Strona główna » Dariusz Matecki – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

Dariusz Matecki – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki 

przez Jarosław Woźnicki
Dariusz Matecki - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki  (2)

Dariusz Matecki, polityk z Szczecina, od lat buduje swoją karierę publiczną. Choć niektórzy uważają, że pojawił się nagle, sam doskonale wie, jak długa była jego droga. Już jako nastolatek przekazywał ojcu egzemplarze “Gazety Wyborczej”, co świadczyło o wczesnym zaangażowaniu politycznym. Jego późniejsza działalność jako radnego była kontrowersyjna – zapowiadał “odkażanie” szczecińskich ulic po uczestnikach Marszu Równości, choć później publicznie wycofał się z tego pomysłu, przyznając się do błędu.

Matecki nie unika kontrowersji; oskarżano go o szerzenie mowy nienawiści, jednakże jego popularność wciąż rośnie, szczególnie na prowincji szczecińskiej. W internecie gromadzi też wsparcie skrajnie prawicowego elektoratu, co dodatkowo zwiększa jego wpływy. Jego strategia polityczna koncentruje się na zdobywaniu głosów głównie na terenie prowincji, gdzie cieszy się wsparciem ze względu na swoje stanowisko i kontrowersyjne działania.

Dariusz Matecki, świadomy swojej przeszłości i bieżącej sytuacji politycznej, dalej aktywnie działa na rzecz swojej społeczności, mimo burzliwych reakcji na jego działania.

Dariusz Matecki – kim jest?

Dariusz Piotr Matecki urodził się 6 lutego 1989 roku w Szczecinie. Jest polskim politykiem oraz samorządowcem, obecnie pełniącym funkcję posła na Sejm X kadencji. Matecki ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zdobył dyplom MBA na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania tej samej uczelni.

Swoją karierę polityczną rozpoczął jako członek Solidarnej Polski, która w 2023 roku przekształciła się w Suwerenną Polskę. W 2018 roku uzyskał mandat radnego Szczecina w wyniku wyborów samorządowych. W następnych latach bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski, m.in. w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Matecki ponownie wystartował do Sejmu, znajdując się na 6. miejscu listy PiS w okręgu szczecińskim, reprezentując Suwerenną Polskę. Dzięki poparciu 14 974 głosujących, zdobył mandat posła X kadencji.

Dariusz Matecki jest znany z zaangażowania w życie polityczne i działania na rzecz swojego regionu. Jego kariera obejmuje zarówno pracę w samorządzie lokalnym, jak i działalność na szczeblu krajowym, gdzie reprezentuje interesy wyborców z okręgu szczecińskiego. Jego wykształcenie prawnicze i ekonomiczne stanowi solidną podstawę do podejmowania decyzji politycznych oraz zarządzania sprawami publicznymi.

Dariusz Matecki wzbudza zainteresowanie nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia polityczne, ale także jako przedstawiciel nowej formacji politycznej, jaką jest Suwerenna Polska. Jego działalność jako poseł skupia się na szeroko pojętym rozwoju społecznym i gospodarczym, w tym na wspieraniu inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców jego okręgu wyborczego.

Dariusz Matecki – wiek, wzrost, waga

Dariusz Matecki ma 35 lat i urodził się 6 lutego 1989 roku. Jest wysoki na 180 cm. Dariusz Matecki jest doświadczonym profesjonalistą z szerokimi umiejętnościami w swojej dziedzinie. Jego dotychczasowa kariera obejmuje różnorodne osiągnięcia i sukcesy, które świadczą o jego zaangażowaniu i kompetencjach. Jako osoba z długoletnim doświadczeniem zawodowym, Dariusz Matecki kontynuuje rozwój swojej kariery, dążąc do osiągania coraz to większych celów zawodowych. Jego profesjonalizm oraz umiejętność efektywnej komunikacji pozwalają mu skutecznie współpracować z różnorodnymi zespołami oraz klientami na całym świecie. Dariusz Matecki cechuje się również wysokim poziomem zaangażowania w rozwój osobisty oraz poszerzanie swoich umiejętności. Jego determinacja i ciągłe dążenie do doskonałości sprawiają, że jest cenionym specjalistą w branży. Dariusz Matecki aktywnie uczestniczy również w działalności społecznej i charytatywnej, angażując się w inicjatywy wspierające lokalną społeczność oraz organizacje charytatywne.

