Strona główna » Tomasz Szatkowski – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

Tomasz Szatkowski – profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

przez Jarosław Woźnicki
Tomasz Szatkowski - profil biograficzny, wiek, wzrost, życiorys, żona i dzieci, relacje rodzinne, ciekawostki

Tomasz Szatkowski, urodzony 10 maja 1978 roku w Słupsku, jest wybitnym prawnikiem pochodzącym z Polski. W roku 2009 pełnił funkcję p.o. prezesa Telewizji Polskiej, natomiast w okresie od 2015 do 2019 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od 2019 roku reprezentuje Polskę jako ambasador przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Tomasz Szatkowski – kim jest?

Tomasz Szatkowski, urodzony 10 maja 1978 roku w Słupsku, jest znanym polskim prawnikiem oraz wybitnym specjalistą w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa narodowego. Ukończył II Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto zdobył tytuł magistra w dziedzinie studiów wojennych na King’s College London, specjalizując się w polityce wywiadowczej.

Jego kariera zawodowa obejmuje wiele prestiżowych stanowisk i osiągnięć. W latach 2009–2019 pełnił szereg ważnych funkcji, m.in. był p.o. prezesem Telewizji Polskiej, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz ambasadorem RP przy NATO. Przez wiele lat angażował się również w działalność doradczą, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Był członkiem różnych rad i komisji, zajmując się m.in. prawem, obronnością i bezpieczeństwem.

Jest również cenionym autorem licznych analiz i publikacji dotyczących polityki obronnej, wywiadowczej, przemysłu zbrojeniowego oraz cyberbezpieczeństwa. Jego wiedza i doświadczenie uczyniły go jednym z czołowych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w Polsce i za granicą.

Poza działalnością zawodową, Tomasz Szatkowski wykazuje zainteresowanie sztuką, czego przykładem są jego występy jako statysta w różnych produkcjach filmowych, w tym w filmach Andrzeja Wajdy oraz w popularnych serialach telewizyjnych.

Jego osiągnięcia nie ograniczają się jednak tylko do sfery zawodowej. W 2008 roku odbył pieszą pielgrzymkę z Pirenejów do Santiago de Compostela, pokonując trasę liczącą 400 km.

Tomasz Szatkowski jest więc nie tylko doświadczonym prawnikiem i ekspertem w dziedzinie obronności, ale także osobą o szerokich zainteresowaniach i bogatej życiowej ścieżce. Jego wkład w rozwój bezpieczeństwa narodowego Polski jest niezaprzeczalny, a osiągnięcia zawodowe cieszą się uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą.

Tomasz Szatkowski – wiek, wzrost, waga

Tomasz Szatkowski, wybitny polski prawnik, przyszedł na świat 10 maja 1978 roku w urokliwym mieście Słupsk. Jego imię stało się synonimem kompetencji i profesjonalizmu w świecie prawa. W wieku 46 lat Szatkowski kontynuuje swój wyjątkowy wkład w dziedzinę prawniczą, zdobywając szacunek i uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Mimo że informacje na temat jego wzrostu nie są dostępne, jego osiągnięcia intelektualne i zawodowe stanowią solidny fundament jego reputacji. Tomasz Szatkowski wykazuje się nie tylko głęboką wiedzą prawniczą, ale także umiejętnością klarownego i logicznego myślenia, co pozwala mu skutecznie rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane problemy prawne.

Od samego początku swojej kariery Szatkowski zdobywał doświadczenie i umiejętności, które czynią go jednym z najbardziej szanowanych prawników w kraju. Jego praca nie tylko przynosi korzyści klientom, ale również przyczynia się do rozwoju prawa jako nauki i instytucji.

Zapewne jego droga zawodowa wciąż będzie owocować nowymi sukcesami, a jego wkład w polską i światową scenę prawniczą będzie trwały i znaczący. Tomasz Szatkowski pozostaje inspiracją dla wielu młodych prawników, którzy dążą do osiągnięcia doskonałości w swojej dziedzinie.

