poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona główna » Marek Suski – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

Marek Suski – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

przez Jarosław Woźnicki
Marek Suski - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki  (1)

Marek Suski, ur. 11 czerwca 1958 roku w Grójcu, to doświadczony polityk pełniący funkcję sekretarza stanu. Jego kariera parlamentarna obejmuje cztery kolejne kadencje – IV, V, VI i VII oraz obecną VIII. Absolwent Pomaturalnego Studium Zawodowego o specjalizacji Technik Teatralny (1980). Od lat związany z partią Prawo i Sprawiedliwość, reprezentuje okręg 17 Radom, zdobywając w ostatnich wyborach zaufanie 69141 wyborców. Jest aktywnym członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Jego bogate doświadczenie w pracy legislacyjnej oraz zaangażowanie w sprawy publiczne stanowią fundament jego politycznej reputacji. Jego oddanie sprawom kraju oraz skrupulatność w realizacji celów partyjnych zyskały mu uznanie zarówno wśród kolegów, jak i wyborców. Marek Suski jest postacią znaną z profesjonalizmu i determinacji w działaniu, co czyni go cenionym liderem w politycznym środowisku.

Marek Suski – kim jest?

Marek Witold Suski, urodzony 11 czerwca 1958 roku w Grójcu, jest znaczącą postacią w polskiej polityce. Jego droga życiowa i kariera polityczna wyznaczają wyjątkowy szlak aktywności publicznej. Jest on absolwentem Pomaturalnego Studium Zawodowego Technik Teatralnych w Warszawie, gdzie zdobył solidne podstawy edukacyjne. Po ukończeniu nauki, przez pewien czas pracował w renomowanym Teatrze Wielkim w Warszawie, zanim podjął działalność w zakładzie rzemieślniczym do początku lat 90. Jego związek z kulturą nie był jednak krótkotrwały, gdyż w latach 1993–1996 kierował Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Tarczynie.

Polityczne pasje Marka Suskiego rozbudziły się w kolejnych latach, kiedy to pełnił funkcję dyrektora filii biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego w Radomiu. W tym okresie również aktywnie działał w spółce akcyjnej „Srebrna”. Jego zaangażowanie w życie polityczne znalazło odbicie w jego udziale w tworzeniu ugrupowań politycznych, począwszy od Porozumienia Centrum, aż po współtworzenie partii Prawo i Sprawiedliwość.

Suski odniósł sukcesy jako poseł na Sejm, zasiadając w nim nieprzerwanie od IV do X kadencji. Jego działalność w parlamencie była niezwykle aktywna i różnorodna. Przez wiele lat pełnił ważne funkcje, w tym przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, gdzie jego zaangażowanie w pracę legislacyjną było szczególnie doceniane. W 2017 roku został mianowany szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, co stanowiło kolejny etap w jego politycznej karierze.

Po odejściu ze stanowiska rządowego, Suski kontynuował swoją aktywność polityczną, stając się wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W 2021 roku objął stanowisko przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Radia, demonstrując swoje zaangażowanie w sprawy kulturalne i medialne. Jego determinacja i skuteczność zostały docenione również przez premiera Mateusza Morawieckiego, który powołał go do Rady Doradców Politycznych.

W ostatnich wyborach parlamentarnych w 2023 roku Marek Suski ponownie uzyskał mandat poselski, co potwierdziło jego silną pozycję w polskim życiu publicznym. W Sejmie X kadencji został przewodniczącym Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, gdzie jego doświadczenie i zaangażowanie stanowią istotny wkład w kształtowanie polityki państwa. Marek Suski pozostaje jedną z kluczowych postaci polskiej sceny politycznej, kontynuując swój niezmiennie aktywny udział w życiu publicznym kraju.

Marek Suski – wiek, wzrost, waga

Marek Suski, urodzony 11 czerwca 1958 roku, teraz liczy sobie 65 lat. Wzrost tego pana szacuje się na 175 centymetrów. Jest to mężczyzna, który przez lata zdobył doświadczenie życiowe i ekspercką wiedzę w wielu dziedzinach. Jego wiek, łącząc dojrzałość z energią, stanowi inspirację dla wielu ludzi. Osoba o wysokości 175 centymetrów, posiadająca tak bogate doświadczenie, stanowi niezaprzeczalny autorytet. Jego obecność w przestrzeni publicznej budzi szacunek i podziw, a jego wkład w różne dziedziny życia społecznego jest nieoceniony. Marek Suski jest symbolem dojrzałości, mądrości i determinacji. Jego wysokość 175 centymetrów nie tylko podkreśla jego fizyczną obecność, ale również symbolizuje jego dążenie do osiągania wyższych celów. Jest osobą, która zawsze dąży do doskonałości i nieustannie rozwija się, niezależnie od wieku. Jego historia życia inspiruje innych do ciągłego dążenia do samorealizacji i rozwoju osobistego.

Marek Suski – życiorys i życie prywatne

Marek Suski, urodzony 11 czerwca 1958 roku w Grójcu, to wybitny polityk o długiej i bogatej karierze. Absolwent Pomaturalnego Studium Zawodowego, został w Sejmie IV-VIII kadencji jako poseł z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość. Jest również cenionym specjalistą w dziedzinie marketingu.

