Strona główna » Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne

przez Jarosław Woźnicki
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, mąż i dzieci, relacje rodzinne (2)

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, związana z partią Nowa Lewica, to znacząca postać polskiego parlamentu. Jej głównym celem jest separacja państwa od kościoła, co oznacza wyeliminowanie religii ze szkół. Ponadto, jest ona aktywną obrończynią praw kobiet, co szczególnie wyrażała w kontekście niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji.

Posłanka ma solidne wykształcenie i bogate doświadczenie polityczne. Jej droga do parlamentu była długa i pełna wyzwań. Zawsze konsekwentnie realizowała swoje wartości i przekonania, co zaowocowało jej obecną pozycją jako ważnego głosu w debacie publicznej.

Zaangażowanie Dziemianowicz-Bąk w sprawy społeczne, zwłaszcza dotyczące równości płci i oddzielenia kościoła od państwa, przyniosło jej uznanie i szacunek zarówno wśród jej kolegów w parlamencie, jak i społeczeństwa. Jej działania wpisują się w dążenie do bardziej otwartej i tolerancyjnej Polski, co sprawia, że jest inspiracją dla wielu osób walczących o zmiany w kraju.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – kim jest?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, z wykształcenia doktor nauk humanistycznych, stanowi wyrazistą postać w polskim życiu politycznym i społecznym. Urodzona 20 stycznia 1984 roku we Wrocławiu, wyrosła na pedagogiczno-filozoficznym gruncie Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zgłębiała tajniki pedagogiki oraz filozofii. Jej pasja do nauki doprowadziła ją do zdobycia doktoratu w zakresie filozofii w 2018 roku.

Jako aktywna uczestniczka życia publicznego, Dziemianowicz-Bąk nie ogranicza się jedynie do wykładania teorii. Przez lata współpracowała z renomowanymi instytucjami, m.in. Ośrodkiem Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a we Wrocławiu czy Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, gdzie zgłębiała tajniki polityki edukacyjnej.

Jej zaangażowanie polityczne zaczęło się w 2015 roku, kiedy dołączyła do Partii Razem. Od tego momentu nieprzerwanie stara się wpływać na kształtowanie polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej. W 2019 roku została posłanką Sejmu IX kadencji, a następnie kontynuowała swoją działalność w Sejmie X kadencji, reprezentując Nową Lewicę. Jej determinacja została doceniona w ostatnich wyborach, gdzie zdobyła imponującą liczbę głosów, wynoszącą 30 631.

Jednakże dla Dziemianowicz-Bąk mandat poselski to nie tylko zaszczyt, lecz przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Świadoma jest, że polityka to nie tylko walka o dobro wspólne, ale przede wszystkim o losy konkretnych ludzi. Dlatego też, jej działalność polityczna koncentruje się na kwestiach dotyczących praw kobiet, w tym m.in. dostępu do aborcji, oraz równouprawnienia osób LGBT.

Jej zaangażowanie i konsekwencja sprawiają, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest postrzegana jako ważny głos w debacie publicznej, walczący o prawa i godność każdego człowieka.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – wiek, wzrost, waga

Agnieszka Ewa Dziemianowicz-Bąk, urodzona 20 stycznia 1984 roku we Wrocławiu, obecnie liczy sobie 40 lat. Jej wzrost oscyluje w okolicach 169 centymetrów. To wybitna postać o wielowymiarowych osiągnięciach, łącząca w sobie pasję, determinację i wiedzę. W jej życiorysie widać wyraziste ślady niezłomnej pracy i nieustającego rozwoju. Agnieszka, jak żadna inna, odzwierciedla siłę determinacji i zapału w dążeniu do celu. Nie tylko osiąga, ale również inspiruje innych swoim przykładem. Jej bogate doświadczenie życiowe oraz wszechstronna wiedza sprawiają, że jest osobą poszukiwaną zarówno w sferze zawodowej, jak i społecznej. Wysoko ceniona za swoje kompetencje, zdolności przywódcze oraz niezwykłą empatię, Agnieszka stanowi istotny filar wielu projektów i inicjatyw. Jej wkład w rozwój społeczności oraz promocję wartości jest niezaprzeczalny. Jest wzorem nie tylko profesjonalizmu, ale także etyki i zaangażowania. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk to nie tylko imię i nazwisko – to symbol determinacji, mądrości i siły charakteru.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – życiorys i życie prywatne

Agnieszka Ewa Dziemianowicz-Bąk, urodzona 20 stycznia 1984 roku we Wrocławiu, to polska polityczka, pedagożka, filozofka, badaczka oraz działaczka społeczna. Zdobyła tytuł doktora nauk humanistycznych, specjalizując się w filozofii.