Dariusz Matecki – życiorys i życie prywatne

Dariusz Piotr Matecki, urodzony 6 lutego 1989 roku w Szczecinie, jest znanym polskim politykiem i samorządowcem. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zdobył dyplom MBA na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania tej samej uczelni.

Swoją karierę polityczną rozpoczął w ramach Solidarnej Polski, która w 2023 roku przekształciła się w Suwerenną Polskę. W 2018 roku został wybrany na radnego Szczecina, a jego zaangażowanie w życie publiczne rozwijało się dalej. Pomimo niepowodzenia w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, w 2023 roku ponownie startował do Sejmu z listy PiS, reprezentując Suwerenną Polskę w okręgu szczecińskim. Dzięki poparciu 14 974 głosujących zdobył mandat posła X kadencji.

Jego poglądy polityczne charakteryzują się silnym przywiązaniem do nauki społecznej Kościoła katolickiego. Jest przeciwnikiem zapłodnienia pozaustrojowego, aborcji, eutanazji oraz związków homoseksualnych. Matecki popiera naprotechnologię i opowiada się za oparciem przyszłości Polski i Europy na tradycji cywilizacji chrześcijańskiej oraz kultury łacińskiej.

Jego działalność nie jest wolna od kontrowersji. Wypowiedzi oraz działania Dariusza Mateckiego, w tym jego publiczna krytyka Agnieszki Holland i aktorów biorących udział w filmie “Zielona granica”, wielokrotnie wywoływały emocje i budziły sprzeciw. Sam polityk był oskarżany o stosowanie mowy nienawiści.

Dariusz Matecki nie ogranicza się jedynie do polityki. Jest człowiekiem zaangażowanym w życie społeczne i publiczne, starającym się kształtować przyszłość kraju zgodnie z jego przekonaniami i wartościami. Jego droga zawodowa oraz aktywność polityczna pokazują determinację i zaangażowanie w służbie dla wspólnoty lokalnej i narodowej.

W życiu prywatnym Dariusz Matecki jest osobą, która zdobywała edukację na najwyższym poziomie, a następnie wykorzystała tę wiedzę w służbie dla społeczeństwa. Jego decyzje i działania są często wynikiem głęboko zakorzenionych przekonań światopoglądowych i wartościowych, które kształtują jego postawę wobec życia publicznego i prywatnego.

Podsumowując, Dariusz Piotr Matecki to polityk, który dzięki swojemu zaangażowaniu i determinacji zdobył uznanie w polskim życiu politycznym. Jego droga od studiów prawniczych przez samorząd lokalny aż po Sejm narodowy pokazuje, że jest to osoba silnie oddana swoim ideałom i przekonaniom, chcąca aktywnie kształtować rzeczywistość społeczną i polityczną Polski.

Dariusz Matecki – wykształcenie

Dariusz Matecki ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz zdobył dyplom MBA na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania tej samej uczelni. Jego ścieżka edukacyjna obejmuje pełne wykształcenie prawnicze oraz specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu zarządzania biznesem.

Studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim zaopatrzyły go w solidne podstawy prawnicze i administracyjne, co jest istotne w kontekście jego późniejszej kariery politycznej i działalności publicznej. Dyplom MBA natomiast umożliwił mu zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów oraz zarządzania, co jest kluczowe dla jego funkcji jako radnego i jego zaangażowania w rozwój gospodarczy regionu.