Tomasz Szatkowski – życiorys i życie prywatne

Tomasz Szatkowski, urodzony 10 maja 1978 roku w Słupsku, to wybitny polski prawnik, którego kariera zawodowa oraz polityczna wyznaczyła szereg ważnych stanowisk i osiągnięć. Jest absolwentem renomowanego II Liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie oraz ukończył Wydział Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, zdobył tytuł Master of Arts w dziedzinie studiów wojennych na King’s College London, gdzie specjalizował się w polityce wywiadowczej. Jego pasja do nauki i pogłębiania wiedzy zaowocowała także uczestnictwem w kursach doskonalenia oficerów sztabowych w Naval Postgraduate School w Monterey oraz programowania polityki obronnej i zarządzania strategicznego w Akademii Obrony Zjednoczonego Królestwa w Shrivenham.

W trakcie studiów, Szatkowski zaangażował się w życie akademickie poprzez aktywną działalność w Korporacji Akademickiej Respublica, gdzie obecnie pełni funkcję filistra. Jego zaangażowanie i zdolności zostały docenione przez przyznanie stypendium brytyjskiego MSZ i Ministerstwa Obrony (Chevening Scholarship) w latach 2004–2005, oraz udział w programie stypendialnym zorganizowanym przez Departament Stanu USA. W 2013 roku został także wyróżniony tytułem Asmus Policy Entrepreneurship Fellow w German Marshall Fund of the United States.

Jego kariera zawodowa obejmowała szereg ważnych stanowisk i funkcji. Był członkiem Rad Nadzorczych oraz wiceprezesem Bumaru w latach 2006–2008. Pełnił także rolę szefa sekretariatu wicepremiera Przemysława Gosiewskiego oraz doradcą koordynatora ds. służb specjalnych w rządzie PiS Zbigniewa Wassermanna. Szatkowski zasiadał również w Komisji weryfikacyjnej WSI.

W 2009 roku, przejściowo pełnił funkcję prezesa Telewizji Polskiej. Następnie, w latach 2009–2012, był doradcą w komisji prawnej ds. obronności w Parlamencie Europejskim. Dodatkowo, w tym czasie zasiadał w radzie nadzorczej TVP. 

Od 2013 roku jest członkiem Rady oraz Prezesem Zarządu Fundacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, ośrodka analitycznego zajmującego się badaniami i analizami w dziedzinie bezpieczeństwa Polski. Jako panelista uczestniczył w międzynarodowych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu i obronności oraz publikował liczne analizy na temat polityki obronnej, wywiadowczej, przemysłu zbrojeniowego oraz cyberbezpieczeństwa, zarówno w kraju, jak i za granicą.

W październiku 2015 roku został członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Z kolei, 17 listopada 2015 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, które piastował do lipca 2019 roku, kiedy to został mianowany ambasadorem RP przy NATO.

Poza karierą zawodową, Szatkowski prowadzi aktywny tryb życia. W młodości regularnie występował jako statysta w teatrze, uczestnicząc między innymi w produkcjach takich jak “Wielki Tydzień” Andrzeja Wajdy, “Pan Tadeusz”, “Ekstradycja”, czy “Ogniem i Mieczem”. Dodatkowo, w 2008 roku odbył pieszą pielgrzymkę z Pirenejów do Santiago de Compostela, pokonując trasę liczącą 400 kilometrów.

Tomasz Szatkowski – wykształcenie

Tomasz Szatkowski, absolwent II Liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, jest wykształconym prawnikiem o ugruntowanym profilu związanym z bezpieczeństwem narodowym. Posiada także tytuł magistra (Master of Arts) w zakresie studiów wojennych uzyskany na wydziale Department of War Studies w King’s College w Londynie, gdzie jego zainteresowania skupiały się głównie na polityce wywiadowczej. Rozszerzając swe horyzonty, ukończył kursy doskonalenia oficerów sztabowych w Naval Postgraduate School w Monterey, a także programowanie polityki obronnej i zarządzanie strategiczne w Akademii Obrony Zjednoczonego Królestwa w Shrivenham. 

