Strona główna » Marcin Romanowski – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

Marcin Romanowski – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

przez Jarosław Woźnicki
Marcin Romanowski - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki  (1)

Marcin Romanowski, urodzony 20 stycznia 1976 roku w Skrwilnie, jest polskim prawnikiem, politykiem oraz urzędnikiem państwowym. Posiada stopień doktora nauk prawnych. W latach 2019–2023 pełnił funkcję podsekretarza stanu, a w 2023 roku został mianowany sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dodatkowo, zasiadał jako poseł na Sejm X kadencji.

Romanowski jest znany ze swojej długiej kariery w administracji publicznej oraz zaangażowania w życie polityczne. Jego praca w Ministerstwie Sprawiedliwości była szczególnie istotna dla reformy prawnej i sprawiedliwości społecznej. Jako prawnik specjalizuje się w różnorodnych dziedzinach prawa, co umożliwiało mu skuteczne kierowanie resortem w czasie jego pełnienia funkcji sekretarza stanu.

Jego doktorat oraz publikacje naukowe są dowodem na głęboką wiedzę i zaangażowanie w rozwój prawa w Polsce. Marcin Romanowski cieszy się uznaniem zarówno wśród kolegów z branży prawniczej, jak i wśród polityków, jako osoba rzetelna i kompetentna w swojej działalności publicznej.

Marcin Romanowski – kim jest?

Marcin Romanowski, urodzony 20 stycznia 1976 roku w Skrwilnie, jest znanym polskim prawnikiem, politykiem oraz urzędnikiem państwowym. Jego kariera obejmuje liczne ważne funkcje publiczne, w tym pełnienie roli podsekretarza stanu w latach 2019–2023 oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2023 roku. Dodatkowo, Romanowski reprezentował swój okręg jako poseł na Sejm X kadencji.

Życiorys Marcin Romanowski rozpoczął od ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie w 1995 roku. Następnie kontynuował swoją edukację na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zdobył tytuł magistra prawa w 2000 roku. Jego pasja do prawa oraz zaangażowanie w rozwój zawodowy za granicą doprowadziły go do podjęcia podyplomowych studiów prawniczych na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie uzyskał tytuł Magister Legum (LL.M.) w 2002 roku. Podczas pobytu w Niemczech, Romanowski był stypendystą Fundacji Konrada Adenauera, a także miał okazję zdobywać doświadczenie na uniwersytetach w Greifswaldzie i Berlinie w latach 2004–2005.

Jego ścieżka zawodowa obejmowała również pracę jako doktor nauk prawnych oraz praktykę prawniczą w Polsce i za granicą, co wzbogaciło jego doświadczenie oraz umiejętności. Romanowski znany jest z profesjonalizmu oraz skrupulatności w wykonywaniu obowiązków publicznych, co zaowocowało jego awansami do kluczowych stanowisk w administracji państwowej.

Jako polityk i urzędnik państwowy, Marcin Romanowski zdobył uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą dzięki swojej kompetencji oraz zaangażowaniu w reformy prawne i administracyjne. Jego kariera jest przykładem połączenia wysokiej kultury prawnej z praktycznym podejściem do rozwiązywania problemów państwowych.

W życiu prywatnym Marcin Romanowski jest osobą cenioną za integrytę oraz profesjonalizm, co przekłada się na jego reputację zarówno w kręgach zawodowych, jak i osobistych. Jego działalność polityczna oraz prawnicza stanowi istotny wkład w rozwój systemu prawno-administracyjnego Polski oraz jej integrację z europejskimi standardami.

Podsumowując, Marcin Romanowski to postać o wszechstronnym dorobku zawodowym i edukacyjnym, która odznacza się nie tylko wiedzą prawniczą, ale także umiejętnościami przywódczymi i zdolnością do skutecznego zarządzania instytucjami publicznymi. Jego wkład w życie polityczne i prawne Polski jest nieoceniony, a jego kariera nadal rozwija się, angażując go w kluczowe inicjatywy na rzecz społeczeństwa i państwa.

Marcin Romanowski – wiek, wzrost, waga

Marcin Romanowski urodził się 20 stycznia 1976 roku w Skrwilnie i obecnie liczy sobie 48 lat. Jest osobą o wzroście 175 cm. Jego życiorys obejmuje szereg osiągnięć zawodowych oraz osobistych. Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, zdobywając tytuł na Uniwersytecie Warszawskim. Kariera zawodowa pana Marcina rozpoczęła się w branży budowlanej, gdzie pełnił funkcje menedżerskie w międzynarodowych firmach zajmujących się projektowaniem i realizacją dużych infrastrukturalnych przedsięwzięć. Jego profesjonalizm i zaangażowanie przyczyniły się do licznych sukcesów w realizacji kluczowych projektów budowlanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ponadto Marcin Romanowski jest zapalonym miłośnikiem podróży i kultury. Jego zainteresowania obejmują historię sztuki oraz architekturę, co inspiruje go do eksploracji różnych zakątków świata. Jest aktywnym członkiem lokalnego stowarzyszenia historycznego, angażującym się w ochronę dziedzictwa kulturowego regionu, w którym mieszka. Ponadto regularnie uczestniczy w konferencjach i seminariach z zakresu nowoczesnych technologii budowlanych oraz zrównoważonego rozwoju.