Jej ścieżka edukacyjna rozpoczęła się w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, gdzie ukończyła naukę w 2003 roku. Następnie kontynuowała studia na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując dyplomy z pedagogiki oraz filozofii. Jej zaangażowanie naukowe zaowocowało pracą doktorską pt. “Reprodukcja – Opór – Upełnomocnienie. Radykalna krytyka edukacji we współczesnej zachodniej myśli społecznej”, której obrona w 2018 roku przyniosła jej stopień doktora.

W swojej karierze zawodowej Dziemianowicz-Bąk pracowała zarówno w środowisku akademickim, jak i badawczym. Od 2010 roku współpracowała z Ośrodkiem Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a we Wrocławiu oraz pracowała jako asystentka naukowa w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie, gdzie skupiała się na analizie polityki edukacyjnej. Ponadto aktywnie angażowała się w działalność społeczną, zakładając przedszkola na terenach wiejskich oraz aktywizując młodzież z mniejszych miejscowości.

Politycznie zaangażowana od 2015 roku, najpierw w Partii Razem, a następnie w założonym przez Janisa Warufakisa ruchu DiEM25. Po wystąpieniu z Partii Razem kontynuowała swoją aktywność społeczną, wspierając m.in. strajkujących nauczycieli i walcząc o prawa osób LGBT oraz dostęp do aborcji. W 2019 roku została wybrana na posłankę IX kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdzie była członkiem różnych komisji parlamentarnych.

Jej zaangażowanie społeczne zaowocowało również inicjatywą “Poselska Pomoc Pracownicza” podczas pandemii COVID-19, mającą na celu wsparcie pracowników poszkodowanych przez kryzys gospodarczy. W 2023 roku została mianowana ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej w trzecim rządzie Donalda Tuska.

Poza sferą polityki i nauki, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ma także życie prywatne. Jest córką polskiego Żyda, Remigiusza, oraz Mirosławy. Oprócz tego, jest zamężna.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – wykształcenie

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posiadająca stopień naukowy doktora, jest nie tylko cenioną parlamentarzystką, ale także wybitnie wykształconą jednostką. Jej ścieżka edukacyjna jest imponująca i bogata w osiągnięcia. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra zarówno z filozofii na Wydziale Nauk Społecznych, jak i z pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku 2008.

Następnie, kontynuując swoją pasję do filozofii, podjęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim, które zakończyła w roku 2015. Jej praca badawcza zaowocowała uzyskaniem doktoratu nauk humanistycznych w zakresie filozofii w 2018 roku, co stanowiło kulminację jej wysiłków i zaangażowania w dziedzinie nauk humanistycznych.

Wykształcenie Dziemianowicz-Bąk jest ukoronowaniem jej intelektualnego rozwoju i pasji do nauki. Jej determinacja i ciężka praca przyniosły jej solidne fundamenty, które stanowią podstawę dla jej osiągnięć zarówno w dziedzinie akademickiej, jak i politycznej.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – skąd pochodzi?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk urodziła się w malowniczym mieście Wrocławiu, położonym nad rzeką Odrą, w zachodniej Polsce. To miejsce ma bogatą historię i kulturę, którą ilustrują liczne zabytki i atrakcje turystyczne. Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów jest Rynek, otoczony pięknymi kamienicami i imponującą fontanną, stanowiący serce miasta. W jego otoczeniu wznosi się także gotycki Ratusz Staromiejski, znanym z wielkiego zegara astronomicznego, będącego symbolem przeszłości i tradycji miasta.

W bliskiej odległości od Rynku znajduje się Panorama Racławicka, monumentalny obraz ukazujący bitwę o niepodległość Polski w 1794 roku. To jedna z największych atrakcji turystycznych Wrocławia, przyciągająca setki tysięcy zwiedzających rocznie.

