Strona główna » Krzysztof Śmiszek – kim jest, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, co nim wiemy?

Krzysztof Śmiszek – kim jest, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, co nim wiemy?

przez Jarosław Woźnicki
Krzysztof Śmiszek - kim jest, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, co nim wiemy (1)

Krzysztof Jan Śmiszek, urodzony 25 sierpnia 1979 roku w Stalowej Woli, to wybitny polski prawnik, polityk oraz nauczyciel akademicki. Jego działalność obejmuje również aktywizm na rzecz praw człowieka i praw mniejszości. Śmiszek jest doktorem nauk prawnych oraz współzałożycielem i byłym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Dodatkowo, pełnił funkcję posła na Sejm IX i X kadencji, a obecnie jest wiceprzewodniczącym partii Nowa Lewica. Od 2023 roku zajmuje stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jego zaangażowanie w walkę o prawa człowieka i równość oraz jego osiągnięcia w dziedzinie prawa przynoszą mu uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Śmiszek jest uznawany za autorytet w dziedzinie prawa i polityki, a jego wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest nieoceniony. Jego kariera jest przykładem poświęcenia dla dobra społeczeństwa oraz dążenia do tworzenia bardziej sprawiedliwego i równego świata.

Krzysztof Śmiszek – kim jest?

Krzysztof Jan Śmiszek to osoba o wszechstronnym dorobku zawodowym i społecznym, urodzona 25 sierpnia 1979 roku w Stalowej Woli. Jest adwokatem, politykiem, nauczycielem akademickim oraz aktywnym działaczem na rzecz praw człowieka i praw mniejszości. Posiada tytuł doktora nauk prawnych. Śmiszek jest także współzałożycielem i byłym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 roku, kontynuował naukę na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego, zdobywając dyplom w 2006 roku. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2016 roku na macierzystym wydziale, broniąc pracy pt. “Europejski standard równości a prawo polskie. Aspekt materialny i instytucjonalny”, przygotowanej pod kierunkiem prof. Mirosława Wyrzykowskiego.

Przez wiele lat pracował jako prawnik m.in. w biurze pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn oraz w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był także ekspertem polskich organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji. W latach 2008-2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET, europejskiej sieci współpracy organów ds. równego traktowania. Od 2011 do 2016 roku był pracownikiem Zakładu Praw Człowieka na Uniwersytecie Warszawskim.

Śmiszek jest członkiem wielu prestiżowych organizacji, takich jak European Equality Law Network czy Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Wykładał również na różnych uczelniach, m.in. na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 2019 roku został wybrany do Sejmu IX kadencji, a następnie uzyskał reelekcję w 2023 roku, pełniąc liczne funkcje parlamentarne. Jego zaangażowanie obejmuje m.in. przewodnictwo Parlamentarnego Zespołu ds. Równouprawnienia Społeczności LGBT+ oraz członkostwo w różnych komisjach, w tym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji ds. Unii Europejskiej. Dodatkowo, reprezentuje Polskę w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

Krzysztof Śmiszek – wiek, wzrost, waga

Krzysztof Jan Śmiszek, urodzony 25 sierpnia 1979 roku w Stalowej Woli, charakteryzuje się wzrostem około 175 centymetrów. Obecnie, w roku 2024, Krzysztof Śmiszek ma 44 lata. Jego data urodzenia oraz wysokość stanowią kluczowe elementy definiujące go jako jednostkę. Zgodnie z dostępnymi informacjami, można stwierdzić, że Krzysztof Śmiszek to dorosły mężczyzna, który osiągnął pełną dojrzałość wiekową. Jego wzrost, który wynosi około 175 centymetrów, umiejscawia go w średnim zakresie społecznego normatywu dla mężczyzn. Wiek i wzrost są fundamentalnymi cechami tożsamościowymi, które wpływają na jego percepcję w społeczeństwie oraz na jego codzienne funkcjonowanie. Dzięki dokładnej specyfikacji tych parametrów, możliwe jest lepsze zrozumienie Krzysztofa Śmiszka jako jednostki, podkreślając zarówno jego biologiczną jak i społeczną tożsamość. Odpowiednie uwzględnienie tych danych pozwala na precyzyjne określenie jego profilu osobowościowego oraz położenia w społeczeństwie.

Krzysztof Śmiszek – życiorys i życie prywatne

Krzysztof Jan Śmiszek urodził się 25 sierpnia 1979 roku w Stalowej Woli. Jest znanym polskim prawnikiem, politykiem, nauczycielem akademickim oraz działaczem na rzecz praw człowieka i praw mniejszości. Posiada stopień doktora nauk prawnych i jest współzałożycielem oraz byłym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Śmiszek rozpoczął swoją edukację na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 2003 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. Kontynuując swoją ścieżkę akademicką, w 2006 roku uzyskał dyplom Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na tej samej uczelni. Jego pasja do prawa europejskiego doprowadziła go do uzyskania stopnia doktora nauk prawnych w 2016 roku, pisząc rozprawę zatytułowaną “Europejski standard równości a prawo polskie. Aspekt materialny i instytucjonalny”, której promotorem był Mirosław Wyrzykowski. Ponadto, w 2021 roku otrzymał uprawnienia adwokata.