Rozpoczynając swoją karierę polityczną w 1990 roku, Marek Suski współtworzył i aktywnie działał w Porozumieniu Centrum. Jednak to wraz z braćmi Kaczyńskimi – Jarosławem i Lechem – założył partię PiS w czerwcu 2001 roku, co stanowiło przełomowy moment w historii polskiej polityki. Od tego czasu nieprzerwanie zasiadał w polskim parlamencie.

W Sejmie V kadencji pełnił ważne funkcje, w tym przewodniczącego sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz członka Komisji Skarbu Państwa. Odznaczał się także aktywnością w komisji nadzwyczajnej, zajmującej się ustawami dotyczącymi historii narodowej i dziedzictwa.

W lipcu 2016 roku został wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. Amber Gold, co świadczy o jego zaangażowaniu w walkę z przestępczością gospodarczą. Jednakże, gdy Mateusz Morawiecki objął stanowisko premiera, Marek Suski został powołany na szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, gdzie pełnił rolę sekretarza stanu.

Poza bogatą karierą polityczną, Marek Suski prowadzi życie rodzinne. Jest mężem i ojcem dwójki dzieci, Leny i Piotra, co pokazuje, że mimo intensywnego zaangażowania w życie publiczne, znajduje czas na bliskie relacje rodzinne.

Jego życiorys świadczy o determinacji i zaangażowaniu w służbę publiczną oraz w obronę wartości narodowych. Marek Suski pozostaje ważną postacią w polskiej polityce, będąc jednocześnie oparciem dla swojej rodziny i społeczności, którą reprezentuje.

Marek Suski – wykształcenie

Marek Suski, absolwent szkoły średniej policealnej, specjalizującej się w technice teatralnej, ukończył Pomaturalną Szkołę Technik Teatralnych. Jego zawodowa droga rozpoczęła się w renomowanym Teatrze Wielkim w Warszawie, po czym kontynuował pracę w zakładzie rzemieślniczym. Przez wiele lat, do 2001 roku, był członkiem ugrupowania Porozumienie Centrum. Od momentu wstąpienia do Prawa i Sprawiedliwości w 2001 roku, aktywnie uczestniczy w życiu politycznym partii. Pełnił funkcję członka komitetu politycznego PiS oraz przewodniczącego zarządu okręgu radomskiego.

W latach 1997-1999 kierował filią biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego w Radomiu, co dało mu szansę na bezpośrednią interakcję z lokalną społecznością. Dodatkowo, był zaangażowany w działalność spółki Srebrna, gdzie pełnił funkcję członka rady nadzorczej w latach 2000-2001.

Marek Suski jest doświadczonym politykiem, pełniącym rolę posła od 2001 roku, obejmując kolejne kadencje parlamentu (IV-X). Jego praca w Sejmie skupia się głównie wokół Komisji Skarbu Państwa, której był przewodniczącym. Ponadto, zajmował stanowiska przewodniczącego Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, wiceprzewodniczącego Komisji ds. Służb Specjalnych oraz Komisji Śledczej ds. Grupy Amber Gold.

W latach 2017-2019 pełnił funkcję szefa gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. Obecnie, w IX kadencji Sejmu, Marek Suski jest przewodniczącym sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członkiem Komisji ds. Służb Specjalnych. Jego wszechstronne doświadczenie oraz aktywność polityczna czynią go jednym z kluczowych graczy w życiu publicznym Polski.

Marek Suski – skąd pochodzi?

Marek Suski urodził się w malowniczym miasteczku Grójec, usytuowanym w wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim. Położone jest ono około 40 kilometrów na południe od stolicy kraju, Warszawy. Grójec jest zarówno stolicą powiatu miejsko-wiejskiego Grójec, jak i powiatu grójeckiego. Liczba mieszkańców miasta wynosi około 16 674, co czyni je stosunkowo średniej wielkości ośrodkiem. Otoczenie Grójca znane jest z tego, że jest to największy obszar uprawy jabłek w Polsce, co nadaje regionowi swoisty charakter i ekonomiczne znaczenie. To właśnie z tego uroczego miasteczka pochodzi Marek Suski, wybitny polityk i działacz publiczny, którego aktywność polityczna odcisnęła znaczące piętno na polskiej scenie politycznej. Jego korzenie związane są z tym obszarem, który ma swoje unikalne cechy i bogatą historię.

Marek Suski – rodzice, rodzeństwo

Marek Suski, syn Janusza i Aliny Adamczyk, odnosi się do nich z głębokim szacunkiem i wdzięcznością. Rodzice ci, Janusz i Alina, stanowią fundament jego życia, przekazując mu wartości, które kształtują jego osobowość i postawę. W domu, gdzie wyrastał, panowała atmosfera miłości, wsparcia i zrozumienia, co przyczyniło się do jego harmonijnego rozwoju. W rodzeństwie, Marek czerpał siłę i inspirację z relacji z braćmi i siostrami, ucząc się dzielić, kompromisów i wzajemnego szacunku. Jego rodzice, Janusz i Alina, byli nie tylko jego opiekunami, ale także przewodnikami życiowymi, którzy kierowali go na drodze do samorealizacji i sukcesu. Ich poświęcenie i oddanie sprawiły, że Marek ma silne podstawy moralne i etyczne, które towarzyszą mu we wszystkich dziedzinach życia.