Dariusz Matecki kontynuuje rozwój swojej wiedzy i umiejętności poprzez różnorodne działania edukacyjne, co wpływa na jego kompetencje i zdolności w obszarze zarządzania i legislacji. Jego akademickie osiągnięcia stanowią solidną podstawę do podejmowania decyzji politycznych i administracyjnych, odzwierciedlając jego zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności oraz prowadzenie odpowiedzialnej polityki publicznej.

Dariusz Matecki – skąd pochodzi?

Dariusz Piotr Matecki pochodzi z Szczecina. Jest politykiem i samorządowcem, obecnie pełniącym funkcję posła na Sejm X kadencji. Urodził się 6 lutego 1989 roku w tym mieście. Matecki ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim oraz uzyskał dyplom MBA na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania tej samej uczelni.

Swoją karierę polityczną rozpoczął jako członek Solidarnej Polski, później przekształconej w Suwerenną Polskę. W 2018 roku został wybrany na radnego Szczecina, a w 2023 roku uzyskał mandat poselski X kadencji. Startując z listy PiS jako przedstawiciel Suwerennej Polski, zdobył poparcie 14 974 wyborców w okręgu szczecińskim.

Dariusz Matecki jest znany ze swojego zaangażowania w życie publiczne, szczególnie w kontekście rozwoju lokalnego i krajowego. Jego działalność polityczna koncentruje się na wspieraniu inicjatyw społecznych i gospodarczych, mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Szczecina i okolic.

Dariusz Matecki – rodzice, rodzeństwo

Dariusz Matecki, mający 35 lat, urodził się 6 lutego 1989 roku. Jego wzrost wynosi 180 cm. Dariusz Matecki jest cenionym profesjonalistą posiadającym bogate doświadczenie zawodowe i szeroki wachlarz umiejętności. Jego kariera obejmuje liczne osiągnięcia, które świadczą o jego zaangażowaniu i kompetencjach. Znany z profesjonalizmu i umiejętności efektywnej komunikacji, Dariusz Matecki zdobył uznanie w branży dzięki długoletniemu zaangażowaniu w rozwój zawodowy i osobisty.

O życiu rodzinno-osobistym Dariusza Mateckiego niewiele jest informacji dostępnych publicznie. Nie ma dostępnych szczegółowych danych na temat jego rodziców ani rodzeństwa. Skupiając się na karierze zawodowej, Dariusz Matecki kontynuuje rozwój i dążenie do osiągania coraz wyższych celów zawodowych. Jego determinacja i ciągłe dążenie do doskonałości pozwalają mu utrzymywać wysoki standard pracy i współpracy z różnorodnymi zespołami oraz klientami.

Poza swoją karierą zawodową, Dariusz Matecki angażuje się również w działalność społeczną i charytatywną, wspierając lokalną społeczność i organizacje dobroczynne. Jego zaangażowanie w rozwój osobisty i poszerzanie umiejętności pokazuje jego wszechstronność i zainteresowania poza sferą zawodową.

Dariusz Matecki pozostaje postacią cenioną zarówno w kontekście zawodowym, jak i społecznym, inspirując innych do ciągłego rozwoju i działania na rzecz dobra wspólnego.

Dariusz Matecki – żona, dzieci

Dariusz Piotr Matecki, urodzony 6 lutego 1989 roku w Szczecinie, jest znanym polskim politykiem i samorządowcem. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim oraz uzyskał dyplom MBA na tym samym uniwersytecie.

Jest aktywnym członkiem Suwerennej Polski, wcześniej znanego jako Solidarna Polska, gdzie pełni rolę posła X kadencji. W 2018 roku został wybrany na radnego Szczecina, kontynuując swoją drogę polityczną. W 2023 roku zdobył mandat posła, startując z listy PiS w okręgu szczecińskim.