Jego praca zawodowa i zaangażowanie społeczne są imponujące. Przez wiele lat pracował jako prawnik, m.in. w biurze pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn oraz w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Później pełnił funkcję prawnika i koordynatora programowego w EQUINET, europejskiej sieci współpracy organów ds. równego traktowania. Niezwykle ważne jest także jego zaangażowanie w działalność naukową, gdzie wykładał na Uniwersytecie Warszawskim, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a także prowadził wykłady gościnne w renomowanych uczelniach za granicą, takich jak University of Michigan, University of Toronto i University of Texas at Austin.

Jako działacz społeczny, Śmiszek współpracował z różnymi organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji. Był również aktywny politycznie, angażując się m.in. w działalność partii Wiosna założonej przez Roberta Biedronia.

W życiu prywatnym Krzysztof Śmiszek jest otwarcie zdeklarowanym gejem i od 2002 roku tworzy związek partnerski z Robertem Biedroniem. Ich związek jest wzorem akceptacji i miłości, co zostało podkreślone w symbolicznym ślubie, który odbył się jesienią 2023 roku w teatrze w Kielcach. Para mieszka razem w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie, starając się znaleźć równowagę między życiem osobistym a obowiązkami zawodowymi.

Śmiszek jest również autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i równouprawnienia, co przyniosło mu uznanie w środowisku akademickim i społecznym. Za swoją pracę otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Nagrodę “Gospodarcza Osobowość Roku 2022” przyznaną przez Federację Przedsiębiorców Polskich oraz Nagrodę “Korony Równości” w kategorii “życie polityczne” w plebiscycie Kampanii Przeciw Homofobii. Jego życiorys i osiągnięcia stanowią inspirację dla wielu osób walczących o równość i sprawiedliwość społeczną.

Krzysztof Śmiszek – wykształcenie

Krzysztof Śmiszek ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2003 roku. Trzy lata później, w 2006 roku, zakończył Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na tej samej uczelni. W 2016 roku na swoim macierzystym wydziale uzyskał stopień doktora nauk prawnych, specjalizując się w prawie europejskim. Jego praca doktorska nosiła tytuł “Europejski standard równości a prawo polskie. Aspekt materialny i instytucjonalny” i została napisana pod kierunkiem Mirosława Wyrzykowskiego. Śmiszek zdobył uznanie za wkład w badania nad relacjami między prawem europejskim a krajowym systemem prawnym. W 2021 roku uzyskał uprawnienia adwokata, co dodatkowo umocniło jego pozycję jako wybitnego prawnika i eksperta w dziedzinie prawa. Jego ścieżka edukacyjna odzwierciedla pasję oraz zaangażowanie w rozwój wiedzy prawniczej, a osiągnięcia akademickie potwierdzają wysoki poziom kompetencji w obszarze prawa europejskiego.

Krzysztof Śmiszek – skąd pochodzi?

Krzysztof Jan Śmiszek, urodzony 25 sierpnia 1979 roku, wywodzi się z miasta Stalowa Wola. Jest adwokatem, politykiem, nauczycielem akademickim oraz aktywnym działaczem na rzecz praw człowieka i praw mniejszości. Posiada tytuł doktora nauk prawnych i jest współzałożycielem oraz byłym przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Śmiszek ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie kontynuował naukę na Podyplomowym Studium Prawa Europejskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na macierzystym wydziale, broniąc pracy pt. “Europejski standard równości a prawo polskie. Aspekt materialny i instytucjonalny”.

Jego kariera zawodowa obejmuje pracę w biurze pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn oraz w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2008-2010 pracował w Brukseli jako prawnik i koordynator programowy w EQUINET, europejskiej sieci współpracy organów ds. równego traktowania. Ponadto, był pracownikiem Zakładu Praw Człowieka na Uniwersytecie Warszawskim.

Śmiszek jest aktywnym uczestnikiem wielu prestiżowych organizacji, takich jak European Equality Law Network czy Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Politycznie reprezentuje Nową Lewicę i pełnił funkcje parlamentarne w Sejmie IX i X kadencji.