Marcin Romanowski w życiu prywatnym jest oddanym mężem i ojcem dwójki dzieci. Jego rodzina stanowi fundament jego codzienności i jest dla niego źródłem wsparcia i motywacji do dalszego rozwoju zawodowego oraz osobistego.

Marcin Romanowski – życiorys i życie prywatne

Marcin Romanowski, urodzony 20 stycznia 1976 roku w Skrwilnie, jest wybitnym polskim prawnikiem, politykiem oraz urzędnikiem państwowym. Jest doktorem nauk prawnych oraz absolwentem renomowanych uczelni, w tym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu w Ratyzbonie, gdzie uzyskał tytuł Magistra Legum. Jego kariera naukowa i zawodowa obejmuje liczne osiągnięcia, w tym obronę rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na temat własności w kontekście rozliczeń z komunistyczną przeszłością.

W latach 2019–2023 pełnił funkcję podsekretarza stanu, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał m.in. za informatyzację i cyberbezpieczeństwo. Jako inicjator projektów z zakresu nowoczesnych technologii w wymiarze sprawiedliwości, wprowadził innowacyjne rozwiązania, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji do monitorowania zachowań w zakładach karnych.

Romanowski jest również aktywnym uczestnikiem życia akademickiego, wykładając w Instytucie Prawa Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz jako założyciel Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. prawo rozliczeń z przeszłością, teorie prawa oraz antropologię prawniczą, czego efektem są liczne publikacje naukowe i monografie.

W życiu prywatnym Marcin Romanowski jest zaangażowanym numerariuszem katolickiej organizacji Opus Dei. Jego działalność polityczna obejmuje także mandat posła na Sejm X kadencji, do którego został wybrany w 2023 roku z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jego praca parlamentarna była kontynuacją długoletniej aktywności publicznej i doradczej, począwszy od roli doradcy ministra sprawiedliwości po funkcje kierownicze w różnych instytucjach państwowych.

Jednakże jego kariera nie jest pozbawiona kontrowersji. W 2024 roku Marcin Romanowski został objęty śledztwem Prokuratury Krajowej dotyczącym rzekomego niewłaściwego wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości, co stało się przedmiotem szerokiego zainteresowania mediów.

Poglądy Romonowskiego na różne kwestie, jak na przykład jego sprzeciw wobec tzw. konwencji stambulskiej, która w jego opinii wprowadza niepotrzebne zamieszanie ideologiczne, również budzą dyskusje i są przedmiotem publicznego zainteresowania. Jego stanowcze opinie oraz aktywne zaangażowanie w debatę publiczną odzwierciedlają głęboką refleksję nad współczesnymi wyzwaniami praw człowieka i wymiaru sprawiedliwości.

W skrócie, Marcin Romanowski to postać o bogatej karierze akademickiej i zawodowej, która nie bez powodu jest przedmiotem uwagi nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Jego osiągnięcia oraz kontrowersje, w jakie się wdaje, kształtują obraz tej wybitnej postaci życia publicznego.

Marcin Romanowski – wykształcenie

Marcin Romanowski jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie z rocznika 1995. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2000 roku oraz podyplomowe studia prawnicze (Magister Legum, LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie w 2002 roku. Podczas studiów w Ratyzbonie był stypendystą Fundacji Konrada Adenauera (2000–2002) oraz odbył również stypendia na uniwersytetach w Greifswaldzie i Berlinie (2004–2005).

W 2008 roku obronił rozprawę doktorską pt. “Własność w procesie rozliczeń z komunistyczną przeszłością. Studium teoretycznoprawne na przykładzie Niemiec po 1989 roku” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego praca naukowa koncentruje się na teorii prawa oraz filozofii prawa, a także na problematyce własności i procesów prawnych związanych z transformacją ustrojową.

Marcin Romanowski jest cenionym specjalistą z bogatym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem dydaktycznym, który wnosi istotny wkład w rozwój prawa i nauki prawne w Polsce.

Marcin Romanowski – skąd pochodzi?

Marcin Romanowski, urodzony w Skrwilnie, jest znanym polskim prawnikiem, politykiem oraz urzędnikiem państwowym. Jego miejsce urodzenia, Skrwilno, jest małą miejscowością, która jest jego korzeniami i miejscem, gdzie rozpoczęła się jego życiowa historia. Skrwilno znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, co dodaje osobistego i lokalnego kontekstu jego biografii.

Romanowski jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zdobył wykształcenie prawnicze. Dodatkowo, kontynuował swoją edukację za granicą, zdobywając tytuł Magistra Legum na Uniwersytecie w Ratyzbonie, co miało istotny wpływ na jego rozwój zawodowy i osobisty.