W czasie studiów aktywnie uczestniczył w życiu Korporacji Akademickiej Respublica, obecnie będąc filistrem tejże korporacji. Jego zasługi naukowe zostały docenione poprzez przyznanie mu stypendium brytyjskiego MSZ oraz Ministerstwa Obrony (Chevening Scholarship) w latach 2004–2005. Dodatkowo, na zaproszenie Departamentu Stanu USA, uczestniczył w programie stypendialnym. W 2013 roku został wyróżniony jako Asmus Policy Entrepreneurship Fellow w German Marshall Fund of the United States.

Tomasz Szatkowski – skąd pochodzi?

Tomasz Szatkowski, urodzony 10 maja 1978 roku, jest wybitnym polskim prawnikiem i ekspertem w dziedzinie obronności narodowej. Pochodzi z Słupska, miasta położonego na północy Polski. Jego rodzinnym miastem jest więc Słupsk, które wpłynęło na kształtowanie się jego tożsamości i wartości. 

Jako absolwent renomowanego II Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, zdobył solidne wykształcenie prawnicze. Dodatkowo, uzyskał tytuł magistra w dziedzinie studiów wojennych na King’s College London, co poszerzyło jego horyzonty i umożliwiło zgłębianie zagadnień związanych z polityką wywiadowczą.

Przez lata pełnił wiele istotnych funkcji, m.in. jako p.o. prezes Telewizji Polskiej oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jego osiągnięcia w dziedzinie analizy polityki obronnej, wywiadowczej i cyberbezpieczeństwa sprawiły, że jest cenionym ekspertem w kraju i za granicą.

Ponadto, Tomasz Szatkowski wykazuje zainteresowanie sztuką, uczestnicząc jako statysta w różnych produkcjach filmowych. Jest również człowiekiem o szerokich horyzontach, co potwierdza jego piesza pielgrzymka z Pirenejów do Santiago de Compostela w 2008 roku.

Dzięki swojemu profesjonalizmowi i wszechstronności, Tomasz Szatkowski stał się nieodłączną postacią w polskim życiu publicznym, a jego wkład w rozwój dziedziny bezpieczeństwa narodowego jest niezaprzeczalny.

Tomasz Szatkowski – rodzice, rodzeństwo

O rodzicach i rodzeństwie Tomasza Szatkowskiego wiadomo niewiele, gdyż jego życie prywatne zazwyczaj pozostaje poza zasięgiem mediów. Koncentracja opinii publicznej na jego osiągnięciach zawodowych sprawia, że informacje o rodzinie prawnika są ograniczone.

Tomasz Szatkowski, urodzony 10 maja 1978 roku w Słupsku, prawdopodobnie dorastał w rodzinie, która wspierała jego rozwój intelektualny i zawodowy. Choć szczegóły dotyczące rodziców nie są dostępne, można przypuszczać, że odegrali oni istotną rolę w kształtowaniu jego wartości i aspiracji życiowych.

W kontekście rodzeństwa Szatkowskiego również brakuje konkretnych informacji. Czy miał on rodzeństwo, czy był jedynakiem, pozostaje kwestią nieustaloną. Jednakże, jak sugeruje jego imponująca kariera, można przypuszczać, że wychowywał się w atmosferze, która sprzyjała jego rozwojowi jako jednostki.

Mimo że życie prywatne Szatkowskiego pozostaje w cieniu jego osiągnięć zawodowych, jego determinacja i pasja w pracy prawniczej są powszechnie znane i podziwiane. Jego skupienie na osiąganiu doskonałości zawodowej sprawia, że ​​takie aspekty jak rodzina i rodzeństwo często pozostają prywatne i poza zainteresowaniem publiczności.