Krzysztof Śmiszek – rodzice, rodzeństwo

Informacje na temat rodziców Krzysztofa Śmiszka oraz jego rodzeństwa są rzadkie i ograniczone. Większość zasobów koncentruje się na samym Krzysztofie, opisując go jako dorosłego mężczyznę urodzonego 25 sierpnia 1979 roku w Stalowej Woli, o wzroście około 175 centymetrów, mającego obecnie 44 lata. Zgodnie z dostępnymi danymi, nie ma szczegółowych informacji na temat jego rodziców ani rodzeństwa. Niemniej jednak, można założyć, że Krzysztof jest częścią rodziny, co sugeruje, że ma przynajmniej rodziców i potencjalnie rodzeństwo. Choć ich historie są mniej znane niż życiorys samego Krzysztofa, to prawdopodobnie odgrywają istotną rolę w jego życiu. Rodzina, choć nie jest często dyskutowana w kontekście Krzysztofa Śmiszka, ma wpływ na jego wartości, przekonania i życiowe wybory. Pomimo braku szczegółowych informacji na ten temat, można przypuszczać, że relacje rodzinne miały wpływ na kształtowanie się jego osobowości i tożsamości. Mimo że rodzice i rodzeństwo mogą nie być głównym tematem dyskusji na temat Krzysztofa Śmiszka, ich wpływ na jego życie jest niezaprzeczalny, nawet jeśli nie jest on powszechnie dyskutowany w publicznej sferze.

Krzysztof Śmiszek – partner, żona, dzieci

Krzysztof Śmiszek, partner życiowy Roberta Biedronia, jest otwartym homoseksualistą. Ich związek trwa już od ponad dwóch dekad, stanowiąc harmonijną i pełną miłości parę. W symbolicznym akcie miłości, jesienią 2023 roku, postanowili związać się ślubem, wybierając na tę okazję teatr w Kielcach. Ich decyzja była również wyrazem wsparcia dla idei równości, co wskazuje na ich zaangażowanie w walkę o prawa osób LGBT+. 

Poza sferą publiczną, Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń prowadzą skromne życie w mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Ich dom jest miejscem, gdzie mogą cieszyć się spokojem i wspólnie budować swoją przyszłość. Mimo że para nie ma biologicznych dzieci, ich związek jest pełen miłości i wsparcia, tworząc rodzinę opartą na wartościach równości i tolerancji.

Śmiszek, podobnie jak Biedroń, jest aktywnym działaczem społecznym i politycznym. Jako para stanowią wzór akceptacji i otwartości, inspirując innych do walki o równość i sprawiedliwość społeczną. Ich historia jest dowodem na to, że miłość nie zna granic, a prawdziwa równość jest możliwa do osiągnięcia poprzez determinację i zaangażowanie.

Krzysztof Śmiszek – Instagram

Na platformie Instagram, Krzysztof Śmiszek, pod użytkownikiem @krzysztof.smiszek, cieszy się zasięgiem ponad 35,3 tysiąca obserwujących. Jego profil jest aktywny, przyciągając uwagę licznych użytkowników. Śmiszek regularnie udostępnia treści związane z jego działalnością polityczną, prezentując się jako Wiceminister Sprawiedliwości oraz poseł z ramienia partii Lewica w Sejmie. Na swoim koncie, zamieszcza zarówno teksty, jak i zdjęcia, dokumentując swoje zaangażowanie w różnorodne wydarzenia polityczne oraz społeczne. Liczba obserwujących oraz interakcje w postaci komentarzy świadczą o zainteresowaniu jego działalnością oraz postrzeganiu go jako ważnego aktora sceny politycznej. Poprzez Instagram, Śmiszek buduje również relacje z użytkownikami, odpowiadając na ich pytania i angażując się w dyskusje. Dzięki temu, platforma ta staje się ważnym narzędziem komunikacji z wyborcami oraz społecznością online. Profil @krzysztof.smiszek stanowi więc istotne źródło informacji o jego działalności oraz umożliwia bezpośredni kontakt z jego społecznością, co przyczynia się do budowania jego wizerunku polityka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Krzysztof Śmiszek – gdzie mieszka?

Krzysztof Jan Śmiszek, wraz ze swoim partnerem, zamieszkuje w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie, która jest jedną z dzielnic Warszawy. Pomimo bogatych osiągnięć zawodowych i aktywności społecznej, para wybiera życie w prostym otoczeniu tego miejsca. Ich dom znajduje się w spokojnej okolicy, co sprzyja wypoczynkowi po dniach pełnych pracy i zaangażowania.

Mimo że Śmiszek zajmuje liczne stanowiska publiczne i odgrywa istotną rolę w życiu społecznym, preferuje on prostotę w życiu osobistym. Decyzja o zamieszkaniu na Starej Ochocie może być związana z chęcią pozostania blisko centrum Warszawy, gdzie prowadzi swoją działalność zawodową i polityczną, jednocześnie ceniąc sobie spokojną atmosferę tej części miasta.

Mieszkanie na Starej Ochocie stanowi dla pary miejsce, gdzie mogą odpocząć i cieszyć się wspólnie spędzanymi chwilami. Pomimo swoich sukcesów i wysokiego statusu społecznego, Krzysztof Jan Śmiszek wraz z partnerem wybierają prostotę życia i skromność w wyborze miejsca zamieszkania, co może odzwierciedlać ich wartości oraz priorytety życiowe.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!