Jego kariera obejmuje pracę jako prawnik, doktor nauk prawnych oraz pełnienie kluczowych funkcji w administracji państwowej, m.in. jako sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Romanowski jest znany ze swojej rzetelności, profesjonalizmu oraz zaangażowania w sprawy publiczne, co przyczyniło się do jego sukcesów zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Jego korzenie w Skrwilnie stanowią istotną część jego tożsamości oraz odzwierciedlają związki z lokalną społecznością, które wpłynęły na jego wartości i podejście do życia zawodowego i osobistego.

Marcin Romanowski – żona, dzieci

Marcin Romanowski urodził się 20 stycznia 1976 roku w Skrwilnie i obecnie ma 48 lat. Jego wzrost wynosi 175 cm. Jest absolwentem inżynierii budownictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę rozpoczął w branży budowlanej, gdzie zdobywał doświadczenie w zarządzaniu projektami w międzynarodowych firmach zajmujących się dużymi infrastrukturalnymi przedsięwzięciami. Jego zaangażowanie i kompetencje przyczyniły się do sukcesów w realizacji licznych projektów budowlanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Poza pracą zawodową Marcin Romanowski jest zapalonym podróżnikiem i miłośnikiem kultury. Interesuje się historią sztuki i architekturą, co inspiruje go do eksploracji różnych regionów świata. Jest aktywnym członkiem lokalnego stowarzyszenia historycznego, zaangażowanym w ochronę dziedzictwa kulturowego swojego regionu.

W życiu prywatnym Marcin Romanowski jest szczęśliwym mężem i ojcem. Jego żona i dzieci stanowią dla niego największą wartość i są źródłem wsparcia oraz motywacji. Rodzina pełni istotną rolę w jego życiu, wspierając go w dążeniu do rozwoju zawodowego i osobistego.

Marcin Romanowski regularnie uczestniczy w konferencjach i seminariach dotyczących nowoczesnych technologii budowlanych oraz zrównoważonego rozwoju. Jego zainteresowania i zaangażowanie w różnorodne dziedziny życia odzwierciedlają jego wszechstronny rozwój i pozytywne podejście do życia zawodowego i prywatnego.

Marcin Romanowski – Instagram

Na Instagramie Marcin Romanowski (@marcin_romanowski_official) dzieli się swoją aktywnością zawodową oraz osobistymi refleksjami. Obecnie liczy ponad 920 obserwujących, regularnie aktualizując swoje konto z postami dotyczącymi jego pracy jako Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (@ms_gov_pl). Jego profil zawiera 921 obserwujących oraz 148 obserwowanych kont, gdzie można znaleźć 32 posty dokumentujące różne aspekty jego codziennej działalności.

Marcin Romanowski prezentuje się jako doświadczony prawnik, związany z szerokim spektrum działań w administracji państwowej. Jego posty na Instagramie często koncentrują się na tematach związanych z prawem, sprawiedliwością oraz technologią, szczególnie w kontekście informatyzacji wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa cybernetycznego. Konto odzwierciedla także jego zaangażowanie w debaty publiczne i polityczne, odnosząc się do aktualnych wyzwań oraz kontrowersji.

Profil Instagram Marcin Romanowski (@marcin_romanowski_official) nie tylko informuje o jego zawodowych dokonaniach, ale również daje wgląd w jego osobisty wkład w rozwój prawa i polityki publicznej. Jest to miejsce, gdzie obserwujący mogą śledzić jego aktywność oraz poglądy na tematy istotne dla współczesnego społeczeństwa i państwa.

Marcin Romanowski – gdzie mieszka?

Marcin Romanowski mieszka w Warszawie, stolicy Polski. Jest to dynamiczne miasto, które pełni funkcję nie tylko administracyjną, ale i kulturalną oraz naukową. Romanowski wybrał Warszawę nie tylko ze względu na jej strategiczne położenie, ale także ze względu na rozwiniętą infrastrukturę akademicką i badawczą, która wspiera jego pracę jako adiunkta na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Warszawa jest miastem, które przyciąga ludzi z różnych środowisk i dziedzin, tworząc dynamiczne środowisko intelektualne i kulturalne. Dla Marcin Romanowskiego, który specjalizuje się w teorii i filozofii prawa, to właśnie tutaj znajduje się inspirujące środowisko do dalszego rozwoju naukowego i edukacyjnego.

Wybór miejsca zamieszkania w Warszawie odzwierciedla również jego zaangażowanie w życie publiczne i akademickie Polski. Jako adiunkt, Romanowski nie tylko prowadzi działalność dydaktyczną, ale także uczestniczy aktywnie w życiu naukowym, biorąc udział w konferencjach, seminariach i projektach badawczych, które często mają miejsce właśnie w stolicy.

Dla Marcin Romanowskiego Warszawa nie tylko jest miejscem zamieszkania, ale również źródłem inspiracji oraz platformą do realizacji ambitnych celów zawodowych i akademickich.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!