Podsumowując, choć nie znamy szczegółów dotyczących rodziny Tomasza Szatkowskiego, jego profesjonalizm i zaangażowanie w dziedzinę prawa są niezaprzeczalne i stanowią fundament jego imponującej kariery.

Tomasz Szatkowski – żona, dzieci

Tomasz Szatkowski, urodzony 10 maja 1978 roku w Słupsku, jest wybitnym polskim prawnikiem, który odniósł wiele sukcesów w karierze zawodowej oraz politycznej. Absolwent II Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie, ukończył Wydział Prawa i Administracji oraz Podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, zdobył tytuł Master of Arts na King’s College London, specjalizując się w studiach wojennych. Jego zaangażowanie w naukę zostało także docenione poprzez uczestnictwo w kursach doskonalenia oficerów sztabowych w Naval Postgraduate School w Monterey oraz programowania polityki obronnej i zarządzania strategicznego w Akademii Obrony Zjednoczonego Królestwa w Shrivenham.

Kariera zawodowa i polityczna Tomasza Szatkowskiego obejmowała szereg istotnych stanowisk i funkcji. Był członkiem Rad Nadzorczych oraz pełnił rolę wiceprezesa Bumaru. Dodatkowo, zajmował kluczowe stanowiska doradcze w rządzie PiS oraz Parlamencie Europejskim. W 2009 roku, przejściowo pełnił funkcję prezesa Telewizji Polskiej. Następnie, od 2013 roku, był członkiem Rady oraz Prezesem Zarządu Fundacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych.

W życiu prywatnym, Tomasz Szatkowski jest żonaty i ma dzieci. Poza swoją bogatą karierą zawodową, Szatkowski prowadzi aktywny tryb życia. W młodości regularnie występował jako statysta w teatrze, a w 2008 roku odbył pieszą pielgrzymkę z Pirenejów do Santiago de Compostela, pokonując trasę liczącą 400 kilometrów.

Tomasz Szatkowski – gdzie mieszka?

Tomasz Szatkowski, obecnie zamieszkały w Warszawie, to wybitny prawnik specjalizujący się w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Jego ścieżka edukacyjna obejmuje ukończenie II Liceum imienia Stefana Batorego w Warszawie, a następnie studia na Wydziale Prawa i Administracji oraz Podyplomowym Studium Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, zdobył tytuł magistra (Master of Arts) w zakresie studiów wojennych na wydziale Department of War Studies w King’s College w Londynie, gdzie główny nacisk kładziony był na politykę wywiadowczą.

Poszerzając swe horyzonty naukowe, Szatkowski ukończył również kursy doskonalenia oficerów sztabowych w Naval Postgraduate School w Monterey oraz programowanie polityki obronnej i zarządzanie strategiczne w Akademii Obrony Zjednoczonego Królestwa w Shrivenham. Aktywnie uczestniczył w życiu Korporacji Akademickiej Respublica, obecnie będąc filistrem tejże korporacji.

Za swe osiągnięcia naukowe, otrzymał stypendium brytyjskiego MSZ oraz Ministerstwa Obrony (Chevening Scholarship) w latach 2004–2005. Ponadto, na zaproszenie Departamentu Stanu USA, wziął udział w programie stypendialnym. W 2013 roku został wyróżniony jako Asmus Policy Entrepreneurship Fellow w German Marshall Fund of the United States. Obecnie, Tomasz Szatkowski stale działa i tworzy w dynamicznym środowisku Warszawy.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

O nas

Celebryci24.pl to dynamiczny portal internetowy, który zapewnia najnowsze doniesienia ze świata biznesu, polityki, kultury, rozrywki, mody i urody. Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom świeżych informacji, ciekawych artykułów, wywiadów z gwiazdami oraz porad dotyczących stylu życia. Jesteśmy miejscem, gdzie pasja do świata celebrytów łączy się z profesjonalizmem i rzetelnością dziennikarską, tworząc przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najgorętszymi tematami oraz inspirującymi historiami. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj fascynujący świat show-biznesu z nami!