzecz społeczności lokalnych. Jego kariera obejmuje udział w różnych projektach legislacyjnych oraz działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego. Ryszard Terlecki jest także znany z licznych wystąpień publicznych, w których przedstawia swoje poglądy i idee na temat przyszłości kraju. Jego doświadczenie oraz znajomość wielu dziedzin życia publicznego czynią go ważną postacią w polskiej polityce. Jego wysoki wzrost i obecność na scenie politycznej są często komentowane przez media i obserwatorów życia publicznego. Ryszard Terlecki kontynuuje swoją działalność, angażując się w różne inicjatywy i projekty mające na celu rozwój kraju oraz dobro społeczności lokalnych.

Ryszard Terlecki – życiorys i życie prywatne

Ryszard Iwon Terlecki urodził się 2 września 1949 roku w Krakowie. Jest polskim historykiem, nauczycielem akademickim, dziennikarzem oraz doświadczonym politykiem, posłem na Sejm VI, VII, VIII, IX i X kadencji. Przez osiem lat, od 2015 do 2023 roku, pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a także był wicemarszałkiem Sejmu VIII i IX kadencji.

Terlecki wychował się w Krakowie i ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące oraz studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1980 roku uzyskał stopień doktora, a w 1992 habilitował się. W 2002 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Jego kariera akademicka obejmuje m.in. stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk oraz prorektora Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Jest autorem kilku książek, takich jak “Oświata i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii” czy “Dyktatura zdrady. Polska w 1947 roku”.

Działalność polityczna Terleckiego rozpoczęła się w czasach PRL, gdy brał udział w protestach studenckich i współpracował z podziemnymi strukturami opozycyjnymi, w tym z Komitetem Obrony Robotników i “Solidarnością”. Od 1991 roku był aktywny w polityce, związany m.in. z Koalicją Republikańską, Partią Chrześcijańskich Demokratów i Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym. W 2007 roku rozpoczął swoją karierę parlamentarną jako poseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Terlecki jest również cenionym publicystą i redaktorem. W latach 90. XX wieku pełnił funkcje redaktorskie w różnych czasopismach, w tym był redaktorem naczelnym dziennika “Nowiny” w Rzeszowie oraz przewodniczył radzie programowej Radia Kraków. Od 2000 do 2006 roku kierował Biurem Edukacji Publicznej IPN w Krakowie. Jest także wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.

W życiu prywatnym Terlecki jest synem znanego pisarza i dziennikarza Olgierda Terleckiego oraz Janiny Terleckiej. W młodości był aktywnym uczestnikiem ruchu hippisowskiego i znany był pod pseudonimem “Pies”. Jego życie osobiste było również związane z kulturą i sztuką; był krótko związany z wokalistką Kora (Olgą Jackowską). Jest dwukrotnie żonaty i ma troje dzieci z pierwszego małżeństwa.

Terlecki otrzymał szereg odznaczeń za swoją działalność naukową i publiczną, w tym Order Zasługi z Węgier i Order “Za zasługi” II stopnia z Ukrainy. Jego publikacje książkowe, takie jak “Miecz i tarcza komunizmu” czy “Solidarność 1980–1989”, są cenione za głęboką analizę historii Polski.

Ryszard Terlecki kontynuuje swoją pracę jako polityk i badacz, angażując się w ważne dla Polski tematy oraz przyczyniając się do życia kulturalnego i edukacyjnego kraju.

Ryszard Terlecki – wykształcenie

Ryszard Terlecki, urodzony 2 września 1949 roku w Krakowie, jest wybitnym polskim historykiem, nauczycielem akademickim, dziennikarzem oraz doświadczonym politykiem. Ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, a w 1976 roku zdobył tytuł magistra historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W kolejnych latach osiągnął kolejne stopnie naukowe: doktora w 1980 roku, doktora habilitowanego w 1992 roku oraz tytuł profesora w 2002 roku.

Jego kariera zawodowa obejmuje wiele prestiżowych stanowisk, w tym profesora zwyczajnego w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Pełnił także funkcję prorektora Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum oraz był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu od 2003 roku.

Ryszard Terlecki jest cenionym autorem licznych książek, w tym takich jak “Oświata i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii”, “Dyktatura zdrady. Polska w 1947 roku”, oraz “Profesorowie UJ w aktach UB i SB”. Jego prace badawcze skupiają się na historii Polski, edukacji oraz polityce. Jest także aktywnym politykiem, będąc posłem na Sejm w wielu kadencjach oraz pełniąc funkcje kierownicze w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości.

Terlecki jest osobą o szerokich zainteresowaniach intelektualnych i wieloaspektowej aktywności zawodowej, która obejmuje zarówno działalność akademicką, jak i publiczną. Jego wkład w naukę i życie polityczne Polski jest niezaprzeczalny, przyczyniając się do głębszego zrozumienia i dokumentowania historii oraz współczesnych wyzwań społecznych.

Ryszard Terlecki – skąd pochodzi?