Po drugiej stronie rzeki Odra znajduje się Hala Stulecia z imponującą kopułą i iglicą, będąca nie tylko architektonicznym arcydziełem, ale także miejscem licznych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Wrocław, miejsce urodzenia Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, jest nie tylko malowniczym miastem, ale także źródłem inspiracji i kultury, które kształtowały jej poglądy i osobowość.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – rodzice, rodzeństwo

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, polska polityczka i działaczka społeczna, pochodzi z rodziny o bogatych korzeniach kulturowych. Jej ojciec, Remigiusz, był Polakiem żydowskiego pochodzenia, natomiast matka, Mirosława, to Polka. Rodzina Dziemianowicz-Bąk składa się również z rodzeństwa.

Pochodzenie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk niesie ze sobą bogate dziedzictwo kulturowe i rodzinne historie. Jej ojciec, Remigiusz, pochodzący z polskiej rodziny żydowskiej, wnosił do życia rodzinnego unikalną perspektywę kulturową. Z kolei matka, Mirosława, reprezentująca polskie korzenie, uzupełniała tę mieszankę tradycją i wartościami rodzinnymi. Wspólnie stworzyli atmosferę opartą na szacunku i tolerancji, która wywarła wpływ na rozwój Agnieszki i jej rodzeństwa.

Rodzeństwo Agnieszki stanowi ważny element jej życia rodzinnego. Wspólnie dzielili się doświadczeniami, wsparciem i miłością, co umocniło więzy rodzinne. Ich wzajemna relacja wpłynęła na kształtowanie się wartości, jakimi kieruje się Agnieszka w swojej działalności społecznej i politycznej. Dzięki wspólnemu rodzeństwu i wsparciu rodziców Agnieszka Dziemianowicz-Bąk rozwija swoje pasje i dąży do osiągnięcia celów, będąc dumą swojej rodziny i inspiracją dla innych.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – mąż, dzieci

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zachowuje dyskrecję w kwestii swojego życia prywatnego i rodzinnego, skupiając się głównie na działalności publicznej. Jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie prowadzi swoje konto, między innymi na platformie Instagram, zgromadzając już imponującą liczbę 52 tysięcy obserwujących. Choć jej życie osobiste pozostaje w dużej mierze skryte przed społeczeństwem, z jej aktywności online możemy wyciągnąć pewne wnioski. Dzięki publikacjom na swoim profilu możemy dowiedzieć się, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest żoną oraz matką. Ta informacja rzutuje światło na jej życie prywatne, choć nie ujawnia szczegółów na temat liczby dzieci czy innych szczegółów związanych z rodziną. Jej zaangażowanie w politykę i działalność publiczną nie przesłania jednak roli, jaką pełni w życiu rodzinnym. Właśnie ta równowaga między życiem zawodowym a prywatnym czyni ją jeszcze bardziej godną podziwu. Pomimo intensywnego tempa pracy i zaangażowania w życie społeczne, potrafi znaleźć czas dla najbliższych i poświęcić się swojej roli matki i żony. Choć Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nie wychyla się zbytnio w kwestii życia prywatnego, jej obecność w mediach społecznościowych pozwala nam choć trochę przyjrzeć się tej stronie jej osobowości.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – Instagram

Na platformie społecznościowej Instagram, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, znana jako @agnieszkadb, zgromadziła imponujące grono obserwatorów – ponad 69 tysięcy. Jej aktywność na tym portalu jest widoczna poprzez opublikowane 945 postów oraz obserwowanie 705 innych użytkowników. Profil ten pełen jest różnorodnych treści, obejmujących zarówno zdjęcia, jak i filmy, które pozwalają spojrzeć na życie i działalność polityczną Dziemianowicz-Bąk z bliższej perspektywy. To miejsce, gdzie można śledzić jej codzienne wydarzenia, refleksje oraz zaangażowanie w różnorodne inicjatywy. Dzięki Instagramowi, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk może efektywnie komunikować się z szerokim gronem osób, dzieląc się swoimi przemyśleniami, inspirując i informując społeczność na tematy, które są dla niej istotne. Jej profil stanowi nie tylko wirtualną wizytówkę, ale także interaktywną platformę, gdzie można aktywnie uczestniczyć w dyskusjach i wspierać jej działania.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – gdzie mieszka?

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, polityczka i działaczka społeczna, wybrała Warszawę na swoją miejską siedzibę. Stolica Polski stała się dla niej miejscem, w którym realizuje swoje pasje i zaangażowanie społeczne. Wybór Warszawy jako miejsca zamieszkania wynika prawdopodobnie z dogodnej lokalizacji względem jej aktywności politycznej oraz dostępu do instytucji, w których podejmuje działania na rzecz społeczności.

fot. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk @Facebook/Instagram

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!