Dariusz Matecki jest znany z konserwatywnych poglądów, w szczególności popiera społeczne nauczanie kościoła katolickiego i jest przeciwny zapłodnieniu pozaustrojowemu, aborcji, eutanazji oraz związkom homoseksualnym. Promuje również naprotechnologię i wartości kulturowe chrześcijańskiej cywilizacji i kultury łacińskiej.

Jego działalność publiczna nie jest wolna od kontrowersji, z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi i działań, które wywołują emocje i sporadycznie krytykę.

W życiu osobistym Dariusz Matecki ma żonę Marzenę oraz dzieci. Jego życiowa droga obejmuje nie tylko karierę polityczną, ale także zaangażowanie w życie rodzinne i społeczne. Matecki wykorzystuje swoje wykształcenie i doświadczenie na rzecz społeczności lokalnej i narodowej, kształtując politykę zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami.

Podsumowując, Dariusz Piotr Matecki jest postacią znaną z oddania swojej pracy publicznej i politycznej, jednocześnie dbającą o życie rodzinne i prywatne. Jego droga zawodowa i osobista ilustruje zaangażowanie w służbę społeczną oraz dążenie do promowania określonych wartości w życiu publicznym i prywatnym.

Dariusz Matecki – Instagram

Dariusz Matecki posiada profil na Instagramie, gdzie zgromadził ponad 4.8 tys. obserwujących. Jego konto prezentuje się następująco: obserwuje 212 osób, a sam obserwuje 4849 użytkowników. Dotychczas opublikował 1347 postów. Na Instagramie można znaleźć jego udokumentowane działania oraz aktywność publiczną, co obejmuje zarówno wydarzenia polityczne, jak i inicjatywy społeczne.

Ostatnio na swoim profilu Dariusz Matecki udostępnił zdjęcie z przewodniczącym Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro na Pomorzu Zachodnim. To wydarzenie jest przykładem jego aktywności politycznej i zaangażowania w sprawy regionalne. Poprzez swoje konto na Instagramie Matecki komunikuje się z obserwatorami, dzieląc się informacjami o swojej pracy oraz aktualnych wydarzeniach.

Profil Instagramowy Dariusza Mateckiego pełni funkcję nie tylko informacyjną, ale również służy jako narzędzie do budowania relacji z elektoratem oraz do komunikowania swoich poglądów i wartości. Obecność w mediach społecznościowych umożliwia mu bezpośredni kontakt z wyborcami oraz propagowanie idei i inicjatyw, które są mu bliskie.

Dzięki aktywnemu prowadzeniu swojego konta na Instagramie Dariusz Matecki może efektywnie dotrzeć do swojej publiczności, budować swoją markę polityczną i wzmacniać swoją obecność w przestrzeni publicznej.

Dariusz Matecki – gdzie mieszka?

Dariusz Matecki mieszka w domu na północy Szczecina, w dzielnicy Warszewo, razem ze swoją żoną, Marzeną Mąkosą. Polityk, który wcześniej reprezentował Solidarną Polskę, a obecnie jest członkiem Suwerennej Polski, zakupił ten dom za 725 tysięcy złotych w grudniu 2020 roku, gdy był narzeczony, a obecnie już mężem Marzeny.

Dom, który jest ich miejscem zamieszkania, znajduje się w urokliwej okolicy północnego Szczecina, w bliskim sąsiedztwie miejskich terenów rekreacyjnych i parków. Dariusz Matecki często podkreśla, że życie w tej części miasta daje mu możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym Szczecina, jednocześnie zapewniając spokój i prywatność dla jego rodziny.

Zakup nieruchomości przez Mateckiego był jednym z kroków w budowaniu stabilnego życia osobistego i zawodowego. Jego decyzja o wyborze tego konkretnego miejsca do zamieszkania wynikała z wielu czynników, w tym lokalizacji blisko centrum miasta oraz infrastruktury niezbędnej do komfortowego życia codziennego.

Dariusz Matecki nie tylko jest aktywnym politykiem, ale także dba o swoje życie rodzinne, co jest ważnym aspektem jego codzienności.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!