Ryszard Terlecki pochodzi z Krakowa, miasta o bogatej historii i kulturze. Urodził się 2 września 1949 roku, co czyni go obecnie 74-letnim politykiem i liderem publicznym. Jego wzrost wynosi około 175 cm. Znany z aktywnej działalności politycznej, Ryszard Terlecki zdobywał doświadczenie i rozgłos jako decydująca postać w życiu publicznym Polski. Jego kariera obejmuje udział w kluczowych projektach legislacyjnych oraz pełnienie ważnych funkcji w administracji rządowej. Pochodzenie z Krakowa przyczyniło się do jego głębokiego zrozumienia lokalnych i narodowych spraw, a także do specyficznej wrażliwości na kwestie społeczne i kulturowe. Ryszard Terlecki jest również znany z licznych wystąpień publicznych, podczas których przedstawia swoje poglądy na temat rozwoju kraju oraz ważnych wyzwań politycznych. Jego wysoki wzrost i charakterystyczna prezencja sceniczna często przyciągają uwagę mediów i obserwatorów życia publicznego. Nieustannie angażuje się w inicjatywy służące dobru społecznemu i gospodarczemu, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę na rzecz wspierania rozwoju zarówno lokalnych społeczności, jak i całego kraju.

Ryszard Terlecki – rodzice, rodzeństwo

Ryszard Iwon Terlecki jest synem znanego pisarza i dziennikarza, Olgierda Terleckiego, który brał udział w bitwie o Monte Cassino i przez ponad trzydzieści lat był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Jego matką była Janina Terlecka, która zmarła w 2018 roku. Ryszard Terlecki ma rodzeństwo, jednak szczegółowe informacje na temat jego rodzeństwa nie są szeroko znane.

Olgierd Terlecki, ojciec Ryszarda, był cenionym pisarzem i dziennikarzem, którego życie zawodowe i osobiste było związane z wieloma ważnymi wydarzeniami historycznymi Polski. Jego udział w bitwie o Monte Cassino, jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej, jest często podkreślany jako symbol jego patriotyzmu i odwagi. Dodatkowo, długotrwała współpraca z Służbą Bezpieczeństwa, która trwała przez ponad trzydzieści lat, stanowi istotny element jego życiorysu, choć budzi kontrowersje i różne interpretacje.

Janina Terlecka, matka Ryszarda, była wsparciem i towarzyszką życiową Olgierda. Jej śmierć w 2018 roku była stratą dla rodziny Terleckich. Ryszard Terlecki, jako syn tak znanych i wybitnych postaci, odziedziczył nie tylko talent literacki i pasję do pisarstwa, ale również zaangażowanie w sprawy publiczne i kulturowe Polski.

Informacje o rodzeństwie Ryszarda Terleckiego nie są powszechnie dostępne, co sugeruje, że rodzina Terleckich może preferować zachowanie prywatności w tej sprawie. Ryszard Terlecki sam jest znany przede wszystkim ze swojej działalności politycznej, naukowej oraz publicystycznej, w której odgrywa aktywną rolę od wielu lat.

Ryszard Terlecki – żona, dzieci

W młodości Ryszard Terlecki był aktywnym uczestnikiem ruchu hippisowskiego, który odegrał istotną rolę jako prekursor tej subkultury w Polsce, zwłaszcza w warszawskim środowisku. Był znany pod pseudonimem “Pies”. W tamtym okresie był krótko związany z Olgą Ostrowską, późniejszą znaną wokalistką Kory, co również przyczyniło się do jego rozpoznawalności.

Ryszard Terlecki był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa ma troje dzieci. Jego życie osobiste odznacza się również bogatym życiem rodzinnym i towarzyskim.

Jego pierwsze małżeństwo przyniosło mu trójkę dzieci, które są istotnym elementem jego życia prywatnego. Terlecki znany jest z dbałości o wartości rodzinne oraz bliskie relacje z dziećmi.

Poza karierą akademicką i polityczną, Terlecki poświęca dużo uwagi życiu prywatnemu i rodzinie. Jego doświadczenia związane z ruchem hippisowskim oraz związkiem z KORĄ miały wpływ na jego późniejsze życie i działalność społeczną.

Terlecki jest postacią, która łączy w sobie różne aspekty życia – od zaangażowania w ruchy społeczne i kulturalne, po karierę akademicką i publiczną, a także zaangażowanie w życie rodzinne i towarzyskie. Jego historia osobista i działalność społeczna stanowią integralną część współczesnej historii Polski, odzwierciedlającą zmieniające się wartości i wyzwania społeczne na przestrzeni lat.

Ryszard Terlecki – gdzie mieszka?

Ryszard Terlecki deklaruje we wszystkich swoich oświadczeniach majątkowych, że zamieszkuje dom o powierzchni około 100 m², który jest własnością jego żony. Mieszkanie znajduje się w Krakowie, jednym z najważniejszych miast w Polsce o bogatej historii i kulturze. Terlecki, jako doświadczony polityk i działacz publiczny, wybrał Kraków na swoje miejsce zamieszkania, co jest dobrze znane ze względu na jego aktywność w życiu publicznym. Decyzja o zamieszkiwaniu w domu własności żony jest zgodna z przepisami dotyczącymi deklaracji majątkowych, które Terlecki regularnie składa. Kraków, jako stolica Małopolski, oferuje bogatą ofertę kulturalną, edukacyjną i rozrywkową, co czyni je atrakcyjnym miejscem do życia dla Terleckiego i jego rodziny. Wybór mieszkania w domu o powierzchni 100 m² odzwierciedla osobiste preferencje Terleckiego oraz jego zaangażowanie w życie społeczne i polityczne Krakowa i Polski. Jego obecność w tym mieście jest dobrze znana i często komentowana w kontekście jego działalności publicznej oraz decyzji dotyczących miejsca zamieszkania.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!