Marek Suski, będąc synem Janusza i Aliny Adamczyk, nie zapomina o swoich korzeniach i wartościach, które otrzymał od swoich rodziców. Jego wdzięczność i szacunek dla nich są niezmiennie głębokie, a ich obecność w jego życiu stanowi nieocenioną wartość. Dzięki ich wsparciu i miłości, Marek stał się człowiekiem, którego wartości są fundamentem jego sukcesów i osiągnięć.

Marek Suski – żona, dzieci

W rejestrze korzyści poseł Marek Suski ujawnił, że jego małżonka, Elżbieta Suska, pełni funkcję nauczycielki w jednym z przedszkoli w Grójcu. Jest to istotne spostrzeżenie, sugerujące, że choć Suski jest prominentnym politykiem, to jego żona zaangażowana jest w ważną sferę społeczną, jaką jest edukacja przedszkolna.

Para ma dwójkę dzieci: syna o imieniu Piotr oraz córkę o imieniu Lena. Warto zauważyć, że obydwoje są już osobami dorosłymi, co podkreśla etap dojrzałości i samodzielności w życiu rodzinnym Marka Suskiego.

Ta informacja została podana przez Marka Suskiego podczas udziału w Narodowym Marszu Papieskim, który miał miejsce w Warszawie dnia 2 kwietnia 2024 roku. Jest to istotne, gdyż pokazuje, że pomimo zajęć związanych z życiem publicznym i politycznym, Suski znajduje czas, by wziąć udział w wydarzeniach o charakterze społecznym i kulturowym, tak ważnych dla polskiego społeczeństwa. To także ukazuje jego wartości rodzinne oraz związanie z tradycją i duchowym dziedzictwem narodowym, co wyraża poprzez udział w marszu, zorganizowanym ku czci papieża.

Marek Suski – Instagram

Marek Suski, polityk o bogatej historii działalności publicznej, nie posiada konta na platformie społecznościowej Instagram. Pomimo swojej obecności w sferze politycznej i medialnej, Suski wybrał nieuczestniczenie w tej konkretnie sieci społecznościowej. Decyzja ta może być interpretowana na różne sposoby, jednak nie ma wątpliwości co do jego znaczenia jako postaci publicznej.

Suski, w przeciwieństwie do niektórych swoich kolegów z politycznej sceny, nie angażuje się w tworzenie i publikowanie treści na Instagramie. Jest to zrozumiałe, biorąc pod uwagę różnorodność i złożoność jego obowiązków oraz intensywność życia publicznego. Dla niego istotne jest skupienie na sprawach politycznych oraz skuteczne zarządzanie obowiązkami, co może wymagać ograniczenia czasu poświęconego na interakcję z sieciami społecznościowymi.

Jego brak obecności na Instagramie nie zmienia jednak faktu, że jest to ceniony i aktywny polityk, którego wkład w życie publiczne jest powszechnie uznawany. Jego decyzja o unikaniu tego konkretnego medium społecznościowego nie wpływa na jego reputację czy skuteczność w wykonywaniu obowiązków. W końcu, to, jak polityk wybiera komunikować się z publicznością, zawsze pozostaje kwestią indywidualną i zależy od jego własnych preferencji oraz strategii komunikacyjnej.

Marek Suski – gdzie mieszka?

Na co dzień Marek Suski, znany polityk i poseł, zamieszkuje w urokliwym miasteczku Grójec, głęboko zakorzenionym w regionie radomskim. To tutaj, w otoczeniu malowniczych krajobrazów i bogatej historii, Suski czuje się jak w domu. Jego związki z Grójcem i całym okolicznym obszarem radomskim są silne i trwałe. To właśnie tutaj, w sercu Mazowsza, polityk ten znajduje inspirację do działania i kontynuowania swojej misji publicznej. Grójec, z licznymi udogodnieniami oraz bliskością natury, stanowi dla Suskiego nie tylko miejsce zamieszkania, lecz także źródło wsparcia społecznego i lokalnej tożsamości. Jego aktywność polityczna opiera się na bliskim kontakcie z mieszkańcami tego obszaru oraz na zrozumieniu ich potrzeb i problemów. Dzięki temu, jako poseł, jest w stanie skutecznie reprezentować interesy swojego regionu w polskim parlamencie. Mieszkanie w Grójcu umożliwia Suskiemu także aktywne uczestnictwo w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym, co dodatkowo pogłębia jego więź z tym regionem. To tutaj, w sercu Mazowsza, Marek Suski znalazł swoje miejsce na ziemi, gdzie może aktywnie działać na rzecz swoich wyborców i społeczności lokalnej.

fot. Marek Suski @Facebook/Instagram

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!